chủ tịch thành phố hà nội là ai

PHẠM TUẤN

Bạn đang xem: chủ tịch thành phố hà nội là ai

PHẠM TUẤN

TTO - Ông Trần Sỹ Thanh - phó túng thiếu thư Thành ủy Thành Phố Hà Nội - được HĐND TP Thành Phố Hà Nội bầu lưu giữ chuyên dụng cho quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bên trên kỳ họp mục chính (kỳ họp loại 8) ra mắt chiều 22-7 bên trên trụ sở HĐND TP Thành Phố Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu thực hiện quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội - Hình ảnh 1.

Tân Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 22-7, HĐND TP Thành Phố Hà Nội khóa XVI đang được tổ chức triển khai kỳ họp mục chính (kỳ họp loại 8) để đánh giá, bầu chức vụ quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 nằm trong thẩm quyền của HĐND TP.

Tham dự kỳ họp sở hữu Bế Tắc thư Thành ủy Thành Phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó túng thiếu thư túc trực Thành ủy Thành Phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó túng thiếu thư Thành ủy Thành Phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh... nằm trong các chỉ huy Thành ủy, HĐND TP, Ủy Ban Nhân Dân TP, Ủy ban MTTQ TP Thành Phố Hà Nội, thay mặt những ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những đại biểu HĐND TP Thành Phố Hà Nội.

Phát biểu mở màn kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Thành Phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho thấy triển khai Luật tổ chức triển khai cơ quan ban ngành địa hạt, chủ ý của Sở Chính trị, sau khoản thời gian thống nhất với Thành ủy, Ủy Ban Nhân Dân TP và Ủy ban MTTQ TP Thành Phố Hà Nội, bên trên kỳ họp này, HĐND TP Thành Phố Hà Nội tổ chức giới thiệu nhân sự nhằm bầu quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội.

Cụ thể, Phó túng thiếu thư Thành ủy Thành Phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đã được Sở Chính trị, Ban Cán sự Đảng nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy Thành Phố Hà Nội reviews nhằm HĐND TP bầu lưu giữ chức quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tuấn ý kiến đề nghị những đại biểu HĐND TP nêu cao ý thức trách cứ nhiệm, triệu tập trí tuệ, thông minh lựa lựa chọn, bầu cử chức vụ quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nằm trong tập luyện thể Ủy Ban Nhân Dân TP nối tiếp chỉ huy, lãnh đạo, tổ chức triển khai triển khai thắng lợi những trách nhiệm chủ yếu trị cần thiết của TP, thêm phần nhập sự nghiệp thiết kế và cách tân và phát triển thủ đô.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu thực hiện quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội - Hình ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP Thành Phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ thăm kín bầu chức vụ quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Sau cơ, những đại biểu HĐND TP Thành Phố Hà Nội đang được tổ chức bỏ thăm kín bầu chức vụ quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội so với ông Trần Sỹ Thanh.

Kết trái khoáy kiểm phiếu được công phụ thân đã cho chúng ta thấy 100% đại biểu xuất hiện nghiền trở nên, ông Trần Sỹ Thanh đầu tiên được HĐND TP bầu lưu giữ chức quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội.

Ngoài chức vụ quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội vừa mới được khiếu nại toàn, hiện tại Thành Phố Hà Nội đang sẵn có những phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP là những ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải, Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng.

Xem thêm: nguyễn văn thắng, vietinbank la con ai

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu thực hiện quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội - Hình ảnh 3.

Đại diện Đảng ủy, Ủy Ban Nhân Dân, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Thành Phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu thực hiện quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội - Hình ảnh 4.

Tân Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội tuyên bố sau khoản thời gian nhậm chức - Ảnh: NAM TRẦN

Trước cơ, chiều 15-7, bên trên trụ sở Thành ủy Thành Phố Hà Nội đang được ra mắt hội nghị công phụ thân đưa ra quyết định của Sở Chính trị về công tác làm việc cán cỗ.

Theo đưa ra quyết định, ông Trần Sỹ Thanh - tổng Kiểm toán Nhà nước - được điều động cắt cử lưu giữ chuyên dụng cho phó túng thiếu thư Thành ủy Thành Phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị đưa ra quyết định ông Trần Sỹ Thanh - ủy viên Trung ương Đảng, túng thiếu thư Ban cán sự Đảng, tổng Kiểm toán Nhà nước - thôi lưu giữ chức túng thiếu thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; điều động, cắt cử, chỉ định và hướng dẫn ông nhập cuộc Ban chấp hành, Ban thông thường vụ và lưu giữ chức phó túng thiếu thư Thành ủy Thành Phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu thực hiện quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội - Hình ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trở trở nên người trước tiên tặng sao mang lại bài bác viết 0 0 0

Chuyển sao tặng mang lại trở nên viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Xem thêm: sherlock holmes là ai