Tất cả


Bạn đang xem: Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g

Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

Khối lượng của súng là 4kg và của đạn là 50g.Lúc ra khỏi nòng súng,đạn có gia tốc 800m/s . Vận tốc giật lùi của súng là ?


*

*

Một đại bác cổ có thể chuyển động trên phương diện phẳng ngang . Một viên đạn được bắn khỏi súng ; gia tốc của đạn ngay lúc rời nòng súng gồm độ to Vo với hợp một góc alpha cùng với phương ngang.Tính gia tốc của súng ngay sau khoản thời gian đạn tránh súng. Biết cân nặng của súng là M, của đạn là m, thông số ma giáp giữa súng và mặt con đường là k, tốc độ của đạn khi hoạt động trong nòng súng to hơn gia tốc rơi tự do rất nhiều.

Một đại bác bỏ cổ tất cả thể hoạt động trên phương diện phẳng ngang . Một viên đạn được phun khỏi súng ; gia tốc của đạn ngay trong lúc rời nòng súng tất cả độ lớn Vo và hợp một góc alpha với phương ngang.Tính gia tốc của súng ngay sau thời điểm đạn tránh súng. Biết cân nặng của súng là M, của đạn là m, hệ số ma gần cạnh giữa súng và mặt mặt đường là k, vận tốc của đạn khi chuyển động trong nòng súng to hơn gia tốc rơi tự do rất nhiều.


gọi M và m là trọng lượng súng cùng đạn, V tốc độ đạn lúc thoát khỏi nòng súng. đưa sử đụng lượng được bảo toàn. Vận tốc súng là
A. V=-m
V/MB. V=-MV/m
C. V=MV/m
D. V=m
V/M

Một khẩu đại bác bỏ trên một xe pháo tăng, khối lượng tổng cộng của đại bác bỏ và xe pháo tăng là m1= 7,5 tấn, nòng súng của đại bác phù hợp với phương ngang góc 60 °. Khi phun một viên đạn cân nặng m2= 20kg súng giật lùi theo phương ngang với gia tốc v1 = 1m/s. Nếu làm lơ mọi ma cạnh bên thì vẫn tóc viên đạn lúc rời ra khỏi nòng súng là bao nhiêu
A. 375m/s
B. 750m/s
C. 649,5m/s
D. 433m/s


Vận tốc của viên đạn súng trường m=10g khi thoát khỏi nòng là 865m/s thời hạn nó chuyển động trong nòng súng là 10-3s Tính động lượng của đoạn trích thoát khỏi nòng súng độ thay đổi thiên cồn lượng của Đảng trong thời gian đó thực thể trung bình của tương đối thuốc lên đầu đạn


Một xe tăng có cân nặng tổng cộng M = 8 tấn, trên xe gồm một khẩu súng đại bác bỏ nặng đang đứng yên, có nòng súng phía lên phù hợp với phương ngang một góc 60 . Khi súng bắn một viên đạn cân nặng m kilogam  2bay dọc ngoài nòng súng với gia tốc v = 500 m/s. Bỏ qua mất ma sát. Xe đơ lùi với tốc độ bằng bao nhiêu?


một khẩu súng có cân nặng 4kg bắn 1 viên đạn 100g khi phun viên đạn bay với gia tốc 300m/s câu hỏi: ví như viên đạn bên trên ghim vào 1 bao cát 8 kg sẽ nằm im hỏi sau khoản thời gian ghim cả bao mèo và viên đạn bay với tốc độ bao nhiêu


Một khẩu đại bác bỏ có trọng lượng 7,5 tấn tất cả thể vận động không ma cạnh bên trên khía cạnh phẳng nằm ngang ,đầu súng chếch lên phía trên phù hợp với phương ngang 1 góc anpha=60 độ.Biết viên đạn nặng trĩu 20kg và sau thời điểm bắn gia tốc của đại chưng là 1m/s,Đạn khi ra khỏi súng với vận tốc bằng bao nhiêu?


bên trên mặt mặt đường nằm ngang có 1 khẩu đại bác thuận lợi lăng bánh. Súng có khối lượng 1 tấn, đạn có khối lượng 200g. Khi nổ đạn bay với gia tốc 800m/s, tìm tốc độ giật lùi của chúng.


Một khẩu súng đại bác bỏ nằm ngang cân nặng 1 tấn bắn một viên đạn trọng lượng 2,5kg. Vận tốc viên đạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm gia tốc giật lùi của súng

Câu hỏi:

Một khẩu súng đặt nằm ngang, khối lượng súng là 4 kg và của đạn là 50 g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có tốc độ 800 m/s. Gia tốc giật lùi của súng là


*


*


Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập Toán 10 CTST

Giải bài tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10

Đề thi HK2 môn Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 kết nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu mã 10

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải giờ Anh 10 CTST

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CTST

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CD

Giải Sách bài tập tiếng Anh 10

Đề thi HK2 môn giờ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 liên kết Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Lý 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 10

Đề thi HK2 môn đồ vật Lý 10


Hoá học 10

Hóa học 10 liên kết Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Hóa 10 CTST

Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10

Đề thi HK2 môn Hóa 10


Sinh học tập 10

Sinh học tập 10 kết nối Tri Thức

Sinh học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Sinh 10 CTST

Giải bài bác tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10

Đề thi HK2 môn Sinh 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập lịch sử 10 KNTT

Giải bài xích tập lịch sử 10 CTST

Giải bài tập lịch sử 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử 10

Đề thi HK2 môn lịch sử dân tộc 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10

Đề thi HK2 môn Địa lý 10


GDKT & PL 10

Đề thi HK2 môn GDCD

GDKT và PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT và PL 10 Chân Trời sáng Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 CTST

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10

Đề thi HK2 môn GDKT&PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập technology 10 KNTT

Giải bài tập công nghệ 10 CTST

Giải bài tập công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10

Đề thi HK2 môn technology 10


Tin học tập 10

Tin học 10 kết nối Tri Thức

Tin học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học tập 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Tin học 10 KNTT

Giải bài xích tập Tin học 10 CTST

Giải bài tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 10

Đề thi HK2 môn Tin học tập 10


Xem các nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cưng cửng HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối học thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài xích tập cuối chương 1

Soạn bài bác Chữ tín đồ tử tù nhân - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài bác Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài bác Ra-ma kết tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu mã về Chữ fan tử tù

Văn mẫu mã về xúc cảm mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu về Bình Ngô đại cáo

Văn chủng loại về Tây Tiến


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: từ 08h30 - 21h00

tissustartares.com.vn

Thỏa thuận sử dụng
Xem thêm: Cảm Nhận Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu), Cảm Nhận Câu Cá Mùa Thu Hay Nhất (7 Mẫu)

Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247