Thông thường, Intend thường được phát âm là Dự định. Mặc dù nhiên, Intend + gì phải dựa trên những ngữ cảnh thay thể. Do vậy, trong bài viết này người sáng tác sẽ trình làng các cấu trúc Intend khác nhau để bạn học có thể sử dụng một cách chủ yếu xác.

Bạn đang xem: Câu hỏi: cấu trúc "intend to v"

Key takeaways

Intend là một động từ và thường có nghĩa thông dụng nhất là dự định, tất cả ý muốn, tất cả ý định làm những gì đó

Các cấu trúc của Intend:

+ có dự định, ý muốn, ý định thao tác gì:

Intend to do something

Intend doing something

+ dự tính rằng điều gì xảy ra:

Intend that + clause

It + be intended that + clause

+ Điều gì dành riêng cho ai:

Be intended for somebody

+ dự định điều gì đấy ra sao, như thế nào

Intend something as something

Be intended as something

Người học đề xuất lưu ý sử dụng các cấu trúc Intend chính xác và phù hợp với các ngữ cảnh khác nhau.

Định nghĩa

Theo từ điển Cambridge, Intend: verb (động từ)

+ Nghĩa: lớn have as a plan or purpose

Về cơ bản, người học có thể hiểu là Intend có lớp nghĩa là có dự định hoặc ý định làm cho điều gì đó

Các giải pháp sử dụng cấu trúc Intend

*

Có dự định, ý muốn, ý định thao tác làm việc gì

Định nghĩa: tất cả dự định, ý muốn, ý định làm việc gì

Cách sử dụng: khi diễn đạt ai đó gồm dự định, ý muốn, ý định làm việc gì đó

Cấu trúc:

Intend to bởi something (intend lớn v)

Intend doing something (intend + ving)

Ví dụ:

She intended khổng lồ meet him at the airport for the last time. Sadly, she was too late.( Cô ấy sẽ dự định gặp mặt anh ấy lần cuối tại sảnh bay. Ai oán thay, cô đang đi vào quá muộn

I intend doing a part-time job lớn save a little money for the future( Tôi dự định làm một công việc bán thời gian để ngày tiết kiệm một ít tiền cho tương lai

Dự định rằng điều gì xảy ra

Định nghĩa: dự định rằng điều gì xảy ra

Cách sử dụng: lúc muốn diễn tả dự định rằng một điều nào đó xảy ra

Cấu trúc:

Intend that + clause

It + be intended that + clause

Ví dụ:

The old man intends that the kid coming from the south will win the battle and become the new king ( Lão già dự tính rằng cậu nhóc tới từ phương nam sẽ thành công trận đấu và đổi mới vị vua mới)

My father intends that we will move to a new place next month (Bố tôi ý định rằng chúng tôi sẽ chuyển mang lại một địa điểm mới trong thời điểm tháng sau)

Điều gì giành riêng cho ai

Định nghĩa: Điều gì giành cho ai

Cách sử dụng: lúc muốn miêu tả điều gì đấy là giành riêng cho ai.

Cấu trúc:

Be intended for somebody

Ví dụ:

I don’t think that her letter is intended for me ( Tôi không nghĩ rằng lá thư của cô ấy ấy là dành cho tôi )

Dự định điều nào đấy ra sao, như vậy nào

Định nghĩa: dự tính điều nào đó ra sao, như thế nào

Cách sử dụng: khi muốn biểu đạt dự định về một điều gì, thứ gì đấy sẽ như thế nào hoặc như vậy nào

Cấu trúc:

Intend something as something

Be intended as something

Ví dụ:

Come on Jack! I just intended it as a prank! Please don’t get me wrong! ( Thôi như thế nào Jack! Tôi chỉ định và hướng dẫn coi nó như là một trong trò đùa chơi khăm thôi mà! làm cho ơn đừng hiểu lầm tôi!

I knew that was intended as a funny joke, still I got disappointed because of your decision(Tôi đã hiểu được nó được coi như một trò đùa vui, dù vậy tôi vẫn thấy thất vọng vì quyết định của bạn)

Một số lưu lại ý lúc sử dụng cấu trúc Intend

Người học cần chú ý sử dụng các cấu trúc Intend phù hợp và chính xác vào các ngữ cảnh khác nhau.

Ví dụ:

+ Sử dụng không đúng: I intend purchase a premium Grammarly account so that I can learn khổng lồ write essays more effectively

+ Sử dụng đúng: I intend lớn purchase a premium Grammarly tài khoản so that I can learn to write essays more effectively. (Tôi dự định mua một thông tin tài khoản ưu đãi của Grammarly để nhưng tôi có thể học biện pháp viết các bài luận một cách công dụng hơn)

Các family words của Intend

+ Intention

Định nghĩa: dự định

Loại từ: danh từ

Ví dụ:

I have no intention of cheating in the final exam ( Tôi không tồn tại dự định ăn lận trong bài bác kiểm tra cuối kỳ )

+ Intentional

Định nghĩa: ráng tình

Loại từ: tính từ

Ví dụ:

Did you press the wrong button accidentally or was it intentional ? ( các bạn đã vô tình bấm nhầm nút hay điều ấy là cố ý thế ?

+ Intentionally

Định nghĩa: một cách cố tình

Loại từ: trạng từ

Ví dụ:

He was given a red card for intentionally tackling the ball in a dangerous situation ( Anh ấy đã biết thành rút thẻ đỏ vì cố ý xoạc bóng trong một tình huống nguy hiểm )

Bài tập cấu trúc Intend

Sử dụng các kết cấu Intend nhằm viết lại những câu tiếp sau đây dựa trên những từ gợi nhắc sẵn:

My brother / intend / travel abroad / next year

He / intend / pass / ball / Ronaldo / the last match

It / intend / he / be / the champion

Hey! / I / not / think / this gift / intend / you

After all / she / still / intend / that / insult / a joke

Đáp án:

My brother intends to lớn travel/traveling abroad next year

He intended to lớn pass/passing the ball to Ronaldo in the last match

It is intended that he will be the champion

Hey! I don’t think that this gift is intended for you

After all, she still intends that insult as a joke

Sau khi sẽ phân tích kỹ về các cấu trúc Intend và cách sử dụng cũng giống như cung cấp mang lại người học bài tập vận dụng, tác giả hy vọng người học rất có thể sử dụng các kết cấu của Intend một cách đúng mực . Tác giả đã tóm tắt lại các cấu trúc Intend như sau để tín đồ học thuận tiện ghi nhớ:

+ bao gồm dự định, ý muốn, ý định thao tác làm việc gì:

Intend to vì something

Intend doing something

+ ý định rằng điều gì xảy ra:

Intend that + clause

It + be intended that + clause

+ Điều gì dành riêng cho ai:

Be intended for somebody

+ ý định điều nào đấy ra sao, như thế nào

Intend something as something

Be intended as something

Trích dẫn

Intend. Cambridge Dictionary. (n.d.). Retrieved July 14, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/intend

Intentional. Cambridge Dictionary. (n.d.). Retrieved July 14, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/intentional

Intentionally. Cambridge Dictionary. (n.d.). Retrieved July 14, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/intentionally

Để biểu đạt về một ý định xuất xắc dự định, ta thường xuyên sử dụng kết cấu Intend? thuộc tissustartares.com search hiểu cụ thể các cách làm đúng ngữ pháp, cách thực hiện đúng ngữ cảnh thuộc những cấu trúc tương tự giúp cho bạn nắm chắc cấu trúc với intend nhé!

Cấu trúc Intend

I. Intend là gì?

Intend tức là dự định, có ý muốn, gồm ý định để tiến hành một hành vi nào đó. Ví dụ:

I don’t think he intended me khổng lồ hear the remark. (Tôi không nghĩ là anh ấy có ý định nghe nhấn xét).Nam intends lớn go lớn America next month (Nam tất cả ý định mang đến Mỹ vào thời điểm tháng tới).
*
Intend là gì

II. Biện pháp sử dụng cấu trúc Intend

Bạn rất có thể tham khảo các cấu trúc của Intend bên dưới đây nhé:

Các cấu trúc

Ví dụ

Intend + to lớn V +something

Intend + Ving + something

Lan intended khổng lồ meet phái mạnh at the airport for the last time. But she was too late

(Lan đã dự định đến chạm mặt Nam lấn cuối tại sân bay. Nhưng mà cô ấy đến quá muộn.

Hung intend doing a part-time job khổng lồ save money for a future

(Hùng dụ định có tác dụng một quá trình bán thời hạn để tiết kiệm một chút tiền cho tương lai

Intend that + mệnh đề

It + be intended that + mệnh đề

My father intend that we will move to lớn a new country next year

(Bố tôi ý định rằng cửa hàng chúng tôi sẽ di chuyển đến giang sơn khác vào khoảng thời gian sau)

It is intended that this software will be used in answering exercise questions.

(Nó được dự tính rằng ứng dụng này sẽ tiến hành sử dụng để trả lời các câu hỏi về thể dục)

Be intended for somebody

I don’t think that this gif is intended for me (Tôi không nghĩ rằng phần rubi này dành cho tôi)

Intend something as something

Be intended as something

Come on Trung! We just intended it as a Joke! Please don’t get us wrong (Thôi nào Trung, tôi chỉ coi nó như 1 lời đùa. Làm cho ơn đừng gọi nhầm)It is also important to note that the plan is intended as a transitional stage.

(Nó đặc biệt để ghi chú lại là kế hoạch được dự định là 1 phần chuyển tiếp)

III. Một số để ý khi sử dụng kết cấu intend

Dưới đấy là một số để ý quan trọng khi sử dụng cấu tạo Intend chúng ta cần đặc biệt chăm chú nhé:

Các cấu trúc Intend được sử dụng trong từng ngữ cảnh thay thể. Bạn phải lưu ý, đọc kỹ phần giải pháp dùng cấu trúc Intend để áp dụng cho đúng chuẩn nhé.

Ví dụ:

Cách sử dụng không đúng như sau: I intend purchase a premium Quillbot tài khoản so that I can write essay more effectively.Sử dụng đúng như sau: I intend to purchase a premium Quillbot account so that I can write essays more effectively (Tôi ý định mua một tài khoản Quillbot thời thượng để rất có thể viết luận kết quả hơn).

IV. Các family words (dạng từ) của Intend

Dưới đấy là các dạng tự của Intend:

Loại từ

Word family

Ví dụ minh họa

Động từ

Intend

I intend lớn fo Nha Trang next week (Tôi tất cả ý định đi Nha Trang tuần tới).

Danh từ

intention

He have no intention of cheating in the final exam (Anh ấy không có ý định ăn lận trong bài kiểm tra cuối kỳ).

Tính từ

Intentional

Intended

Did Lan press the wrong button accidentally or was it intentional? (Lan đã vô tình bấm nút giỏi là cố tình thế?).The bullet missed its intended target (Viên đạn sẽ hụt phương châm dự định của nó).

Trạng từ

intentionally

Trung was given a red card for intentionally tackling the ball in a dangerous situation (Trung đã biết thành rút thẻ đỏ vì cố tình xoạc nhẵn trong một tình huống nguy hiểm).

V. Từ/ cụm từ thường đi kèm theo với Intend

Nắm rõ những từ/ cụm từ của cấu tạo intend bên dưới đây để giúp câu văn của người sử dụng tự nhiên tương tự với người bản xứ hơn:

Từ/ các từ

Định nghĩa

Ví dụ

Fully Intend

Hoàn toàn tất cả ý định

I fully intend to lớn go to Vietnam once I finish working (Tôi hoàn toàn có dự định đến việt nam một lúc tôi chấm dứt xong công việc).

Clearly intend

Có ý xác định rõ ràng

Nam knows how to get things done, & he clearly intends khổng lồ stay focused on flawless execution (Nam biết các làm quá trình được hoàn thành và anh ấy gồm ý định cụ thể tập trung vào việc thực hiện một phương pháp hoàn hảo).

Originally intend

Ý định ban đầu

Dr. Rieveschl did not originally intend to lớn be a chemist (Dr. Rieveschl lúc đầu không tất cả ý định biến đổi nhà hóa học).

Intend for

Có ý định mang lại điều gì đó

I don’t intend for that to happen here (Tôi không có ý định cho điều ấy xảy ra sinh sống đây).

Xem thêm: Cỏ cây chen đá lá chen hoa, lời bài thơ qua đèo ngang (bà huyện thanh quan)

Tham khảo thêm bài bác viết:

Cấu trúc Too khổng lồ là gì? phương pháp dùng công thức Too to trong giờ Anh

 

VI. Bài bác tập về kết cấu Intend

*
Bài tập cấu tạo Intend

Sử dụng các cấu tạo Intend để viết lại những câu tiếp sau đây dựa trên những từ nhắc nhở sẵn:

My brother / intend / travel abroad / next year
He / intend / pass / ball / Ronaldo / the last match
It / intend / he / be / the champion
Hey! / I / not / think / this gift / intend / you
After all / she / still / intend / that / insult / a joke

Đáp án:

My brother intends to lớn travel/traveling abroad next year.He intended lớn pass/passing the ball lớn Ronaldo in the last match.It is intended that he will be the champion.Hey! I don’t think that this gift is intended for you.After all, she still intends that insult as a joke.

Trên đây là tổng thích hợp rất chi tiết các kỹ năng về kết cấu Intend để bạn hoàn toàn tự tin vận dụng trong những bài tập, vào giao tiếp,… Đừng quên ôn tập lại hay xuyên cấu tạo này nhé. Chúc các bạn học tập hiệu quả!