đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán

Để sẵn sàng tốt nhất có thể mang lại kỳ đua Tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc 2022, Greenwich nước Việt Nam share với các bạn tuyển chọn luyện 62 đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc những môn

Bạn đang xem: đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán Số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 6

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 6
 7. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 7

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 6
 7. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 7

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 6
 7. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 7

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 6
 7. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 7

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 6
 7. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 7

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 6

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 6
 7. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 7 

Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD

 1. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 1
 2. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 2
 3. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 3
 4. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 4
 5. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 5
 6. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 6
 7. Đề đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 7

Năm 2022 Greenwich Việt Nam tuyển trực tiếp trải qua những mẫu mã xét tuyển chọn sau:

Xem thêm: giáo chủ cõi ta bà là ai

1. Kết ngược học tập bạ THPTThí sinh thỏa mãn nhu cầu 01 nhập 02 ĐK sau:

 • Điểm tầm cả năm lớp 11; hoặc học tập kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 kể từ 7.0 trở lên trên.
 • Điểm tầm cả năm lớp 11; hoặc học tập kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 của 1 trong những thân phụ môn Toán, Tiếng Anh, Tin học tập kể từ 7.5 trở lên trên.

2. Kết ngược đua chất lượng tốt nghiệp THPTĐiểm trúng tuyển chọn dự con kiến công thân phụ sau thời điểm đem sản phẩm kỳ đua.

 • Xét tuyển chọn sản phẩm chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông tổng hợp 3 môn với những khối A, B, C, D, H, V (theo tổng hợp môn từng khối được Sở giáo dục và đào tạo & Đào tạo ra quy ấn định, ko nhân hệ số).

3. Kết ngược bài xích đua review năng lượng của Đại học tập Quốc gia TP. hà Nội và Đại học tập Quốc gia TP Sài Gòn. Cụ thể:

 • Điểm đua kể từ 650/1200 với sản phẩm bài xích đua review năng lượng của Đại học tập Quốc gia TP HCM

4. Chương trình học tập bên trên quốc tế và Chương trình quốc tế: Thí sinh thỏa mãn nhu cầu 01 trong những điều kiện:

 • Chứng chỉ Tú tài nâng lên A level của Cambridge
 • Bằng tú tài Quốc tế IB
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông và đem điểm SAT 1 còn thời hạn kể từ 800 điểm trở lên
 • Bằng chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông ở những nước khác

5. Chương trình ĐH bên trên nước Việt Nam và ở nước ngoài:

 • Thí sinh là SV những ngôi trường ĐH bên trên nước Việt Nam hoặc quốc tế ở trong những bảng xếp thứ hạng ngôi trường ĐH quốc tế đáng tin tưởng.

Các tình huống đặc trưng sẽ tiến hành tổ chức triển khai review riêng biệt bởi hội đồng tuyển chọn sinh.

Bước lịch sự năm loại 13 trong những công việc huấn luyện công tác ĐH chuẩn chỉnh Vương Quốc Anh, Greenwich nước Việt Nam thay đổi công tác học tập trọn vẹn lịch sự công tác 3+0 thường xuyên ngành nâng lên kể từ Đại học tập Greenwich, Vương Quốc Anh, và đi vào sinh hoạt một số ít hạ tầng mới nhất.

Các thường xuyên ngành đục tạo:

 • Công nghệ thông tin
 • Thiết kế tiếp thiết bị họa
 • Quản trị Kinh doanh
 • Quản trị Truyền thông
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị Sự kiện 

ĐĂNG KÝ NGAY

Xem thêm: nguyễn quốc vũ chồng di băng la ai