ai cập tiếng anh là gì

Egypt

Bạn đang xem: ai cập tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˈiː.dʒɪpt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈiː.dʒɪpt/