ai mới là kẻ xấu xa lyrics

Thì thôi tớ phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B]

Bạn đang xem: ai mới là kẻ xấu xa lyrics

Buồn vì như thế những câu nói. thương tổn [A]

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau (Yeah) [A]

(Yea)

Thôi tớ phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B]

Buồn vì như thế những câu nói. thương tổn [A]

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau [A]

Trong suốt

Bao nhiêu lâu qua chuyện [C#m]

Dồn không còn tâm tư tình cảm nhập câu ca [B]

Rồi bọn họ nói rằng anh xấu xí [A] (Thật là xấu xí xa)

Nhưng ai sẽ là người xấu xí [A]

Em trình bày, mang lại anh nghe đi? [C#m]

Giận hờn buông bên trên khóe mi [B]

Em trình bày em tiếp tục lên đường [A]

Em trình bày em tiếp tục lên đường [A]

Baby em tiếp tục quên rằng tớ từng êm ắng đềm [C#m]

Quên rằng Khi trời khuya lối lên đèn [B]

Hôn nhập môi thực hiện môi nường thêm thắt mượt [A]

Xem phân tử mưa nhẹ nhõm rơi ở mặt mày thềm [A]

Anh nhẹ nhõm đan tay nhập tay nường [C#m]

Im lặng lâu thay đổi rời khỏi một khay vàng [B]

Xuyên mùng tối, tăng gas thay cho làn [A]

Runaway là cơ hội nhưng mà tớ hoặc thực hiện [A]

Thì thôi tớ phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B]

Buồn vì như thế những câu nói. thương tổn [A]

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau [A]

Trong trong cả

Bao nhiêu lâu qua[C#m]

Dồn không còn tâm tư tình cảm nhập câu ca [B]

Rồi bọn họ nói rằng anh xấu xí [A]

Xem thêm: ai la triệu phú năm 2022

Nhưng ai sẽ là người xấu xí [A]

Em trình bày, mang lại anh nghe đi? [C#m]

Cho anh nghe đi? [B]

Cho anh nghe đi? [A](Tại sao em con quay đi?)[A]

Mình kéo nhau về [C#m]

Những câu chuyện

Vết thương lòng [B]

Là vết nhanh chóng liền

Họ mong muốn anh là [A] chàng nghệ sỹ nhiều tài

Cuộc sinh sống phía bên ngoài,[A] bọn họ thấy anh phiền

Anh không thích [C#m] bước ra bên ngoài kia

Quên lên đường giông bão,[B] nằm trong bao nhiêu vại bia

Và thân ái tâm trí [A] chỉ mất em và anh

vậy vì sao em con quay lên đường,[A] vì sao em con quay đi

Thì thôi tớ phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B](Anh cũng không thích OD)

Buồn vì như thế những câu nói. thương tổn

[A](Buồn vì như thế những câu nói. tổn thương)

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau [A](yeah)

Thì thôi tớ chia tay [C#m](thì thôi tớ phân tách ly)

Đừng nhằm lệ vương vãi bên trên khoé mi [B]

Em trình bày em nên lên đường [A](em trình bày em nên đi)

Em trình bày em nên lên đường [A]

Ta đang được phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B]

Buồn vì như thế những câu nói. thương tổn [A]

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau [A]

Trong suốt

Bao nhiêu lâu qua chuyện [C#m]

Dồn không còn tâm tư tình cảm nhập câu ca [B]

Xem thêm: ly xoài là ai

Rồi bọn họ nói rằng anh xấu xí [A] (thật là xấu xí xa)

Nhưng ai sẽ là người xấu xí [A]

Em trình bày, mang lại anh nghe đi? [C#m]