2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Xin chào! Lại là bản thân phía trên, ⅖ giờ vì thế từng nào phút hoặc 3/10 giờ vì thế từng nào phút, này là 2 việc khuôn mẫu cơ bạn dạng tuy nhiên ngày hôm nay cùng theo với tissustartares.com nằm trong thám thính tiếng giải nhé!

Bạn đang xem: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

2-5-gio-bang-bao-nhieu-phut

⅖ giờ vì thế từng nào phút

Cách giải khá giản dị và đơn giản nếu như tất cả chúng ta cầm được kỹ năng cơ bạn dạng là một trong giờ = 60 phút đúng không nhỉ nào là.

Vậy thì ⅖ giờ thay đổi đi ra phút tất cả chúng ta chỉ việc lấy ⅖ x 60 phút là đi ra số phút

⅖ x 60 = 120/5 phút = 24 phút

Đáp số: ⅖ giờ = 24 phút. Khá giản dị và đơn giản cần ko nào? Cùng tiếp ví dụ thứ hai nhé!

2-5-gio-bang-24-phut

3/10 giờ vì thế từng nào phút

Đổi 3/10 giờ quý phái phút tớ lấy 3/10 x 60 phút

như vậy 3/10 x 60 phút = 180/10 = 18 phút

Đáp số 1/10 giờ = 18 phút

Luyện luyện với những ví dụ thay đổi giờ quý phái phút

Ví dụ 1: 2 phần 3h vì thế từng nào phút (⅔ giờ = … phút)

 1. 40
 2. 50
 3. 60
 4. 70

⅔ giờ = ⅔ x 60 = 120/3 phút = 40 phút

Xem thêm: 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt là ai

⅔ giờ = 40 phút (Đáp án A)

Ví dụ 2: 5/6 giờ vì thế từng nào phút (⅚ giờ = … phút)

 1. 30
 2. 50
 3. 90
 4. 120

⅚ giờ = ⅚ x 60 phút = 300/6 phút = 50 phút

Như vậy, ⅚ giờ = 50 phút (Đáp án B)

Ví dụ 3: 2 và 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 90
 2. 120
 3. 144
 4. 150

2 ⅖ giờ = 12/5 giờ = 12/5 x 60 phút = 720/5 phút = 144 phút

2 ⅖ giờ = 144 phút (Đáp án C)

Ví dụ 4: 3 và 3/5 giờ vì thế từng nào phút

 1. 165
 2. 180
 3. 210
 4. 216

3 ⅗ giờ = 18/5 giờ = 18/5 x 60 phút = 1080/5 phút = 216 phút

3 ⅗ giờ = 216 phút (Đáp án D)

Hoàn thành! Chúng tớ một vừa hai phải hoàn thiện những việc quy đổi giờ quý phái phút kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên một cơ hội khá đơn giản cần ko nào là. Time-daily tiếp tục update nhiều hơn thế nữa những dạng bài xích tương tự động nhằm tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tập luyện nhiều hơn!

Xem thêm: bảo bối em là ai