đố ai đếm được lá rừng

84.12

Bạn đang xem: đố ai đếm được lá rừng

Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
Từ khoá: cha u (70)

  • Chia sẻ bên trên Facebook
  • Trả lời
  • In bài bác thơ

Một số bài bác nằm trong kể từ khoá

- Muốn thưa ngoa thực hiện u thân phụ nhưng mà thưa (Khuyết danh Việt Nam)
- Nói với con cái (Y Phương)
- Thờ thân phụ u, ở tận tình (Khuyết danh Việt Nam)
- Chim còn mến nơi bắt đầu mến cành (Khuyết danh Việt Nam)
- Ngày này em bé bỏng cỏn con cái (Khuyết danh Việt Nam)

Một số bài bác nằm trong tác giả

- Đi từng trần gian không người nào chất lượng vì thế mẹ
- Công thân phụ như núi Thái Sơn
- Hôm qua loa tát nước đầu đình
- Trâu ơi tớ bảo trâu này (II)
- Đồng Đăng với phố Kỳ Lừa

Xem thêm: vợ của hứa minh đạt là ai

Đăng vì thế tôn chi phí tử vô 09/10/2017 11:23

Đố ai kiểm điểm được lá rừng,
Đố ai kiểm điểm được bao nhiêu từng trời cao.
Đố ai kiểm điểm được vì thế sao,
Đố ai kiểm điểm được lao động u, thầy.

Xem thêm: ai là người lãnh đạo tối cao của cuộc khởi nghĩa lam sơn