đề kiểm tra giữa kì 2 toán 8

Các em học viên khối 8 thân ái mến, những kì ganh đua học tập kì thiệt gay cấn và lênh láng thách thức. Khối lượng kỹ năng nhằm ôn luyện cho tới kỳ ganh đua rất rộng. Do vậy HOCMAI hiểu rằng những em cảm nhận thấy vô nằm trong áp lực nặng nề. Bài viết lách này được biên soạn như là 1 sự trợ hùn nho nhỏ tuy nhiên HOCMAI ham muốn gửi gắm cho tới những em học viên. Các em hãy tìm hiểu thêm nội dung bài viết Đề cương ôn ganh đua thân ái học tập kì 2 toán 8 bên dưới nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ÔN THI GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 8

I. Đại số – Đề cương ôn luyện thân ái học tập kì 2 toán 8

1. Phương trình số 1 một ẩn

Dạng: ax + b = 0 với a, b là những số đang được cho tới và a ≠ 0

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 8

2. Hai quy tắc chuyển đổi phương trình

– Quy tắc fake vế:

Nếu với a = b thì a + c = b + c

Nếu với a + c = b + c ganh đua a = b

Nếu với a = b thì b = a

Khi fake một số trong những hạng tử kể từ vế này lịch sự vế mặt mày tê liệt của một đẳng thức thì tớ cần được thay đổi vết số hạng đó: vết “+” trở nên vết “-” và ngược lại vết “-” trở nên vết “+”.

– Quy tắc nhân với cùng một số:

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-21

3. Phương trình tích

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-1

4. Cách nhằm giải phương trình chứa chấp ẩn ở khuôn mẫu.

Bước 1 → Tìm đi ra ĐK xác lập của phương trình.

Bước 2 → Quy đồng khuôn mẫu cả nhị vế của phương trình rồi tiếp sau đó khử khuôn mẫu.

Bước 3 → Giải phương trình một vừa hai phải tìm kiếm ra.

Bước 4 → Kết luận: Trong những độ quý hiếm ẩn một vừa hai phải tìm kiếm ra ở bước loại 3, những độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu được ĐKXĐ đó là nghiệm của phương trình đang được cho tới lúc đầu.

5. Giải việc bằng phương pháp lập phương trình.

Bước 1 → Lập phương trình.

– Chọn đi ra ẩn số và bịa đặt ĐK phù hợp cho tới ẩn số ấy.

– Biểu biểu diễn những đại lượng chưa chắc chắn dựa vào ẩn và những đại lượng đang được biết.

– Lập phương trình biểu thị quan hệ trong số những đại lượng.

Bước 2 → Giải phương trình.

Bước 3 → Trả lời: Kiểm tra coi trong mỗi nghiệm của phương trình, nghiệm nào là thì thỏa mãn nhu cầu ĐK của ẩn, còn nghiệm nào là ko, rồi thể hiện tóm lại.

II. Đề cương ôn ganh đua học tập kì 2 toán lớp 8 – Phần hình học

1. Đoạn trực tiếp tỉ lệ:

Cặp đoạn trực tiếp AB và đoạn trực tiếp CD tỉ trọng với cặp đoạn trực tiếp A’B’ và đoạn thẳng

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-2

2. Tính hóa học của tỉ trọng thức:

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-3

3. Định lí TaLet vận dụng vô tam giác:

Nếu một đường thẳng liền mạch gửi gắm với nhị cạnh của một tam giác và tuy nhiên song với cạnh loại phụ vương, thì nó ấn định đi ra phía trên nhị cạnh tê liệt những đoạn trực tiếp với tỉ trọng ứng nhau.

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-4

4. Định lí hòn đảo của ấn định lí TaLet:

Nếu một đường thẳng liền mạch gửi gắm với nhị cạnh của một tam giác và ấn định đi ra phía trên nhị cạnh này những đoạn trực tiếp với tỷ trọng ứng, thì đường thẳng liền mạch tê liệt chắc chắn là tuy nhiên song với cạnh loại phụ vương.

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-5

5. Hệ trái ngược của ấn định lí TaLet:

Nếu một đường thẳng liền mạch gửi gắm với nhị cạnh của một tam giác và tuy nhiên song với cạnh loại phụ vương, thì nó sẽ bị tạo ra trở nên một tam giác mới mẻ với phụ vương cạnh tỷ trọng ứng với phụ vương cạnh của tam giác đang được cho tới lúc đầu.

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-6

Xem thêm: tôn thất thuyết là ai

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-7

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-8

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-9

6. Tính hóa học của lối phân giác vô tam giác:

Trong một tam giác, lối phân giác của một góc phân chia cạnh đối lập phát triển thành nhị đoạn trực tiếp tỉ trọng với nhị cạnh kề của nhị đoạn ấy.

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-10

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-11

7. Hai tam giác đồng dạng:

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-12

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-13

8. Tính hóa học nhị tam giác đồng dạng:

Hãy gọi S’, S, h’, h, p’, p thứu tự là diện tích S, độ cao và chu vi của 2 tam giác A’B’C’ và ABC đồng dạng cùng nhau.

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-14

9. Những tình huống đồng dạng của một tam giác thường:

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-15

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-16

10. Những phương pháp để chứng tỏ nhị tam giác vuông đồng dạng:

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-17

Trường ăn ý 1 → Nếu như nhị tam giác vuông với cùng một góc nhọn số đo đều bằng nhau thì bọn chúng đồng dạng.

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-18

Trường ăn ý 2 → Nếu như nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ trọng với nhị cạnh góc vuông của một tam giác vuông không giống thì bọn chúng đồng dạng.

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-19

Trường ăn ý 3 → Nếu như 1 cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông này tỉ trọng với cùng một cạnh góc vuông và cạnh huyền của một tam giác vuông không giống thì nhị tam giác tê liệt đồng dạng nhau.

on-thi-giua-hoc-ki-2-toan-8-20

B. LUYỆN TẬP ÔN THI GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 8

Những dạng bài xích luyện thông thường gặp gỡ sẽ tiến hành liệt kê bên dưới đây:

I. Đại số – Dạng bài xích luyện ôn ganh đua thân ái học tập kì 2 toán 8

Chương 3 → Phương trình số 1 một ẩn

Bài 1 → Mở đầu về phương trình

 • Tìm nghiệm của phương trình
 • Chứng minh rằng nhị phương trình tương đương

Bài 2 → Phương trình số 1 một ẩn và phương pháp để giải

 • Tìm nghiệm của phương trình
 • Tìm độ quý hiếm của ẩn m thỏa mãn nhu cầu được những ĐK cho tới trước

Bài 3 → Phương trình fake được về dạng: ax + b = 0

 • Tìm nghiệm của phương trình
 • Tìm độ quý hiếm của ẩn m thỏa mãn nhu cầu được những ĐK cho tới trước

Bài 4 → Phương trình tích

 • Giải phương trình và tiếp sau đó mò mẫm nghiệm

Bài 5 → Phương trình chứa chấp ẩn ở bên dưới khuôn mẫu thức

 • Tìm đi ra ĐK xác lập của phương trình
 • Giải phương trình và tiếp sau đó mò mẫm nghiệm

Bài 6 + 7 → Giải việc bằng phương pháp lập phương trình

 • Loại mò mẫm số bao gồm phụ vương hoặc nhị chữ số
 • Làm việc làm công cộng – riêng
 • Loại toán fake động
 • Loại toán về hình học
 • Loại toán phần trăm

II. Hình học tập – Dạng bài xích luyện ôn ganh đua thân ái học tập kì 2 toán 8

Chương 3 → Tam giác đồng dạng

Bài 1 → Định lý Ta-lét vô tam giác

 • Biết tỉ số của hai tuyến phố trực tiếp, tính số đo phỏng nhiều năm của đoạn thẳng
 • Biết phỏng nhiều năm của những đoạn trực tiếp, tính tỉ trọng trong số những đoạn thẳng

Bài 2 → Định lý hòn đảo và hệ trái ngược của ấn định lý Ta-lét

 • So sánh tỉ số của những lối thẳng
 • Tính độ quý hiếm phỏng nhiều năm đoạn thẳng

Bài 3 → Tính hóa học của lối phân giác của tam giác

 • Tính chu vi,  phỏng nhiều năm cạnh và mặc tích
 • Chứng minh đẳng thức hình học tập và những việc khác

Bài 4 → Khái niệm của tam giác đồng dạng

 • Sử dụng đặc điểm tam giác đồng dạng nhằm tính số đo phỏng nhiều năm cạnh, tỉ số đồng dạng, chu vi, số đo góc…
 • Sử dụng đặc điểm tam giác đồng dạng nhằm chứng tỏ những nhân tố hình học tập (như hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên, …)

Bài 5 → Trường ăn ý đồng dạng loại nhất

 • Sử dụng đặc điểm tam giác đồng dạng nhằm tính toán
 • Chứng minh nhị tam giác đồng dạng cùng nhau và những hệ thức liên quan

Bài 6 → Trường ăn ý đồng dạng loại hai

 • Sử dụng đặc điểm tam giác đồng dạng nhằm tính toán
 • Chứng minh nhị tam giác đồng dạng cùng nhau và những hệ thức liên quan

Bài 7 → Trường ăn ý đồng dạng loại ba

 • Sử dụng đặc điểm tam giác đồng dạng nhằm tính toán
 • Chứng minh nhị tam giác đồng dạng cùng nhau và những hệ thức liên quan

Bài 8 → Các tình huống đồng dạng của tam giác vuông

 • Sử dụng đặc điểm tam giác đồng dạng, tỉ số diện tích S và tỉ số lối cao nhằm đo lường.
 • Chứng minh nhị tam giác đồng dạng cùng nhau và những yếu tố tương quan.

Bài 9 → Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng

 • Tính độ cao của một vật
 • Tính đi ra khoảng cách thân ái nhị địa điểm

Các em tìm hiểu thêm những dạng bài xích luyện vô tệp tin bên dưới đây:

C. ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 8 (CÓ ĐÁP ÁN)

Các em tìm hiểu thêm đề ganh đua khuôn mẫu vô tệp tin này:

Trên đó là nội dung bài viết Đề cương ôn ganh đua học tập kì 2 toán 8 tuy nhiên HOCMAI ham muốn gửi cho tới những em. Với lượng kỹ năng cụ thể và vừa đủ bài xích luyện vô bài xích, những em hoàn toàn có thể yên lặng tâm cần cù ôn luyện và đạt được điểm số ước mong rồi. Chúc những em trở nên công!

Xem thêm: ai sẽ là tổng bí thư năm 2018