bạn là ai trong kimetsu yaiba

Quý khách hàng thấy các bạn là một trong những người như vậy nào? Bạn thấy các bạn là một trong những người như vậy nào? Tự tin
Rụt rè
Chỉ biết suy nghĩ cho tới bạn dạng thân
Mờ nhạt
Gian sảo
Đáng yêu
Dễ khóc
Mạnh mẽ
Yếu đuối
Thông minh
sành quan hoài cho tới từng người
Biến thái
Nóng tính
Tự ti
Đa nghi
Cục súc

Quý khách hàng mến màu sắc gì Bạn mến màu sắc gì Đen
Trắng
Hồng
Đỏ
Vàng
Xanh dương
Xanh lá
Tím
Nâu
Cam
Xám
Tất cả&khác

Bạn đang xem: bạn là ai trong kimetsu yaiba

Lúc cảm nhận thấy buồn hoặc suy sụp các bạn sẽ làm những gì ? Lúc cảm nhận thấy buồn hoặc suy sụp các bạn sẽ làm những gì ? Ăn
Ngủ
Khóc
Im lặng
cười
Không biết cần làm những gì tiếp theo

Quý khách hàng đem sở trường gì? Bạn đem sở trường gì? Ăn
Ngủ
Làm việc
Chơi
Mua sắm
Lướt facebook
Vẽ
Khác

Xem thêm: lệnh phi là ai

Xem thêm: saitama là ai

Nếu giành được sức khỏe của thượng huyền quỷ thì bạn thích kungfu với ai trong những thợ thuyền săn bắn quỷ? Nếu giành được sức khỏe của thượng huyền quỷ thì bạn thích kungfu với ai trong những thợ thuyền săn bắn quỷ? Tanjiro
Nezuko
Zenitsu
Inosuke
Kanao
Genya
Giyuu
Shinobu
Mitsuri
Himejima
Obanai
Sanemi
Uzui
Rengoku
Muichirou

Quý khách hàng mong muốn đem thanh mò mẫm của người nào nhập Kimetsu no Yaiba? Bạn mong muốn đem thanh mò mẫm của người nào nhập Kimetsu no Yaiba? Tanjiro
Zenitsu
Inosuke
Kanao
Kokushibou(thượng huyền nhất)
Âm trụ
Trùng trụ
Nham trụ
Phong trụ
Thủy trụ
Luyến trụ
Xà trụ
Hà trụ

Quý khách hàng mến nhận vật nào là nhất nhập Kimetsu no Yaiba? Bạn mến nhận vật nào là nhất nhập Kimetsu no Yaiba? Tanjiro
Nezuko
Zenitsu
Inosuke
Kanao
Genya
Trùng trụ
Thủy trụ
Hà trụ
Âm trụ
Xà trụ
Luyến trụ
Phong trụ
Nham trụ
Viêm trụ
Muzan
Kokushibou (thượng huyền nhất)
Douma (thượng huyền nhị)
Akaza (thường huyền tam)
Tamayo
Yushiro
Ubuyashiki (chúa công)
Tất cả
Khác