hiện tượng tự cảm thực chất là

Vật lí lớp 11 Hiện tượng tự động cảm (Self Inductance) nằm trong chủ thể Vật lí lớp 11 Cảm ứng năng lượng điện từ. Hiện tượng tự động cảm cơ bạn dạng cũng chính là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ, tuy vậy nó cũng đều có nhiều điểm khác lạ với hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ vẫn học tập ở bài xích trước

Hiện tượng tự động cảm là gì?

Bạn đang xem: hiện tượng tự cảm thực chất là

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ xẩy ra vô mạch với loại năng lượng điện. Sự biến chuyển thiên loại năng lượng điện vô mạch sinh rời khỏi kể từ trải qua mạch. Hiện tượng tự động cảm xẩy ra so với những chão cuốn trở thành vòng tròn trĩnh (cuộn dây)

Thí nghiệm vật lí về hiện tượng kỳ lạ tự động cảm

Sơ vật thực nghiệm như hình vẽ

Hiện tượng tự động cảm, suất năng lượng điện động tự động cảm, vật lí lớp 11

TN1: Khóa K1, K2 đóng góp, K3 cởi. Khi đóng góp khóa K, đèn 2 sáng sủa lên ngay lập tức còn đèn 1 sáng sủa lên chậm chạp rộng lớn đèn 2.

Giải quí hiện tượng kỳ lạ vật lí vô thực nghiệm TN1

Khi đóng góp khóa K, loại năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng thêm đột ngột trong vòng thời hạn ngắn ngủi (cường phỏng loại năng lượng điện tăng kể từ 0 lên I => độ mạnh loại năng lượng điện biến chuyển thiên tăng) thực hiện cho tới kể từ ngôi trường qua chuyện ống chão tăng thêm => kể từ trải qua cuộn chão L tăng thêm.

Trong khoảng tầm thời hạn Từ trải qua cuộn chão biến chuyển thiên sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình theo dõi tấp tểnh luật Lenxơ, Dòng năng lượng điện chạm màn hình vô cuộn chão L với chiều ngăn chặn sự tăng tăng của kể từ thông => nó thực hiện rời độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện đèn 1, thực hiện đèn 1 sáng sủa chậm chạp rộng lớn đèn 2.

Dòng năng lượng điện qua chuyện năng lượng điện trở R không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì nên đèn 2 sáng sủa lên ngay lập tức.

Xem thêm: giáo chủ cõi ta bà là ai

Hiện tượng vô thực nghiệm bên trên được gọi là hiện tượng kỳ lạ tự động cảm chỉ xẩy ra vô thời hạn ngắn ngủi khi độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch biến chuyển thiên tăng (đóng mạch)

Hiện tượng tự động cảm, vật lí lớp 11
TN2: Khóa K1, K3 đóng góp, K2 cởi. Khi ngắt khóa K, đèn 3 đang được tắt chợt sáng sủa vụt lên rồi tắt ngay lập tức.

Giải quí hiện tượng kỳ lạ vật lí vô thực nghiệm TN2

Khi ngắt khóa K, loại năng lượng điện đột ngột rời trong vòng thời hạn ngắn ngủi (từ độ mạnh I về 0) => kể từ ngôi trường qua chuyện cuộn chão L rời => kể từ trải qua cuộn chão L biến chuyển thiên rời.

Từ trải qua cuộn chão L biến chuyển thiên rời => sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình qua chuyện cuộn chão với chiều ngăn chặn sự rời => loại năng lượng điện chạm màn hình này trải qua đèn 3 thực hiện đèn 3 sáng sủa vụt lên. Sau khoảng tầm thời hạn ngắt mạch không hề sự biến chuyển thiên kể từ thông => loại năng lượng điện chạm màn hình tổn thất cút => đèn 3 vụt tắt.

Hiện tượng vô thực nghiệm bên trên được gọi là hiện tượng kỳ lạ tự động cảm chỉ xẩy ra vô thời hạn ngắn ngủi khi độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch biến chuyển thiên rời (ngắt mạch).

Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ tự động cảm:

Hiện tượng tự động cảm có tương đối nhiều phần mềm trong số mạch năng lượng điện xoay chiều. Cuộn cảm là 1 thành phần cần thiết trong số mạch năng lượng điện xoay chiều với mạch giao động năng lượng điện kể từ và những máy biến chuyển áp.

Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt của sản phẩm biến chuyển áp dựa vào hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ và hiện tượng kỳ lạ tự động cảm

So sánh hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ và hiện tượng kỳ lạ tự động cảm

Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện từ Hiện tượng tự động cảm
Từ thông biến chuyển thiên qua chuyện mạch kính → sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình vô mạch Là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ xẩy ra vô mạch với loại năng lượng điện.
Xảy rời khỏi vô mạch không tồn tại điện Xảy rời khỏi vô mạch với loại điện
Từ trải qua mạch biến chuyển thiên nhờ việc thay cho thay đổi của B hoặc S hoặc α Từ thông biến chuyển thiên nhờ việc thay cho thay đổi độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch
Chiều loại năng lượng điện chạm màn hình tuân theo dõi tấp tểnh luật Lenxơ Chiều loại năng lượng điện tự động cảm tuân theo dõi tấp tểnh luật Lenxơ

 

Xem thêm: khánh my là ai