công lao to lớn đầu tiên của nguyễn ái quốc đối với lịch sử dân tộc việt nam là gì

Câu hỏi:

13/02/2020 37,841

Bạn đang xem: công lao to lớn đầu tiên của nguyễn ái quốc đối với lịch sử dân tộc việt nam là gì

A. Khẳng ấn định tuyến phố cứu vớt nước trúng đắn

Đáp án chủ yếu xác

B. Truyền thống trị nghĩa Mac- Lênin

C. Thành lập hội việt phái mạnh cách mệnh thanh niên.

D. Thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án A

Nguyễn Ái Quốc có không ít công tích so với cách mệnh Việt Nam:

(1) Tìm rời khỏi tuyến phố cứu vớt nước trúng đắn mang đến dân tộc: tuyến phố cách mệnh vô sản.

(2) Chuẩn bị về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng.

(3) Triệu tập dượt và công ty trì hội nghị xây dựng Đảng.

(4) Soạn thảo Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng.

(5) Lãnh đạo quần chúng tao kháng chiến kháng Pháp thắng lợi và kháng chiến kháng Mĩ.

=> Công lao to lớn rộng lớn trước tiên của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh nước ta là xác lập tuyến phố cứu vớt nước trúng đắn mang đến dân tộc bản địa nước ta.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) là nhằm

A. hướng dẫn vệ cuộc sống thường ngày mang đến quần chúng vùng Yên Thế

B. Chống lại triều đình mái ấm Nguyễn

C. Chống thực dân Pháp và phong loài kiến đầu hàng

D. Hưởng ứng chiếu Cần Vương

Câu 2:

Ý nghĩa hầu hết của trào lưu cách mệnh 1930 - 1931 ở nước ta là

A. Thành lập được Xô Viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh 

B. Đảng Cộng sản Đông Dương được quốc tế Cộng sản thừa nhận là phân cỗ độc lập

C. Khẳng ấn định tầm quan trọng điều khiển của đảng Cộng sản Đông Dương vô thực tiễn đưa.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương rút được không ít tay nghề vô công tác làm việc mặt mũi trận

Xem thêm: saitama là ai

Câu 3:

Cơ sở hầu hết của Mỹ triển khai tham ô vọng thống trị trái đất sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhị là gì?

A. Sự tạm thời lắng của trào lưu cách mệnh thế giới

B. Sự cũng hộ của những nước liên minh bị Mỹ khống chế

C. Sự giảm sút của những nước tư bạn dạng ở âu lục và Liên Xô

D. Tiềm lực tài chính và quân sự chiến lược to lớn lớn

Câu 4:

Ngày 3-3-1946, Ban thông thường vụ TW đảng họp vẫn lựa lựa chọn biện pháp “hòa nhằm tiến” với gia thế nước ngoài xâm nào?

A. Quân trung Hoa Dân Quốc 

B. Nhật

C. Pháp

D. Anh

Câu 5:

Trong thời kỳ 1954-1975, thắng lợi này là mốc lưu lại bước đem của cách mệnh miền Nam nước ta kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái thế tiến bộ công?

A. Đồng khởi (1959 -1960) 

B. Vạn Tường (1965)

C. Tây Nguyên (3-1975)

D. Mậu thân thuộc (1968)

Câu 6:

Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của thắng lợi Phước Long (1-1975) là

A. Chứng tỏ được năng lực thắng lợi của quân ta

B. Làm vỡ nợ trọn vẹn kế hoạch “Việt Nam hóa cuộc chiến tranh của” Mỹ

C. Buộc Mỹ nên rút quân về nước

D. Hoàn trở thành trách nhiệm tấn công mang đến ngụy nhào

Xem thêm: người ấy là ai tập đặc biệt

TÀI LIỆU VIP VIETJACK