khi pháp kéo quân ra hà nội lần thứ hai ai là người trấn thủ thành hà nội

Câu hỏi:

29/03/2022 5,175

B. Hoàng Diệu

Đáp án chủ yếu xác

C. Tôn Thất Thuyết

D. Phan Thanh Giản

Đáp án trúng là: B

 Người trấn thủ trở nên thủ đô Khi Pháp kéo quân rời khỏi thủ đô phiên loại nhì là Hoàng Diệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dập dìu trống rỗng tấn công cờ Xiêu/ Phen này quyết tấn công cả triều lộn Tây”. Đó là khẩu mệnh lệnh của cuộc khởi nghĩa của

Câu 2:

Tổng đốc trở nên thủ đô nhập năm 1873 là

Câu 3:

Từ trong thời hạn 80 của thế kỉ XIX, thực dân Pháp ráo riết xúc tiến thủ thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ nước ta là do

Xem thêm: vy oanh là ai

Câu 4:

Năm 1873, nhằm tiến thủ quân rời khỏi Bắc, thực dân Pháp lấy cớ

Câu 5:

Hiệp ước Quý Mùi (Hiệp ước Hác-măng) quy ấn định triều đình Huế chỉ được thống trị vùng 

Câu 6:

Trận tấn công thực hiện được giờ đồng hồ vang lớn số 1 năm 1873 của quần chúng. # Bắc Kì là trận

Câu 7:

Năm 1882, trước việc thất thủ của trở nên thủ đô triều đình Huế đã

Câu 8:

Người hàng đầu phái kháng chiến nhập triều đình Huế là

Câu 9:

Kết trái ngược của cuộc đổ xô lên thủ đô phiên nhì của thực dân Pháp là

Câu 10:

Thực dân Pháp lấy cớ gì nhằm tiến công Bắc Kì phiên loại hai?

Câu 11:

Ý tức là thắng lợi CG cầu giấy phiên loại nhất là

Câu 12:

Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) được thỏa thuận thân thiện triều đình ngôi nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc tấn công dấu

Xem thêm: nguyễn quốc vũ chồng di băng la ai

Câu 13:

Cuối năm 1873, thực dân Pháp buộc cần lần cơ hội thương lượng với triều đình Huế vì

Câu 14:

Hiệp ước lưu lại mốc ngừng sự tồn bên trên của triều đại phong loài kiến ngôi nhà Nguyễn với tư cơ hội là một trong vương quốc song lập là

Câu 15:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lăng ở nước ta cuối thế kỉ XIX thất bại hầu hết là do