công chúng là ai

Công bọn chúng (tiếng Anh: General public) của quảng bá là những group người, cho dù là nội cỗ và bên phía ngoài nhưng mà một đội nhóm chức đem contact.

Bạn đang xem: công chúng là ai

web1_dv1954035

Hình minh hoạ (Nguồn: reviewjournal)

Công chúng 

Khái niệm

Công chúng nhập giờ đồng hồ Anh được gọi là General public.

Công chúng là một hoặc nhiều con cái người tự nhiên hoặc pháp , nhập mối quan tiền hệ với luật pháp hoặc nhập thực tiễn quốc gia, hiệp hội, tổ chức hoặc nhóm của họ.

Công chúng của quảng bá là các nhóm người, kể cả nội bộ và bên ngoài mà một tổ chức có liên hệ.

Đối với quảng bá chuyên nghiệp, công chúng là một nhóm người được xác định là có mối quan tiền hệ với khách hàng của mình. Đó có thể là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, nhân viên, cổ đông, những quan tiền chức nhập lĩnh vực hoạt động của khách hàng, quan tiền chức chính phủ và báo chí. 

Một số quảng bá chuyên nghiệp mang đến rằng hoạt động quan tiền hệ công chúng không gắn liền với công chúng nói cộng đồng vì khái niệm đó quá rộng để lập kế hoạch cũng như thực thi đua các kế hoạch quảng bá hiệu quả. 

G. Harvey Gail, Chủ tịch Tập đoàn VanNatta Public Relations, Mỹ, mang đến rằng: 

"Người bình thường mặc nghe đến từ công chúng sẽ nghĩ tới con cái người nói cộng đồng. Tuy nhiên, những nhà hoạt động quảng bá nhận thấy rằng thế giới là tập hợp của vô vàn những nhóm công chúng riêng biệt, nhập đó một số nhóm công chúng có tác động đáng kể tới khả năng tổ chức đạt được mục tiêu nhập hoạt động, một số nhóm khác thì không".

Chính sự sàng lọc nhóm công chúng của quảng bá đã thử mang đến hoạt động truyền thông phải thay cho đổi các phương pháp mang đến phù hợp với từng nhóm. Vậy, những nhóm công chúng nào là đối tượng mục tiêu của PR? Ví dụ sau đây là danh sách các nhóm công chúng của một công ty qui mô trung bình tại Mỹ:

- Những người lãnh đạo, định hướng dư luận, những người đặc biệt quan tiền trọng nhập cộng đồng;

- hộ gia đình của người chủ sở hữu công ty, chủ và nhân viên của công ty;

Xem thêm: phạm quang linh là ai

- Báo chí địa phương, bao gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, các trang web, các tạp chí thương mại;

- Thị trường lao động, các công ty tư vấn tuyển dụng lao động tại địa phương;

- Những nhà lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo thành phố và một số quan tiền chức dân cử (uỷ viên hội đồng thành phố, thị trưởng);

- Lãnh đạo và thành viên các hiệp hội thương mại;

- Phòng thương mại và các hiệp hội, tổ chức phát triển kinh tế của địa phương;

- Những nhà bán sỉ, nhà cung cấp hàng hóa;

- Những người điều hành luật pháp, bao hàm cả những cơ quan tiền liên quan tiền đến đất đai và môi trường;

- Người có cổ phần và cộng đồng đầu tư thông qua chuyện nhà môi giới, ngân hàng và người mang đến vay;

- Những đối thủ cạnh tranh; 

- Các nhóm hoạt động xã hội.

Danh sách các nhóm công chúng trên đây là dành mang đến một công ty qui mô trung bình, nó rất khác ví với danh sách các nhóm công chúng của một tổ chức phi chính phủ hoặc một cơ quan tiền của chính phủ. 

Đồng thời, thứ tự mức độ quan tiền trọng của từng nhóm công chúng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của từng tổ chức. Vì vậy, không thể có một danh sách các nhóm công chúng cộng đồng mang đến mọi cơ quan tiền, tổ chức.

(Tài liệu tham ô khảo: PR – Lí luận và ứng dụng, Đinh Thị Thuý Hằng, NXB Lao Động - Xã Hội)

Xem thêm: vợ của hứa minh đạt là ai