mã bưu chính thủ đức

Tra cứu giúp lô hàng Bưu năng lượng điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của người sử dụng (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bạn đang xem: mã bưu chính thủ đức

Bảng tra cứu giúp mã bưu năng lượng điện của những bưu viên Thủ Đức nằm trong tỉnh Hồ Chí Minh, gồm những: Thủ Đức, Bình Thọ, Bình Triệu, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Bình Chiểu, Đại lý bưu năng lượng điện Ktx Đh Quốc Gia, Hòm thư Công nằm trong Hộp thư công nằm trong, Hòm thư Công nằm trong Hòm thư công nằm trong Ủy Ban Nhân Dân Phường Hiệp Bình Phứơc, Bưu viên văn chống VP BĐTT Thủ Đức, KHL Thủ Đức, Hiệp Bình Phước

Xem thêm: hoa nở là đẹp rồi tại sao nhất thiết phải biết nó thuộc về ai

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
721400 Bưu viên cung cấp 2 Thủ Đức Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.38968703
720100 Bưu viên cung cấp 3 Bình Thọ Sô´378, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37222110
720300 Bưu viên cung cấp 3 Bình Triệu Sô´178, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37262566
720400 Bưu viên cung cấp 3 Linh Trung Sô´16, Đường Số 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37245116
720500 Bưu viên cung cấp 3 Linh Xuân Sô´539 QLộ 1A, Khu phố 4, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37240771
720700 Bưu viên cung cấp 3 Tam Bình Sô´705, Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37294285
721000 Bưu viên cung cấp 3 Bình Chiểu Sô´936, Đường Tĩnh Lộ 43 (Khu phố 1+2+3), Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37294289
720325 Đại lý bưu năng lượng điện Ktx Đh Quốc Gia Sô´A7 KTXDHQG, Cụm Đại Học Quốc Gia, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37242362
720631 Hòm thư Công nằm trong Hộp thư công cộng Đường Số 8, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37242362
721261 Hòm thư Công nằm trong Hòm thư công nằm trong Ủy Ban Nhân Dân Phường Hiệp Bình Phứơc Sô´719, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37242362
720150 Bưu viên văn chống VP BĐTT Thủ Đức Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37242362
721344 Bưu viên cung cấp 3 KHL Thủ Đức Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.38966515
721262 Bưu viên cung cấp 3 Hiệp Bình Phước Sô´65B, Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.38966515