dồ ái mồ nghĩa là gì

Ý nghĩa của kể từ hâm mộ là gì:

hâm mộ tức là gì? Tại phía trên các bạn nhìn thấy 5 ý nghĩa sâu sắc của kể từ hâm mộ. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thêm 1 khái niệm hâm mộ bản thân

Bạn đang xem: dồ ái mồ nghĩa là gì


1

7   3

(Từ cũ) mến chuộng và kính trọng thao diễn viên được rất nhiều người hâm mộ Đồng nghĩa: hâm mộ, yêu thích, ngưỡng mộ


2

3   2

ái mộ

đgt. (H. ái: yêu; mộ: mến chuộng) Yêu quí ai, ham muốn lưu giữ người ấy ở lại vô cương vị cũ: Làm đơn hâm mộ dưng ngay tắp lự một chương (NĐM).


3

2   2

Xem thêm: dồ ái mồ nghĩa là gì

ái mộ

Yêu quí ai, ham muốn lưu giữ người ấy ở lại vô cương vị cũ. | : ''Làm đơn '''ái mộ''' dưng ngay tắp lự một chương (Nông Đức Mạnh)''


4

2   2

ái mộ

đgt. (H. ái: yêu; mộ: mến chuộng) Yêu quí ai, ham muốn lưu giữ người ấy ở lại vô cương vị cũ: Làm đơn hâm mộ dưng ngay tắp lự một chương (NĐM).

Xem thêm: phạm dũng youtube là ai


5

1   3

ái mộ

anurañjati (anu + rañj + a), bhatti (nữ)Từ-điển.com là một trong những tự vị được ghi chép vì thế những người dân như các bạn và tôi.
Xin phấn chấn lòng trợ giúp và thêm 1 kể từ. Tất cả những loại kể từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa