lê quang mạnh là con ai

Tiểu sử đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu – Ngân sách của Quốc hội - Hình ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng đồng chí Lê Quang Mạnh.

Bạn đang xem: lê quang mạnh là con ai

Chiều 22/5, Quốc hội tiếp tục nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, thay cho mặt mũi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình diễn Tờ trình về sự việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội khóa XV so với ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tắc thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM Cần Thơ.

Thủ tướng tá nhà nước Phạm Minh Chính trình diễn Tờ trình ý kiến đề xuất Quốc hội phê chuẩn chỉnh chỉ định Sở trưởng Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tắc thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang. Sau cơ Quốc hội thảo chiến lược luận ở Đoàn về 02 nội dung bên trên.

Quốc hội nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình diễn Báo cáo tổ hợp thành quả thảo luận bên trên Đoàn ĐBQH về sự việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội khóa XV và tổ hợp chủ ý thảo luận bên trên Đoàn về phê chuẩn chỉnh ý kiến đề xuất của Thủ tướng tá nhà nước về sự việc chỉ định Sở trưởng Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội biểu quyết trải qua list nhằm bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội khóa XV vì thế kiểu dáng biểu quyết năng lượng điện tử; thành quả như sau: đem 474 đại biểu nhập cuộc biểu quyết (bằng 95.95% tổng số ĐBQH), nhập cơ đem 473 đại biểu nghiền trở thành (bằng 95.75% tổng số ĐBQH); đem 01 đại biểu ko nghiền trở thành (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

Sau cơ, Quốc hội tổ chức bỏ thăm kín bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội khóa XV và phê chuẩn chỉnh ý kiến đề xuất của Thủ tướng tá nhà nước về sự việc chỉ định Sở trưởng Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 17 giờ 00, Quốc họp hành riêng biệt về công tác làm việc nhân sự. Quốc hội nghe Trưởng ban kiểm phiếu công tía thành quả kiểm phiếu; Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình diễn 02 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội khóa XV; Phê chuẩn chỉnh ý kiến đề xuất của Thủ tướng tá nhà nước về sự việc chỉ định Sở trưởng Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu sử đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu – Ngân sách của Quốc hội - Hình ảnh 2.

Quốc hội biểu quyết trải qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội khóa XV so với ông Lê Quang Mạnh vì thế kiểu dáng biểu quyết năng lượng điện tử.

Kết trái khoáy đem 469 đại biểu nhập cuộc biểu quyết (bằng 94.94% tổng số Đại biểu Quốc hội), nhập cơ đem 468 đại biểu nghiền trở thành (bằng 94.74% tổng số Đại biểu Quốc hội); đem 01 đại biểu ko nghiền trở thành (bằng 0.20% tổng số Đại biểu Quốc hội).

Quốc hội biểu quyết trải qua Nghị quyết phê chuẩn chỉnh ý kiến đề xuất của Thủ tướng tá nhà nước về sự việc chỉ định Sở trưởng Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Đặng Quốc Khánh vì thế kiểu dáng biểu quyết năng lượng điện tử.

Kết trái khoáy đem 467 đại biểu nhập cuộc biểu quyết (bằng 94.53% tổng số Đại biểu Quốc hội), nhập cơ đem 454 đại biểu nghiền trở thành (bằng 91.90% tổng số Đại biểu Quốc hội); đem 11 đại biểu ko nghiền trở thành (bằng 2.23% tổng số Đại biểu Quốc hội); đem 02 đại biểu ko biểu quyết (bằng 0.40% tổng số Đại biểu Quốc hội).

Tiểu sử đồng chí Lê Quang Mạnh, tân Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu – Ngân sách - Hình ảnh 1.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu - Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Lê Quang Mạnh sinh ngày 14/4/1974; ngày nhập Đảng 17/10/2001; quê quán thị xã Đại Nghĩa, thị trấn Mỹ Đức, TP.HCM Hà Nội; Dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn lý luận chủ yếu trị: Cao cấp; Trình chừng chuyên nghiệp môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Xem thêm: game ai la trieu phu 2017 moi nhat

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG MẠNH

- 1/1997-11/1997: Cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 12/1997 - 9/2003: Chuyên viên Vụ Quản lý quần thể công nghiệp - quần thể chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10/2003 - 2/2005: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2005 - 2/2008: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký sale, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2008 - 9/2010: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10/2010 - 3/2011: Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký sale, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2011 - 3/2014: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký sale, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2014 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7/2016 - 3/2018: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2018 - 5/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ

- 10/2020 - 1/2021: Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 2/2021 - 6/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Xem thêm: nguyễn quốc vũ chồng di băng la ai

- 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Đảng.

- Ngày 22/5, bên trên Kỳ họp loại 5, Quốc hội khóa XV, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tắc thư Thành ủy Cần Thơ được Quốc hội bầu lưu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu – Ngân sách của Quốc hội.

Tiểu sử đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu – Ngân sách của Quốc hội - Hình ảnh 4.

Tiểu sử đồng chí Lê Quang Mạnh