mythuatcongnghiepachau.edu.vn sẽ share chuyên sâu kỹ năng của fe3o4 + h2so4 sệt nóng mong muốn nó đã hữu ích dành riêng cho quý các bạn đọc

mythuatcongnghiepachau.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kỹ năng của Fe3o4 + h2so4 sệt nóng hy vọng nó đang hữu ích giành cho quý chúng ta đọc


Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung các bài học: thăng bằng phản ứng oxi hóa khử chất hóa học 10, hóa học 12: bài xích 32 Hợp hóa học của sắt…. Tương tự như các dạng bài bác tập.

Bạn đang xem: Fe3o4 + h2so4 đặc nóng

Hy vọng tư liệu này hoàn toàn có thể giúp các bạn viết và cân đối phương trình một bí quyết nhanh và chính xác hơn.

1. Phương trình bội nghịch ứng Fe3O4 chức năng với H2SO4 loãng

2. Cân đối phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản ứng Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp H2SO4

Không có

5. Cách thực hiện phản ứng mang đến Fe3O4 chức năng với dung dịch H2SO4

Cho Fe3O4 công dụng với dung dịch axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Khi mang đến Fe3O4 công dụng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh ra muối bột sắt (III) sunfat và có khí mùi hương hắc lưu huỳnh đioxit bay ra.

7. đặc thù của sắt từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là hỗn hợp của nhì oxit Fe
O, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, bao gồm từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

Tính hóa học vật lí

Là chất rắn, màu đen, ko tan trong nước và gồm từ tính.

Tính chất hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 chức năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn thích hợp muối sắt (II) cùng sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2Fe
Cl3 + Fe
Cl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + Fe
SO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là chất khử khi tác dụng với những chất có tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học oxi hóa khi tác dụng với các chất khử dũng mạnh ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2

*
3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO

*
3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al

*
4Al2O3 + 9Fe

8. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Sắt chức năng với H2O nghỉ ngơi nhiệt độ cao hơn nữa 570o
C thì tạo thành H2 và thành phầm rắn là

A. Fe
O.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Câu 2. dung dịch nào dưới đây phản ứng cùng với Fe tạo thành thành hợp chất Fe(II)?

A. H2SO4

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch Ag
NO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc

Câu 3. mang lại 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X phải thể tích dung dịch HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào bên dưới đây tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu

Câu 5. mang lại phương trình bội nghịch ứng hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng hệ số thăng bằng tối giản của phương trình trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 6. khi đốt cháy hoàn toàn sắt trong ko khí thành phầm thu được chất rắn là?

A. Fe3O4.

B. Fe2O3.

C. Fe
O.

D. Tạo tất cả hổn hợp Fe
O, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 7. nguyên liệu chính để phân phối thép là:

A. Sắt truất phế liệu

B. Khí oxi

C. Gang

D. Si
O2, Ca
CO3

Câu 8. Để phân biệt những dung dịch loãng: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng thuốc thử như thế nào sau đây?

A. Hỗn hợp Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Sắt kẽm kim loại sắt và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm cùng sắt

Câu 9. Nung lếu láo hợp bao gồm 0,3 mol Fe với 0,2 mol S cho tới khi ngừng phản ứng thu được hóa học rắn A. đến A công dụng với hỗn hợp HCl dư, nhận được khí B. Tỉ khối của B so với không khí là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Câu 10. Hòa tan 20 gam các thành phần hỗn hợp bột Fe cùng Fe2O3 bởi một lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu được 2,24 lít hidro (đktc) với dung dịch X. Mang lại dd X tác dụng với dung dịch Na
OH đem dư. đem kết tủa thu được đem nung nóng trong bầu không khí đến cân nặng không đổi thu được chất rắn Y. Cân nặng chất rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Câu 11. phối hợp hết m gam Fe bởi 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Câu 12. Có những nguyên liệu:

(1). Quặng sắt.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than cốc.

(5). Than đá.

(6). Ca
CO3.

(7). Si
O2.

Những nguyên liệu dùng làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Câu 13. Cho 8,4 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch tất cả Ag
NO3 2M với Cu(NO3)2 1M; khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Câu 14. Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đậm đặc vừa đầy đủ , gồm chứa 0,075 mol H2SO4, nhận được b gam một muối bột và tất cả 168 ml khí SO2 (đktc độc nhất thoát ra). Quý giá của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Câu 15. Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được láo lếu hợp có hai khí NO2 với NO gồm VX = 17,92 lít (đktc) với tỉ khối so với O2 bằng 2,625. Thành phần xác suất theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của sắt đã dùng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% cùng 75%; 22,4 gam.

C. 35% cùng 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Câu 16. Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 cùng Fe
S2 vào 63 gam HNO3, nhận được 1,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch thu được cho tính năng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, thanh lọc kết tủa đem nung đến trọng lượng không đổi thu được 9,76 gam hóa học rắn X. độ đậm đặc % của dung dịch HNO3 có giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

…………………….

THPT Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta phương trình chất hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn là bội phản ứng thoái hóa khử, đối phản bội ứng khi đến sắt từ oxit chức năng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc thành phầm thu được là muối hạt sắt (III) sunfat và hình thành mùi hắc. Đây là một phương trình kha khá khó, cho nên trong quá trình cân bằng chúng ta hết sức cẩn thận.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã trình làng tới chúng ta học sinh Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các bạn có thể các em cùng bài viết liên quan một số tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập vật Lí 12 ,….

Tổng hợp tương đối đầy đủ và cụ thể nhất cân bằng phương trình pha trộn từ H2SO4 (axit sulfuric) , Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) , H2O (nước) , SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đầy đủ trạng thái, huyết sắc hóa học và tính số mol trong phản ứng hóa học.


10H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2

Không tất cả

Fe2(SO4)3 + H2O + SO2" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe3O4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2


Thông tin thêm về phương trình hóa học
Phản ứng đến H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng vói Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) sinh sản thành Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) cùng SO2 (lưu hùynh dioxit) Phương trình để sản xuất rachất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid) 2H2O + 2KMn
O4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2Mn
SO4 + K2SO4 24HNO3 + Fe
Cu
S2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2Phương trình để tạo thành rachất Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) (iron(ii,iii) oxide) 3Fe + 2O2 → Fe3O4 6Fe2O3 → O2 + 4Fe3O4 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Phương trình để chế tạo rachất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) () 10Fe
O + 18H2SO4 + 2KMn
O4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2Mn
SO4 + K2SO4 8H2SO4 + 2KMn
O4 + 10Fe
SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2Mn
SO4 + 1K2SO4 4H2SO4 + Fe3O4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + Fe
SO4Phương trình để chế tác rachất H2O (nước) (water) 24HNO3 + Fe
Cu
S2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 HCl + Na
OH → H2O + Na
Cl 2NH3 + 3Pb
O → 3H2O + N2 + 3Pb
Phương trình để tạo ra rachất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide) H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 2SO3 → O2 + 2SO2

Nhân quả trong cuộc sống

*
*

Tài liệu chất hóa học HOT

Tài liệu chất hóa học lớp 10Tổng hợp các công thức giải cấp tốc trắc nghiệm hóa học Đề thi và câu trả lời Hóa học tập 2019 Đề thi hóa học 2018 bội phản ứng oxi hóa khử Nguyên tử hóa học 10 thắc mắc trắc nghiệm về Bảng tuần hoàn hóa học
Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất tất cả thể bao gồm một proton trong phân tử nhân được xoay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố dịu nhất trong số các nguyên tố cùng là nguyên tố nhiều mẫu mã nhất vào vũ trụ.
Xem cụ thể
Advertisement
Sự thật thú vị về heli
Heli là 1 sản phẩm công nghiệp gồm nhiều tác dụng quan trọng rộng bong bóng tiệc tùng, lễ hội và khiến cho giọng nói của người sử dụng trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất quan trọng trong y học, khí đốt cho máy bay, thương hiệu lửa điều áp và các tàu ngoài trái đất khác, nghiên cứu và phân tích đông lạnh, laser, túi khí xe cộ cộ, cùng làm hóa học làm mát cho lò phản nghịch ứng hạt nhân và nam châm từ siêu dẫn trong thiết bị quét MRI. Các tính năng của heli khiến nó trở nên luôn luôn phải có và trong tương đối nhiều trường hợp không tồn tại chất nào thay thế sửa chữa được heli.

Xem thêm: Văn tả cảnh sông nước lớp 5, top 43 bài văn tả dòng sông lớp 5 hay nhất


Lithium là kim loại kiềm rất chuyển động về khía cạnh hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong trong bố nguyên tố được tạo nên trong Big
Bang! Dưới đây là 20 thực sự thú vị về nguyên tố Lithium - một sắt kẽm kim loại tuyệt vời!
Berili (Be) bao gồm số nguyên tử là 4 cùng 4 proton trong hạt nhân của nó, mà lại nó rất là hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên và thoải mái với những nguyên tố khác trong các hợp chất.