cửa sổ mẫu hỏi ở chế độ thiết kế gồm hai phần là

Nội dung của bài bác Truy vấn dữ liệu nhằm mục đích hùn những em biết khái niệmvai trò của truy vấn (mẫu hỏi), biết áp dụng một số trong những hàm và luật lệ toán dẫn đến những biểu thức số học tập, biểu thức ĐK và biểu thức logic nhằm xây đắp khuôn mẫu căn vặn, biết công việc chủ yếu để dẫn đến một truy vấn, biết dùng nhì cơ chế thao tác với khuôn mẫu căn vặn (chế chừng design và cơ chế trang dữ liệu). Mời những em nằm trong theo dõi dõi nội dung của bài học kinh nghiệm tiếp sau đây.

Bạn đang xem: cửa sổ mẫu hỏi ở chế độ thiết kế gồm hai phần là

ANYMIND360

Tóm tắt lý thuyết

a. Mẫu hỏi

 • Trong CSDL, chứa chấp những vấn đề về đối tượng người tiêu dùng tớ đang được quản lí lí. Dựa nhập nhu yếu thực tiễn việc làm, người thiết kế phải ghi nhận cơ hội lấy vấn đề rời khỏi theo dõi đòi hỏi này đó
 • Access hỗ trợ khí cụ nhằm tự động hóa hóa việc vấn đáp những thắc mắc vì thế chủ yếu người thiết kế tạo nên ra
 • Mẫu căn vặn thông thường được dùng để:
  • Sắp xếp những phiên bản ghi
  • Chọn những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu những ĐK mang đến trước
  • Chọn những ngôi trường nhằm hiển thị
  • Thực hiện nay đo lường bên trên tài liệu lấy ra
  • Tổng thích hợp và hiển thị vấn đề từ rất nhiều bảng hoặc khuôn mẫu căn vặn khác
 • Có 2 cơ chế thực hiện việc: Chế chừng design và trang dữ liệu

b. Biểu thức nhập Access

b.1. Các luật lệ toán thông thường dùng
 • Để tiến hành những tính toán và đánh giá những ĐK, tớ phải ghi nhận cơ hội viết lách những biểu thức đó
 • Các biểu thức nhập Access là: biểu thức số học tập, biểu thức ĐK và biểu thức lôgic
 • Các luật lệ toán thông thường dùng:
  • Phép toán số học: +,-,*,/
  • Phép toán sánh sánh: <, >, <=,>=,=,<> (không bằng)
  • Phép toán Lôgic: AND (và), OR (hoặc), NOT (phủ định).
  • Phép toán ghép chuỗi: &
b.2. Các toán hạng nhập toàn bộ những biểu thức
 • Tên trường: (đóng tầm quan trọng những biến) được ghi nhập vết ngoặc vuông. Ví dụ: [TOAN], [LUONG]
 • Hằng số: Ví dụ: 0.1; 1000000,…
 • Hằng văn bản: được viết lách nhập vết nháy kép. Ví dụ: “Nam”, “Nữ”,…
 • Biểu thức số học: Mô miêu tả những ngôi trường đo lường nhập khuôn mẫu căn vặn. Ví dụ:  MAT_DO: [SO_DAN]/[DIEN_TICH]

d. Các hàm số nhập Access:

 • Hàm số nhập Access dùng để làm tính tóan những tài liệu bên trên ngôi trường hướng dẫn và chỉ định.  Một số hàm phổ biến nhằm tính tóan bên trên ngôi trường với dữ liệu số như sau:
  • SUM: Tính tổng mức số bên trên ngôi trường hướng dẫn và chỉ định.
  • AVG: Tính độ quý hiếm khoảng những độ quý hiếm số bên trên ngôi trường chỉ định
  • MIN: Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những số phía trên ngôi trường chỉ định
  • MAX: Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của những số phía trên ngôi trường chỉ định
  • COUNT: Đêm những dù không giống trống rỗng phía trên ngôi trường chỉ định
  • ROUND(a,n): thực hiện tròn trặn biểu thức số: a, cho tới n số lẻ. Ví dụ về phong thái dùng hàm số ROUND((2*[TOAN]+2*[VAN]+[TIN_HOC])/5,1) là làm những công việc tròn trặn biểu thức nhập ngoặc cho tới một số lẻ
 • Để thao tác với khuôn mẫu căn vặn, lựa chọn Queries nhập bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng.
 • Có thể tạo nên khuôn mẫu căn vặn mới nhất bằng phương pháp sử dụng thuật sĩ hoặc tự động design.
 • Các bước chủ yếu sẽ tạo một khuôn mẫu căn vặn bao gồm:
  • Chọn tài liệu mối cung cấp (các bảng và khuôn mẫu căn vặn khác) mang đến khuôn mẫu hỏi;
  • Chọn những ngôi trường kể từ tài liệu mối cung cấp để mang nhập khuôn mẫu hỏi;
  • Khai báo những ĐK nhằm thanh lọc những phiên bản ghi cần thiết tiến hành khuôn mẫu hỏi;
  • Chọn những ngôi trường dùng để làm bố trí những phiên bản ghi nhập khuôn mẫu hỏi;
  • Tạo những ngôi trường đo lường kể từ những ngôi trường đang được có;
  • Đặt ĐK gộp group.

Chú ý:

 • Không nhất thiết nên tiến hành toàn bộ công việc này.
 • Có nhì cơ chế thông thường dùng để làm thao tác với khuôn mẫu hỏi: cơ chế thiết kế và cơ chế trang tài liệu.

Trong cơ chế design, tớ hoàn toàn có thể design mới nhất hoặc coi hoặc sửa thay đổi design cũ của khuôn mẫu căn vặn. Trên hình 1 bên dưới đấy là thanh khí cụ design khuôn mẫu căn vặn.

Hình 1. Thanh khí cụ design khuôn mẫu hỏi

Để design khuôn mẫu căn vặn mới nhất, tiến hành một trong các nhì cơ hội sau:

 • Cách 1: Nháy lưu ban nhập Create query by using wizard.
 • Cách 2: Nháy lưu ban nhập Create query in Design view

Hình 2. Mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế

Để coi hoặc sửa thay đổi design khuôn mẫu căn vặn, thực hiện:

 • Bước 1. Chọn khuôn mẫu căn vặn cần thiết coi hoặc sửa.
 • Bước 2. Nháy nút

Cửa tuột khuôn mẫu căn vặn ở cơ chế design bao gồm nhì phần:

 • Phần trên (nguồn dữ liệu) hiển thị cấu hình những bảng (và những khuôn mẫu căn vặn khác) với chứa chấp những ngôi trường được lựa chọn nhằm sử dụng nhập khuôn mẫu căn vặn này.
 • Phần dưới là lưới QBE (Query By Example – khuôn mẫu căn vặn theo dõi ví dụ), điểm tế bào miêu tả khuôn mẫu căn vặn. Mỗi cột thể hiện nay một ngôi trường sẽ tiến hành dùng nhập khuôn mẫu căn vặn. Nội dung của từng hàng bao gồm có:
  • Field: Khai báo thương hiệu những ngôi trường được lựa chọn. Đó là những ngôi trường tiếp tục xuất hiện nhập khuôn mẫu căn vặn hoặc những ngôi trường dùng để làm thanh lọc, bố trí, đánh giá giá chỉ trị…
  • Table: Tên bảng chứa chấp ngôi trường ứng.
  • Sort: Xác lăm le (các) ngôi trường cần thiết bố trí.
  • Show: Xác lăm le (các) ngôi trường xuất hiện nay nhập khuôn mẫu căn vặn.
  • Criteria: Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những phiên bản ghi tiến hành khuôn mẫu căn vặn. Các ĐK được viết lách bên dưới dạng biểu thức lôgic.

Khi đang được ở cơ chế design khuôn mẫu căn vặn, tớ hoàn toàn có thể tiến hành khuôn mẫu căn vặn nhằm coi thành quả bằng phương pháp nháy nút  hoặc nút  hoặc lựa chọn mệnh lệnh View (rightarrow) Datasheet View.

Bài luyện minh họa

Khai thác CSDL: “QuanLyHocSinh”, cần thiết tạo nên khuôn mẫu căn vặn cho thấy thêm list học viên với những điểm khoảng ở toàn bộ những môn kể từ 6,5 trở lên trên.

Xem thêm: game ban la ai trong thuy thu mat trang

Hướng dẫn bước làm:

 • Bước 1. Chọn đối tượng Queries;
 • Bước 2. Chọn dòng sản phẩm lệnh Create query in Design view;
 • Bước 3. Trong của sổ Show table (rightarrow) lựa chọn thương hiệu bảng hoặc khuôn mẫu căn vặn (rightarrow) Add (rightarrow) Close;
 • Bước 4. Mô miêu tả ĐK khuôn mẫu căn vặn nhập vùng lưới QBE. Trong lưới QBE, bên trên dòng sản phẩm Criteria, bên trên những cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ: >=6,5;

 • Bước 5. Chạy khuôn mẫu căn vặn bằng phương pháp nháy nhập nút  hoặc nháy Query (rightarrow) Run để tiến hành khuôn mẫu căn vặn và coi kết quả;
 • Bước 6. Lưu và gọi là mang đến khuôn mẫu căn vặn.

3. Luyện luyện Bài 8 Tin học tập 12

Sau lúc học hoàn thành Bài 8: Truy vấn dữ liệu, những em cần thiết nắm rõ những nội dung trọng tâm:

 • Các định nghĩa khuôn mẫu căn vặn, biểu thức và hàm nhập Access;
 • Mẫu căn vặn thông thường được dùng như vậy nào?
 • Các cơ hội tạo nên khuôn mẫu căn vặn.

Các em hoàn toàn có thể khối hệ thống lại nội dung kỹ năng đang được học tập được trải qua bài bác kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 8 cực hoặc với đáp án và lời nói giải cụ thể. 

 • Nếu những câu hỏi phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sủ dụng:

  • A.Mẫu hỏi
  • B.Bảng
  • C.Báo cáo
  • D.Biểu mẫu
 • Trước Khi tạo nên khuôn mẫu căn vặn nhằm xử lý những câu hỏi tương quan cho tới nhiều bảng, thì tớ nên tiến hành thao tác nào?

  • A.Thực hiện nay gộp nhóm
  • B.Liên kết Một trong những bảng
  • C.Chọn những ngôi trường ham muốn hiển thị ở sản phẩm Show
  • D.Nhập những ĐK nhập lưới QBE
 • Kết ngược tiến hành khuôn mẫu căn vặn cũng vào vai trò như:

  • A.Một bảng
  • B.Một biểu mẫu
  • C.Một báo cáo
  • D.Một khuôn mẫu hỏi

Câu 4-10: Mời những em singin coi tiếp nội dung và ganh đua demo Online nhằm gia tăng kỹ năng về bài học kinh nghiệm này nhé!

4. Hỏi đáp Bài 8 Tin học tập 12

Trong quy trình học hành nếu như với vướng mắc hoặc cần thiết trợ hùn gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học  sẽ tương hỗ cho những em một cơ hội nhanh chóng chóng!

Chúc những em học hành đảm bảo chất lượng và luôn luôn đạt kết quả cao nhập học tập tập!

Xem thêm: khánh my là ai