đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm lớp 2 tuần 27

1. Tìm thành phần câu vấn đáp thắc mắc “Khi này ?” Đánh vệt x nhập □ trước ý vấn đáp đích thị . Tiết 1 – Tuần 27 trang 34 Vở bài xích tập dượt (VBT) Tiếng Việt 2 tập dượt 2 – Tiết 1 – Tuần 27 – Ôn tập dượt thân ái học tập kì 2

1. Tìm thành phần câu vấn đáp thắc mắc “Khi này ?” Đánh du x nhập □ trước ý vấn đáp đích thị :

Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm lớp 2 tuần 27

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ au rực.

mùa hè

hoa phượng vĩ

nở đỏ au rực

b) Hoa phượng vĩ nở đỏ au rực Khi hè về.

hoa phượng vĩ

nở đỏ au rực

khi hè về

2. Đặt thắc mắc mang đến thành phần câu được in ấn đậm :

a) Nhng tối trăng sáng, dòng sản phẩm sông trở nên một đàng trăng lung linh dát vàng.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Ve nhởn nha ca hát suốt cả mùa hè.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(3) Viết lời giải đáp của em trong những tình huống sau :

a) Khi các bạn cảm ơn em vì thế em đã thử một việc chất lượng cho mình.

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

b) Khi một cụ già cả cảm ơn em vì thế em đang được dẫn đường mang đến cụ.

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Xem thêm: sơn tùng là ai

c) Khi chưng láng giềng cảm ơn em vì thế em đang được nom canh ty em nhỏ bé mang đến chưng một khi.

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Tìm thành phần của từng câu tiếp sau đây vấn đáp mang đến thắc mắc “Khi nào?”. Đánh vệt x nhập trước ý vấn đáp đích thị :

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ au rực.

× mùa hè

b) Hoa phượng vĩ nở đỏ au rực Khi hè về.

×□ Khi hè về

2. Đặt thắc mắc mang đến thành phần câu được in ấn đậm :

a) Những tối trăng sáng, dòng sản phẩm sông trở nên một đàng trăng lung linh dát vàng.

Khi này dòng sản phẩm sông trở nên một đàng trăng lung linh dát vàng ?

b) Ve nhởn nha ca hát trong cả cả ngày hè.

Ve nhởn nha ca hát lúc nào ?

(3) Viết lời giải đáp của em trong những tình huống sau :

a) Khi các bạn cảm ơn vì thế em đã thử một việc chất lượng cho mình :

Em đáp : Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy tuy nhiên.

b) Khi một cụ già cả cảm ơn em vì thế em đang được dẫn đường mang đến cụ.

Em đáp : Dạ, với gì đâu ạ !

c) Khi chưng láng giềng cảm ơn vì thế em đang được nom canh ty em nhỏ bé mang đến chưng một khi.

Em đáp : Không với gì đâu chưng ạ. Bé đặc biệt ngoan ngoãn, con cháu quí đùa với nhỏ bé lắm.

>

Xem thêm: phạm quang linh là ai