căn bậc 2 số học của 9

Câu hỏi: Căn bậc nhị số học tập của 9 là?

A. 3

Bạn đang xem: căn bậc 2 số học của 9

B. -3

C. 9

D. 81

Đáp án trúng A.

Căn bậc nhị số học tập của 9 là 3, mọi số thực a không âm đều phải có 1 căn bậc nhị ko âm độc nhất, gọi là căn bậc nhị số học, ký hiệu a, ở trên đây √ được gọi là dấu căn, ví dụ, căn bậc nhị số học tập của 9 là 3, ký hiệu √9 = 3, vì 32 = 3 × 3 = 9 và 3 là số ko âm

Giải quí nguyên nhân vì thế sao lựa chọn A là đúng

Xem thêm: giáo chủ cõi ta bà là ai

Trong toán học tập, căn bậc hai của một số a là một số x sao cho x2 = a, hoặc rằng cách tiếp là số x mà bình phương lên thì = a. Ví dụ, 4 và −4 là căn bậc nhị của 16 vì 42 = (−4)2 = 16.

Mọi số thực a không âm đều phải có 1 căn bậc nhị ko âm độc nhất, gọi là căn bậc nhị số học, ký hiệu a, ở trên đây √ được gọi là dấu căn. Ví dụ, căn bậc nhị số học tập của 9 là 3, ký hiệu √9 = 3, vì 32 = 3 × 3 = 9 và 3 là số ko âm.

Mọi số dương a đều sở hữu nhị căn bậc hai: a là căn bậc nhị dương và −a là căn bậc nhị âm. Chúng được ký hiệu đôi khi là ± a (xem dấu ±). Mặc mặc dù căn bậc nhị chủ yếu của một vài dương chỉ là 1 trong những vô nhị căn bậc nhị của số cơ, việc gọi “căn bậc hai” thông thường rằng đến căn bậc nhị số học. Đối với số dương, căn bậc nhị số học tập cũng rất có thể được viết lách bên dưới dạng ký hiệu lũy quá, như là a1/2.[2]

Căn bậc nhị của số âm rất có thể được bàn luận vô khuôn khổ số phức.

Hàm số căn bậc nhị chính f (x) = x (thường chỉ gọi là “hàm căn bậc hai”) là một hàm số vạch ra tập hợp các số ko âm. Căn bậc nhị của x là số hữu tỉ khi và chỉ khi x là số hữu tỉ và rất có thể màn trình diễn bên dưới dạng tỉ số căn bậc nhị của nhị số chủ yếu phương. Về phương diện hình học tập, đồ vật thị của hàm căn bậc nhị khởi đầu từ gốc tọa chừng và sở hữu dạng một nửa parabol.

Xem thêm: game ai la trieu phu 2017 moi nhat