liên kết cộng hóa trị là gì

1. Định nghĩa

Liên kết nằm trong hóa trị là links tạo hình thân thuộc 2 nguyên vẹn tử bởi vì một hoặc nhiều cặp electron người sử dụng công cộng.

Bạn đang xem: liên kết cộng hóa trị là gì

  • Sự tạo ra trở nên links nằm trong hóa trị nhập phân tử đơn chất

Liên kết được tạo ra trở nên thân thuộc nhì nguyên vẹn tử bằng phương pháp canh ty electron nhằm đạt thông số kỹ thuật 8 electron tương đương khí khan hiếm sớm nhất.

Ví dụ: Trong phân tử N2, từng nguyên vẹn tử Nito đạt được thông số kỹ thuật 8 electron tương đương khí khan hiếm Ar bằng phương pháp từng nguyên vẹn tử canh ty 3 electron tạo ra trở nên electron công cộng.

Công thức electron: 

Công thức cấu tạo: N ≡ N

Các phân tử H2, O2, N2, Cl2.. được tạo ra kể từ nhì nguyên vẹn tử của và một yếu tố (có phỏng âm năng lượng điện như nhau) nên cặp electron công cộng không trở nên nghiêng về phía nguyên vẹn tử nào là.

  • Sự tạo ra trở nên links nằm trong hóa trị nhập phân tử ăn ý chất

Ví dụ : Phân tử hiđro clorua HCl.

– Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử ( H và Cl) canh ty 1 electron tạo ra trở nên một cặp electron công cộng sẽ tạo links nằm trong hóa trị. Cặp electron links bị nghiêng về phía Clo, ( Độ âm năng lượng điện của Cl là 3,5 to hơn phỏng âm năng lượng điện của H là 2,1 ) links nằm trong hóa trị này bị phân rất rất.

Xem thêm: thích nhất hạnh là ai

Công thức electron

Công thức cấu tạo: H – Cl

  • Hóa trị nhập ăn ý hóa học nằm trong hóa trị

Hóa trị của một yếu tố nhập ăn ý hóa học nằm trong hóa trị gọi là nằm trong hóa trị và ngay số links tuy nhiên nguyên vẹn tử yếu tố bại tạo nên được với những nguyên vẹn tử không giống nhập phân tử.

  • Dấu hiệu phân biệt links nằm trong hóa trị đem nhập phân tử

Phân tử đơn hóa học và ăn ý hóa học được tạo hình kể từ phi kim.

VD: O2, F2, H2, N2, F2O, HF, H2O,….

2. Hiệu phỏng âm năng lượng điện và links hóa học

 

Xem thêm: thủ trưởng đơn vị là ai