Trong lúc giao tiếp, khi nên trả lời thắc mắc hoặc lúc phải nói đến một nhà đề, bạn gặp mặt phải vụ việc nhắc đi nhắc lại một kết cấu câu duy nhất khiến cho cuộc tiếp xúc trở đề nghị nhàm chán. Bởi vì vậy, trong bài viết hôm nay, TOPICA NATIVE sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp các cấu trúc viết lại câu giờ đồng hồ Anh để hoàn toàn có thể giao tiếp trôi chảy, đắm say hơn nhé!

1. Lý do phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài tập viết lại câu của đề bài bác thì bọn họ còn thực hiện các cấu trúc viết lại câu một trong những trường vừa lòng dưới đây:

Khi ước ao câu trả lời không bị nhắc lại câu hỏi và trở phải hay hơn
Sử dụng cấu tạo linh hoạt hơn, kị nhàm chán
Chuyển tự dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị động
Chuyển trường đoản cú câu trực tiếp lịch sự câu gián tiếp
Sử dụng một trong những trường vừa lòng về đảo ngữ trong câu tiếng Anh

2. Các kết cấu viết lại câu trong tiếng Anh

Dưới đây TOPICA sẽ ra mắt đến bạn các cấu tạo viết lại câu không biến hóa nghĩa trong giờ đồng hồ Anh. Hãy thuộc theo dõi nhé!

2.1 cấu tạo viết lại câu 1

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng những từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu

Because of the rain, we can’t go to work.

(Bởi vì chưng trời mưa, nên chúng tôi không thể đi làm được)

2.2 cấu tạo viết lại câu 2

Chuyển thay đổi câu trong tiếng Anh có các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Mặc dù khôn xiết ồn ào, nhưng chúng tôi vẫn liên tục học cho kết thúc bài)


TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm con kiến thức”, giúp hiểu sâu cùng nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và tập trung qua những bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ đồng hồ thực hành. hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


2.3 cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so thatsuch that (quá … cho nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that


*

Các phương pháp viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh – cấu trúc so that cùng such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to see it.

(Cái phim này chán tới nổi mà lại chẳng ai mong mỏi coi nó hết)

2.4 cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng sửa chữa với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + to lớn V

⇔ not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá khủng để hoàn toàn có thể mặc vừa chiếc váy kia)

Xem vớ tần tật về kiểu cách hình thành câu lấp định trong câu ko thể bỏ qua!

2.5 kết cấu viết lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. Mang lại mức) dùng thay thế sửa chữa với kết cấu too to (quá … đến hơn cả không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him khổng lồ wear.

(Mấy đôi giầy này quá nhỏ nhắn so với dòng chân của anh ấy ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us lớn answer.

(Câu hỏi quá nặng nề đến nổi không có ai trong cửa hàng chúng tôi tìm được câu trả lời)

2.6 cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + khổng lồ V


*

Viết lại câu là một trong những dạng bài tập phổ biển khơi trong giờ Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm xúc sống ở vùng quê là câu hỏi khó khăn so với mình)

2.7 kết cấu viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong tiếng Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out

2.8 kết cấu viết lại câu 8

Chuyển đổi câu If not sang unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: không được đổi khác loại câu điều kiện, chỉ được thay đổi nghĩa lấp định hay nghi ngờ của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời không mưa, bạn có thể đi dã ngoại)

2.9 cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu với thì lúc này hoàn thành lịch sự thì vượt khứ solo (dùng nhà ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan & Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã tía năm kể từ thời điểm Huân với Vy kết hôn)

2.10 cấu tạo viết lại câu 10

Chuyển đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu cầu ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước đưa ra cô ấy sẽ quay trở lại đây)

Câu cầu ở hiện tại tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi có hật những tiền)

Câu ước ở vượt khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi mong gì mình có thể nói rằng rằng tôi yêu anh ấy)

2.11 kết cấu viết lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì bây giờ hoàn thành đậy định thanh lịch thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cuối tôi chạm chán Lucy là khi shop chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi chạm chán anh ta lần cuối lúc tôi vẫn còn là học tập sinh)

2.12 cấu tạo viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn thanh lịch thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã chơi ghi-ta từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

2.13 cấu tạo viết lại câu 13

Viết lại câu giờ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Betty walks lớn school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk khổng lồ school.

(Betty mất 15 phút để đi dạo tới trường)

2.14 cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển thay đổi dùng cấu tạo it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: nam giới didn’t go home until he finishes all the tasks.

It was not until phái mạnh finished all the tasks that he went home.

(Mãi tính đến khi Nam xong xuôi xong không còn mọi công việc thì cậu new về nhà)

2.15 cấu tạo viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu so sánh trong tiếng Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu hơn thành so sánh nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt phái nam là non sông xinh đẹp tuyệt vời nhất theo ý kiến của tôi ↔ Theo quen thuộc điểm của tôi, không chỗ nào đẹp bởi Việt Nam)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành đối chiếu hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to ra nhiều thêm bánh của tôi)

2.16 cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển cấu trúc started/began sang trọng thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập tiếng Anh từ bốn năm trước)

2.17 kết cấu viết lại câu 17

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi chưa bao giờ xem bộ phim này trước đây)

 Xem giải pháp dùng chi tiết tại This is the first time

2.18 cấu tạo viết lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to lớn bed.

(Đã tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

2.19 cấu tạo viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu ý kiến đề xuất tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Công thức viết lại câu giờ đồng hồ Anh – câu đề nghị tương đồng


Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao chúng ta không đi bộ đi? ↔ cô nàng đề nghị đi ra phía bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi chúng thôi!)


TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần va “điểm loài kiến thức”, giúp gọi sâu với nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning với Macmillan Education.


2.20 cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said khổng lồ + V hoặc to have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to drink a lot of wine.

2.21 kết cấu viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly when với no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone trang chủ when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau thời điểm tôi về nhà thì anh ta xuất hiện)

2.22 kết cấu viết lại câu 22

Dùng cấu trúc Supposed khổng lồ V

It’s one’s duty to bởi vì something

⇔ S + be + supposed to bởi vì something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.

2.23 cấu tạo viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc prefer với would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st

⇔ S + would rather + bởi st than vị st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him.

↔ I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

(Con thà ở nhà còn hơn đi chơi với hắn ta)

2.24 cấu tạo viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to lớn V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not khổng lồ stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ không thích nhỏ thức khuya đâu)

2.25 kết cấu viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp chủ từ ở cả 2 câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để shop chúng tôi có thể ngủ)

2.26 cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện đó không xứng đáng để bi thảm đâu)


*

Hãy luyện tập thật nhiều để ghi lưu giữ được những cấu trúc viết lại câu


2.27 kết cấu viết lại câu 27

Sử dụng kết cấu cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy nhanh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một người con gái xinh đẹp)

2.28 cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need khổng lồ V

⇔ to lớn be necessary (for sb) + khổng lồ V

Ví dụ: You don’t need khổng lồ come here.

It’s not necessary for you lớn come here.

(Ah không cần phải đến đây đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer bởi vì I love you.

↔ I no more love you.

(Anh không thể yêu em nữa)

2.29 cấu tạo viết lại câu 29

Sử dụng kết cấu used to tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed to + V-ing/N

⇔ S + be used to lớn + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần phải đến trên đây đâu)

2.30 cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive sửa chữa cho cấu trúc because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + khổng lồ V

Ví dụ: She studies hard because she wants lớn pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập hành siêng năng vì mong đậu kỳ thi)


TOPICA Native
X – học tiếng Anh toàn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần chạm “điểm kiến thức”, giúp phát âm sâu và nhớ dài lâu gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và tập trung qua những bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 tiếng thực hành. rộng 10.000 hoạt động cải thiện 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.


3. Video clip 3 mẹo viết lại câu giờ đồng hồ Anh

4. Bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh (có đáp án)

Để củng cố kỹ năng về những công thức viết lại câu vừa học ở trên, hãy cùng TOPICA làm các dạng bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh dưới nhé!

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (tissustartares.comosition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes, và green vegetables. (reorder list)The trò chơi was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)I can’t go to work on time because it rains so heavily
I often played kite flying when I was a child
We discuss environmental change issues
It appears that it is raining
She has interest in practicing aerobics in her không tính tiền time

Bài tập 2: bài xích tập viết lại câu không biến hóa nghĩa

1. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from nam giới Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……


*

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh gồm đáp án


8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: bài xích tập viết lại câu giữ nguyên nghĩa

I can’t go lớn work on time because it rains so heavily => ………………………………………I often played kite flying when I was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..She has an interest in practicing aerobics in her không tính phí time => ……………………………………..Police asked him to lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….She always speaks no care => ………………………………………………………….She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….Because she is absent from school => …………………………………………………It was an interesting film => …………………………………………………………….I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I bởi vì after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place khổng lồ buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t thua kém weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to lớn be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài tập


*

Đáp án bài bác tập viết lại câu trong tiếng Anh


Đáp án bài xích 1The man was angry.The council refused to lớn collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The game was cancelled because of the rain.I can’t go lớn work on time because of heavy rain.I am used lớn playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính phí time.Đáp án bài bác 2My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours lớn drive from nam giới Dinh to Ha Noi.The owner of the oto is thought khổng lồ be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you khổng lồ go swimming.Đáp án bài xích 3I can’t go lớn work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không lấy phí time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years to lớn learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time bởi vì I think she loves me.Đáp án bài 4In his recent article, Bob Lee was critical of the government’s new transport policy.The company’s recruitment policy has been under đánh giá for the last three months.He couldn’t possibly have taken the money by mistake.Only after he had done a lot of research did he begin khổng lồ write the book.The excuse for the declairation of war was the defence of their territorial rights.I feel like a fish out of water in the new office.The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than anywhere else in the world. Or: The average height// size of skyscraper in the USA is greater than anywhere else in the world.Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.Julian was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.Complete application forms must be handed in// returned// redeived// submitted by// no later then 3.00 p.m on Friday, 18th December.Đáp án bài bác 5I wish I hadn’t spent so much money
How high the mountain is?
I feel more tired after a train journey than after a oto journey.Buses aren’t as fast as buses.Turning off the light, he went out.There are usually lots of information in a theatre program
He started collecting stamps five years ago.People are selling more newspapers in this city.Their son was being given some presents when we came.Sorting out his stamps takes him two hours.Đáp án bài 6A nice blouse was bought for me by my mother.The company is said khổng lồ be in difficulty.If you sunbathe, you can get a suntan.We were asked lớn wait for a few minutes
I asked her Where was the best place khổng lồ buy souvenirs
Unless you stop eating much, you won’t thua weight
It is necessary to lớn know English.Everyone considers May Day is the day of the working class.We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare’s was born.There didn’t use to be heavy lorries on the road

Trên đây, TOPICA vừa ra mắt đến bạn 30 cấu trúc viết lại câu giờ Anh cũng tương tự bài tập viết lại câu tiếng Anh. Mong muốn những kỹ năng và kiến thức từ TOPICA NATIVE đang hỗ trợ cho bạn trong quá trình học tiếng Anh. Chúc chúng ta học tập xuất sắc và thành công.


TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 năng lực ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần va “điểm kiến thức”, giúp gọi sâu với nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning và Macmillan Education.

Dạng viết lại câu lộ diện rất tiếp tục trong bài xích thi THPT non sông tiếng Anh. Và đó là một vào những câu hỏi thí sinh đề xuất phải quan trọng chú trọng. Bên dưới đây, tissustartares.com đã tổng hợp kỹ năng và hỗ trợ kho bài tập viết lại câu trường đoản cú cơ bản đến nâng cao có đáp án cụ thể giúp chúng ta luyện tập hiệu quả tại nhà!

*
Bài tập viết lại câu trong giờ Anh

I. Dạng bài viết lại câu xuất hiện trong bài xích thi THPTQG tiếng Anh 

Trong bài xích thi THPTQG, dạng bài bác tập viết lại câu chiếm phần phần trăm mở ra khá to trong ma trận đề thi giờ đồng hồ Anh. Đây là phần kỹ năng quan trọng, ko thể quăng quật qua. Dạng bài viết lại câu thường đã chiếm khoảng chừng 3 câu vào đề thi, với mức độ ưu tiên, kỹ năng và kiến thức khác nhau. Cấu tạo viết lại câu khá nhiều dạng, bởi vì thế, việc luyện tập, làm nhiều đề ở các dạng câu đã càng khiến cho bạn tự tin hơn khi làm bài bác thi. 

Dưới đấy là một lấy ví dụ phần bài bác tập viết lại câu lộ diện trong bài thi THPTQG:

*
Bài tập viết lại câu vào đề thi THPTQG

II. Một số cấu trúc viết lại câu thường gặp gỡ trong bài thi THPTQG

Trước khi đi vào làm những bài tập viết lại câu, hãy cùng tissustartares.com ôn tập lại một số trong những cấu trúc viết lại câu thường chạm chán dưới phía trên nhé!

Cấu trúc

Ví dụ

Cấu trúc Since, As, Because + S + V +…

Because it’s raining now, I can’t go to school.

(Bởi bởi trời mưa, bắt buộc tôi không thể đi học).

Cấu trúc Although/Though/Even though + S + V + …

Although it was noisy, I was still sleeping. 

(Mặc dù phía bên ngoài rất ồn ào, tôi vẫn liên tục ngủ). 

Cấu trúc S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that

This hat is so small that no one can wear it.

(Chiếc mũ quá bé dại tới nỗi không một ai đội vừa). 

S + V + too + Adj. + lớn V

She is too tall to lớn wear that jean.

(Cô ấy khá cao để có thể mặc dòng quần kia).

Cấu trúc so + Adj. + that hoặc such + noun + that

This T-shirt is so small that I can’t wear it. 

(Chiếc áo sơ ngươi này quá bé dại đến nỗi tôi chẳng thể mặc nó). 

Cấu trúc to lớn V + be + Adj/Noun

To work & live in the thành phố alone could be hard for me. 

(Sống và thao tác làm việc ở thành phố đơn độc là điều cạnh tranh khăn so với tôi).

Cấu trúc wish (cấu trúc ước). 

Ước ở hiện tại: S + wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t)

Ước ở quá khứ: S + wish(es) + S + had + V3/-ed

Ước ở tương lai: S+ wish(es) + S + would + V1

He wish he could have a lot of money that khổng lồ buy a motor. (anh ấy mong anh ấy có nhiều tiền để mua xe máy). I wish I finished the task yesterday. (Tôi cầu tôi đã hoàn thành quá trình này ngày hôm qua).I wish I would go to the beach on next month. (Tôi mong tôi rất có thể đi biển trong tháng tới). 

Cấu trúc it take time 

It takes/took + someone + + to V

It takes me 10 minutes to go khổng lồ the office.

Tôi mất 10 phút nhằm tới văn phòng.)

Cấu trúc  it was not until … that 

It was not until the sun phối that I arrived home). 

(Mãi cho tới khi mặt trời lặn, tôi mới trở về nhà). 

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

It‘s high time I wake up. 

(Đã tới cơ hội tôi thức dậy). 

Cấu trúc câu đề nghị suggest, let’s 

S + suggest + that + S + present subjunctive

I suggested camping on this weekend. (Tôi gợi nhắc đi cắm trại vào thời điểm cuối tuần). 

Cấu trúc câu dữ thế chủ động bị động

S + be + V3/Ved + (by + doer) + (…)

I paint my room with tone white. (tôi tô lại phòng của tôi với tông màu nền trắng). 

My room was painted by me with tone white. (căn phòng đã có sơn lại bởi tôi với tông màu nền trắng). 

Cấu trúc prefer với would rather

S + prefer + doing sth khổng lồ doing st

⇔ S + would rather + vày sth than vì st

I prefer surfing the website than reading book. 

↔ I would rather surf website than read book. 

(tôi thích lướt web hơn phát âm sách). 

Ngoài ra, còn không hề ít dạng viết lại câu không giống nữa mà chúng ta càng biết nhiều càng tốt. Để thành thạo con kiến thức, chúng ta cần làm nhiều bài bác tập viết lại câu. Quan sát và theo dõi phần tiếp theo để thực hành thực tế nhé!

Cấu trúc But for giờ Anh: Ý nghĩa, giải pháp dùng & bài tập bao gồm đáp án

Cấu trúc song song trong giờ Anh là gì? Quy luật & bài tập có đáp án

Tổng vừa lòng các cấu tạo tiếng Anh thông dụng chúng ta không thể vứt qua!

III. Tổng hợp bài tập viết lại câu tự cơ bạn dạng đến nâng cấp có đáp án chi tiết 

Dưới đấy là tổng hợp những bài tập viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi từ cơ phiên bản đến cải thiện có đáp án cụ thể mà các bạn nên làm. 

Exercise 1: Rewrite the following sentences that keep the same meaning.

You should take the bus instead of the subway. 

➡ If……………………………………………………….

I’m sure that you forgot khổng lồ bring home the key. 

➡ You must……………………………………………………….

They bought this motorbike 5 years ago.

➡ They have……………………………………………………….

The object finished with a trip. 

➡ At the end……………………………………………………….

I invited my mother into my graduation ceremony, but she didn’t turn up.

➡ My mother……………………………………………………….

Exercise 2: Rewrite the following sentences that keep the same meaning.

My mother used khổng lồ walk everyday when she was young.

➡ My mother doesn’t……………………………………………………….

He gave me a book on my birthday.

➡ I was……………………………………………………….

“Let’s go workout”.

➡ He suggests……………………………………………………….

“Would you lượt thích a cup of tea?”

➡ She aked me……………………………………………………….

I got lost because I didn’t have a map.

➡ If I had……………………………………………………….

Exercise 3: Rewrite the following sentences that keep the same meaning.

When did you first tương tác him?

➡ How……………………………………………………….

My trip lasted five days.

➡ I had……………………………………………………….

It may rain hard this afternoon, so take an umbrella.

➡ In case……………………………………………………….

She had to vị homework but she didn’t.

➡ She forgot……………………………………………………….

English is difficult khổng lồ learn.

➡ It……………………………………………………….

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bóng Chuyền Nữ Olympic ~ Loto66, Lịch Thi Đấu Bóng Chuyền Tại Sea Games 32

Để xem đáp án các bài tập trên và có tác dụng nhiều bài xích tập dạng viết lại câu hơn, hãy tải về full tư liệu tuyển chọn bài xích tập viết lại câu tệp tin PDF dưới mà tissustartares.com sẽ tổng hợp, sưu tập từ kho đề của các thầy cô ôn luyện THPTQG chuẩn chỉnh nhất ngay dưới đây.

File bài tập sau đây được biên soạn vừa đủ các phần như: bài xích tập viết lại câu điều kiện, bài xích tập viết lại câu thì lúc này hoàn thành, bài tập viết lại câu so sánh,… Các chúng ta cũng có thể download về cùng in ra để gia công trực tiếp vào đề nhé!

DOWNLOAD 115+ BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU trong TIẾNG ANH PDF Ngoài ra, kho đề thi chạy thử Practice tại tissustartares.com tổng hợp không hề thiếu các đề thi THPTQG môn tiếng Anh, trong những số ấy có bài bác tập viết lại câu được cập nhật thường xuyên, liên tục các mẫu mã đề minh họa, đề tuyển chọn chọn tiên tiến nhất có đáp án đưa ra tiết. Nếu bạn đang ý muốn luyện đề trực tuyến, nhận tác dụng và đáp án ngay, hãy thử làm cho đề Test Practice nhé!

Ngoài ra, nhằm củng cố, ôn tập lại kỹ năng và kiến thức từ cơ phiên bản đến sâu xa và học phương án luyện đề, hãy đọc khóa học THPTQG của tissustartares.com! những khóa học được những thầy cô tissustartares.com xây dựng theo lộ trình cá thể hóa, với phương thức học hiện đại. Khóa huấn luyện ngữ pháp cơ bản và sâu xa của tissustartares.com có cung ứng kiến thức về những dạng cấu trúc câu kèm theo bài tập viết lại câu và những bài test gồm đáp án bỏ ra tiết. 

Như vậy, gần như nội dung trên đã giúp các bạn cũng có thể ôn tập cơ phiên bản kiến thức viết lại câu và tham khảo bộ bài tập viết lại câu trong tiếng Anh gồm đáp án đưa ra tiết. Hãy download những bài tập viết lại câu trên phía trên về và luyện tập mỗi ngày nhé!