155 là tài khoản gì

Tài khoản 155 – Thành phẩm là 1 thông tin tài khoản cần thiết nhập quy trình kế toán tài chính sản phẩm tồn kho. Vậy ví dụ thì thông tin tài khoản 155 là gì và cơ hội bắt bẻ toán thông tin tài khoản này như vậy nào?

Bạn đang xem: 155 là tài khoản gì

TÀI KHOẢN 155 – THÀNH PHẨM THEO THÔNG TƯ 200  https://www.facebook.com/KeToanThanhHoa

Hãy nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của ketoanAST  để làm rõ rộng lớn.

Tài khoản 155 là gì?

Tài khoản 155 là 1 thông tin tài khoản kế toán tài chính dùng làm phản ánh độ quý hiếm hiện tại với và tình hình dịch chuyển của những loại trở thành phẩm của công ty.

Thành phẩm là những thành phầm đang được kết cổ động quy trình chế biến hóa bởi những phần tử phát hành của công ty sản xuẩ hoặc mướn ngoài gia công kết thúc và đã được kiểm nghiệm phù phù hợp với xài chuẩn chỉnh chuyên môn và nhập kho.

Trong thanh toán giao dịch xuất khẩu ủy thác, thông tin tài khoản này chỉ dùng bên trên mặt mũi giao phó ủy thác, ko dùng bên trên mặt mũi nhận ủy thác (bên nhận lưu giữ hộ).

SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN 155
SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN 155
 1. Nguyên tắc kế toán tài chính TÀI KHOẢN 155 – THÀNH PHẨM THEO THÔNG TƯ 200                                                                          Nguyên tắc số 1

Thành phẩm bởi những phần tử phát hành chủ yếu và phát hành phụ của công ty phát hành rời khỏi nên được Review theo đòi giá tiền phát hành (giá gốc), bao gồm:

Chi phí nguyên vật liệu, vật tư thẳng, ngân sách nhân lực thẳng, ngân sách phát hành công cộng và những ngân sách với tương quan thẳng không giống cho tới việc phát hành thành phầm.

– Đối với ngân sách phát hành công cộng thay đổi được phân chia không còn nhập ngân sách chế biến hóa cho từng đơn vị chức năng thành phầm theo đòi ngân sách thực tiễn đột biến nhập kỳ.

– Đối với ngân sách phát hành công cộng cố định và thắt chặt được phân chia nhập ngân sách chế biến hóa cho từng đơn vị chức năng thành phầm dựa vào hiệu suất thông thường của sản phẩm móc tranh bị phát hành.

 • Công suất thông thường là con số thành phầm đạt được ở tầm mức khoảng trong những ĐK phát hành thông thường.

– Trường hợp ý nút thành phầm thực tiễn phát hành rời khỏi cao hơn nữa hiệu suất thông thường thì ngân sách phát hành công cộng cố định và thắt chặt được phân chia cho từng đơn vị chức năng thành phầm theo đòi ngân sách thực tiễn đột biến.

– Trường hợp ý nút thành phầm thực tiễn phát hành rời khỏi thấp rộng lớn nút hiệu suất thông thường thì ngân sách phát hành công cộng cố định và thắt chặt chỉ được phân chia nhập ngân sách chế biến hóa cho từng đơn vị chức năng thành phầm theo đòi nút hiệu suất thông thường.

 • Khoản ngân sách phát hành công cộng ko phân chia được ghi nhận là ngân sách nhằm xác lập sản phẩm hoạt động và sinh hoạt sale (ghi nhận nhập giá chỉ vốn liếng sản phẩm bán) nhập kỳ.

 1. Nguyên tắc số 2

Không được xem nhập giá chỉ gốc trở thành phẩm những ngân sách sau:

– Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu, vật tư, ngân sách nhân lực và những ngân sách phát hành, sale không giống đột biến bên trên nút bình thường

– Ngân sách chi tiêu bảo vệ sản phẩm tồn kho trừ những khoản ngân sách bảo vệ sản phẩm tồn kho quan trọng mang đến quy trình phát hành tiếp theo sau và ngân sách bảo vệ quy quyết định của Chuẩn mực kế toán tài chính “Hàng tồn kho”

– Ngân sách chi tiêu chào bán hàng

– Ngân sách chi tiêu quản lý và vận hành doanh nghiệp

Xem thêm: 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt là ai

 

 1. Nguyên tắc số 3

Thành phẩm mướn ngoài gia công chế biến hóa được Review theo đòi giá tiền thực tiễn gia công chế biến hóa bao gồm:

Chi phí nguyên vật liệu, vật tư thẳng, ngân sách mướn gia công và những ngân sách không giống với tương quan thẳng cho tới quy trình gia công.

 1. Nguyên tắc số 4

Việc tính độ quý hiếm trở thành phẩm tồn kho được tiến hành theo đòi một trong những tía phương pháp:

 • Phương pháp giá chỉ thực tiễn đích danh

 • Phương pháp trung bình gia quyền

 • Phương pháp Nhập trước – Xuất trước.

 1. Nguyên tắc số 5

Trường hợp ý công ty kế toán tài chính sản phẩm tồn kho theo đòi cách thức kê khai thông thường xuyên, nếu như kế toán tài chính cụ thể nhập, xuất kho trở thành phẩm từng ngày được ghi bong theo đòi giá chỉ bắt bẻ toán (có thể là giá tiền plan hoặc giá chỉ nhập kho thống nhất quy định).

Cuối mon, kế toán tài chính nên tính giá tiền thực tiễn của trở thành phẩm nhập kho và xác lập thông số chênh chéo thân thuộc giá tiền thực tiễn và giá chỉ bắt bẻ toán của trở thành phẩm (tính cả số chênh chéo của trở thành phẩm đầu kỳ)

làm hạ tầng xác lập giá tiền thực tiễn của trở thành phẩm nhập, xuất kho nhập kỳ (sử dụng công thức tính đang được nêu tại phần lý giải thông tin tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”).

 1. Nguyên tắc số 6

Kế toán cụ thể trở thành phẩm nên tiến hành theo đòi từng kho, từng loại, group, loại trở thành phẩm.

 

Xem thêm: lk là ai

III. Kết cấu và nội dung phản ánh của TÀI KHOẢN 155 – THÀNH PHẨM THEO THÔNG TƯ 200

Tài khoản 155 với 2 thông tin tài khoản cấp cho 2, bao gồm:

 • Tài khoản 1551 – Thành phẩm nhập kho: Phản ánh trị giá chỉ hiện tại với và tình hình dịch chuyển của những loại trở thành phẩm đang được nhập kho (ngoại trừ trở thành phẩm là bất động đậy sản).

 • Tài khoản 1557 – Thành phẩm bất động đậy sản: Phản ánh độ quý hiếm hiện tại với và tình hình dịch chuyển của trở thành phẩm BDS của công ty.

 • Thành phẩm BDS gồm: Quyền dùng đất; nhà; hoặc căn nhà và quyền dùng đất; hạ tầng bởi công ty góp vốn đầu tư kiến thiết nhằm chào bán nhập kỳ hoạt động và sinh hoạt sale thông thường.

Kết cấu của thông tin tài khoản 155 bao gồm 3 phần: mặt mũi Nợ, mặt mũi Có và số dư mặt mũi Nợ. Nội dung phản ánh ví dụ của từng phần cụ thể như sau:

 1. Bên Nợ

 • Trị giá chỉ của trở thành phẩm nhập kho

 • Trị giá chỉ của trở thành phẩm quá Lúc kiểm kê

 • Kết gửi độ quý hiếm của trở thành phẩm tồn kho thời điểm cuối kỳ (trường hợp ý công ty bắt bẻ toán sản phẩm tồn kho theo đòi cách thức kiểm kê quyết định kỳ)

 1. Bên Có

 • Trị giá chỉ thực tiễn của trở thành phẩm xuất kho

 • Trị giá chỉ của trở thành phẩm thiếu vắng Lúc kiểm kê

 • Kết gửi trị giá chỉ thực tiễn của trở thành phẩm tồn kho thời điểm đầu kỳ (trường hợp ý công ty bắt bẻ toán sản phẩm tồn kho theo đòi cách thức kiểm kê quyết định kỳ)

 1. Số dư mặt mũi Nợ

Trị giá chỉ thực tiễn của trở thành phẩm tồn kho thời điểm cuối kỳ.

 1. Cách bắt bẻ toán những thanh toán giao dịch phổ cập nhập thông tin tài khoản 155

 2. Hạch toán theo đòi cách thức kê khai thông thường xuyên

1.1. Nhập kho trở thành phẩm bởi công ty phát hành rời khỏi hoặc mướn ngoài gia công

 • Nợ TK 155 – Thành phẩm

 • Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu phát hành, sale dở dang

1.2. Xuất kho trở thành phẩm nhằm chào bán, kế toán tài chính phản ánh giá chỉ vốn liếng của trở thành phẩm xuất chào bán (đối với trở thành phẩm ko nên là bất động đậy sản)

 • Nợ TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm bán

 • Có TK 155 – Thành phẩm

1.3. Xuất kho trở thành phẩm gửi chuồn chào bán, xuất kho cho những hạ tầng nhận bán sản phẩm đại lý, ký gửi

 • Nợ TK 157 – Hàng gửi chuồn chào bán (gửi chào bán đại lý)

 • Có TK 155 – Thành phẩm.

1.4. Thành phẩm đang được chào bán bị trả lại

Trong tình huống trở thành phẩm đang được chào bán bị quý khách hàng trả lại nằm trong đối tượng người tiêu dùng chịu đựng thuế GTGT theo đòi cách thức khấu trừ, kế toán tài chính phản ánh lệch giá sản phẩm chào bán bị trả lại theo đòi giá thành chưa xuất hiện thuế GTGT:

 • Nợ TK 521 – Các khoản tách trừ lệch giá (5213)

 • Nợ TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp (33311)

 • Có những TK 111, 112, 131, … (tổng độ quý hiếm của sản phẩm chào bán bị trả lại).

Đồng thời phản ánh giá chỉ vốn liếng của trở thành phẩm đang được chào bán nhập lại kho:

 • Nợ TK 155 – Thành phẩm

 • Có TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm chào bán.

1.5. Kế toán thành phầm chi tiêu và sử dụng nội bộ

 • Nợ những TK 641, 642, 241, 211

 • Có TK 155 – Thành phẩm.

1.6. Xuất kho trở thành phẩm gửi cho những đơn vị chức năng bắt bẻ toán dựa vào nhập nội cỗ doanh nghiệp

– Trường hợp ý đơn vị chức năng bắt bẻ toán dựa vào được phân cấp cho ghi nhận lệch giá, giá chỉ vốn liếng, kế toán tài chính ghi nhận giá chỉ vốn liếng trở thành phẩm xuất bán:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm bán

 • Có TK 155 – Thành phẩm.

– Trường hợp ý đơn vị chức năng bắt bẻ toán dựa vào ko được phân cấp cho ghi nhận lệch giá, giá chỉ vốn liếng, kế toán tài chính ghi nhận độ quý hiếm thành phầm luân gửi Một trong những mạng nhập nội cỗ công ty là khoản nên thu nội bộ:

 • Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ

 • Có TK 155 – Thành phẩm

 • Có TK 333 – Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước (chi tiết từng loại thuế).

1.7. Xuất kho trở thành phẩm mang theo gom vốn liếng nhập doanh nghiệp con cái, doanh nghiệp liên kết kinh doanh, liên kết

 • Nợ những TK 221, 222 (theo giá chỉ Review lại)

 • Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu không giống (chênh chéo thân thuộc giá chỉ Review lại nhỏ rộng lớn độ quý hiếm ghi bong của trở thành phẩm)

 • Có TK 155 – Thành phẩm

 • Có TK 711 – Thu nhập không giống (chênh chéo thân thuộc giá chỉ Review lại to hơn độ quý hiếm ghi bong của trở thành phẩm).

1.8. Khi xuất kho trở thành phẩm dùng làm thâu tóm về phần vốn liếng gom bên trên doanh nghiệp con cái, doanh nghiệp liên kết kinh doanh, liên kết

– Ghi nhận lệch giá chào bán trở thành phẩm và khoản vốn nhập doanh nghiệp con cái, doanh nghiệp liên kết kinh doanh, liên kết:

 • Nợ những TK 221, 222 (theo độ quý hiếm hợp ý lý)

 • Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

 • Có TK 3331 – Thuế GTGT Output nên nộp.

– Ghi nhận giá chỉ vốn liếng trở thành phẩm dùng làm thâu tóm về phần vốn liếng gom bên trên doanh nghiệp con cái, doanh nghiệp liên kết kinh doanh, liên kết:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm bán

 • Có TK 155- Thành phẩm.

1.9. Phát hiện tại quá, thiếu hụt trở thành phẩm Lúc kiểm kê

Trong tình huống trở thành phẩm bị quá, thiếu hụt thì đều phải tạo biên phiên bản và truy dò la nguyên vẹn nhân xác lập người phạm lỗi. Căn cứ nhập biên phiên bản kiểm kê và ra quyết định xử lý của cấp cho với thẩm quyền nhằm ghi bong kế tiếp toán

– Nếu quá, thiếu hụt trở thành phẩm bởi lầm lẫn hoặc ko ghi bong kế toán tài chính nên tổ chức ghi bổ sung cập nhật hoặc kiểm soát và điều chỉnh lại số liệu bên trên bong kế tiếp toán

– Trường hợp ý ko xác lập được nguyên vẹn nhân quá, thiếu hụt nên đợi xử lý:

+ Nếu quá, ghi:

 • Nợ TK 155 – Thành phẩm (theo độ quý hiếm hợp ý lý)

 • Có TK 338 – Phải trả, nên nộp không giống (3381).

Khi với ra quyết định xử lý của cấp cho với thẩm quyền, ghi:

 • Nợ TK 338 – Phải trả, nên nộp không giống.

 • Có những thông tin tài khoản tương quan.

+ Nếu thiếu hụt, ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu không giống (1381 – Tài sản thiếu hụt đợi xử lý)

 • Có TK 155 – Thành phẩm.

Khi với ra quyết định xử lý của cấp cho với thẩm quyền, kế toán tài chính ghi:

 • Nợ những TK 111, 112, …. (nếu cá thể phạm lỗi bồi thông thường bởi tiền)

 • Nợ TK 334 – Phải trả người làm việc (trừ nhập lương bổng của cá thể phạm lỗi)

 • Nợ TK 138 – Phải thu không giống (1388) (phải thu bồi thông thường của những người phạm lỗi)

 • Nợ TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm chào bán (phần độ quý hiếm hao hụt, tổn thất non sót lại sau thời điểm trừ số thu bồi thường)

 • Có TK 138 – Phải thu không giống (1381)

1.10. Phản ánh giá chỉ vốn liếng trở thành phẩm ứ ứ, ko nên dùng Lúc thanh lý, nhượng bán

 • Nợ TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm bán

 • Có TK 155 – Thành phẩm

 1. Hạch toán sản phẩm tồn kho theo đòi cách thức kiểm kê quyết định kỳ

 2. a) Đầu kỳ, kế toán tài chính địa thế căn cứ sản phẩm kiểm kê trở thành phẩm đang được kết gửi thời điểm cuối kỳ trước nhằm kết gửi độ quý hiếm trở thành phẩm tồn kho thời điểm đầu kỳ nhập thông tin tài khoản 632 “Giá vốn liếng sản phẩm bán”

 • Nợ TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm bán

 • Có TK 155 – Thành phẩm

 1. b) Cuối kỳ kế toán tài chính, địa thế căn cứ nhập sản phẩm kiểm kê trở thành phẩm tồn kho, kết gửi độ quý hiếm trở thành phẩm tồn kho cuối kỳ

 • Nợ TK 155 – Thành phẩm

 • Có TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm bán