mai lan hương là ai

1. Họ và tên: MAI LAN HƯƠNG                                                                                       

Bạn đang xem: mai lan hương là ai

2. Năm sinh: 1977 3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm: Năm được phong học tập hàm:

Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học tập vị: 2011

5. Chức danh nghiên cứu: Chứcvụ: Phó trưởng Sở môn Những NLCB của ngôi nhà nghĩa Mác - Lênin

6. Địa chỉ ngôi nhà riêng: Số 11 N7B Trung Hòa- Nhân chủ yếu, TX Thanh Xuân, Hà Nội

7. Điện thoại: CQ: ; NR: 04 36413584 ; Mobile: 090 327 8080

Fax: E-mail: [email protected]

8. Đơn vị công tác: Khoa Lý luận chủ yếu trị

Đơn vị: Sở môn Những NLCB của ngôi nhà nghĩa Mác-Lênin

Trường Đại học tập Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế chủ yếu trị, lịch sử hào hùng những thuyết giáo kinh tế

10. Quá trình moi tạo

Bậc moi tạo

Nơi moi tạo

Chuyên môn

Năm chất lượng tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHKTQD

Tài chủ yếu Ngân hàng

1999

Đại học

Trường ĐH SPNN

Tiếng Anh

1999

Thạc sỹ

Trường ĐHKTQD

Kinh tế chủ yếu trị

2005

Tiến sỹ

Trường ĐHKTQD

Kinh tế chủ yếu trị

2011

11. Trình phỏng nước ngoài ngữ

Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Tiếng Anh

Giao tiếp

Giao tiếp

Thành thạo

12. Quá trình công tác[1]

Thời gian

(Từ năm ... cho tới năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực thường xuyên môn

Tên tổ chức triển khai công tác, Địa chỉ tổ chức

Từ 2000 cho tới 7/2010

Giảng viên

Kinh tế chủ yếu trị, lịch sử hào hùng những thuyết giáo kinh tế

Khoa Lý luận chủ yếu trị, ngôi trường ĐH KTQD

Từ 7/2010 cho tới 8/2010

Đi nghiên cứu và phân tích, tiếp thu kiến thức bên trên khoa Kinh tế, Đại học tập Kyoto Nhật Bản

Từ 8/2010 cho tới 2/2017

Giảng viên

Kinh tế chủ yếu trị, lịch sử hào hùng những thuyết giáo kinh tế

Khoa Lý luận chủ yếu trị, ngôi trường ĐH KTQD

Từ 2/2017 cho tới nay

Phó trưởng BM Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Kinh tế chủ yếu trị, lịch sử hào hùng những thuyết giáo kinh tế

Khoa Lý luận chủ yếu trị, ngôi trường ĐH KTQD

13. Các bài xích báo khoa học tập, bài xích tham lam luận hội thảo chiến lược đang được công bố

TT

Tên công trình

(bài báo, tham lam luận)

Nơi công bố

(tên, số tập san, hội thảo chiến lược, nội địa, quốc tế)

Năm công bố

Tác fake hoặc

đồng người sáng tác

1

Một vài ba yếu tố đưa ra so với góp vốn đầu tư thẳng quốc tế bên trên Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2001

Tác giả

2

Nâng cao năng lượng tuyên chiến đối đầu của những công ty Việt Nam-yêu cầu bức thiết của hội nhập tài chính quốc tế

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2006

Tác giả

3

Hội nhập tài chính quốc tế và biểu lộ mới mẻ của hội nhâp tài chính quốc tế hiện nay nay

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2008

Tác giả

4

Tiếp tục thay đổi công dụng tài chính ở trong phòng nước- đòi hỏi bức thiết của hội nhập tài chính quốc tế khi VN thâm nhập WTO

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2009

Tác giả

5

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính ngành thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi hội nhập tài chính của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2009

Tác giả

6

Tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh môi mối quan hệ đằm thắm nước nhà và thị ngôi trường nhập nền tài chính nước ta

Kỷ yếu đuối hội thảo chiến lược khoa học tập quốc gia

2009

Xem thêm: sương nguyệt anh là con ai

Tác giả

7

Giải quyết những yếu tố xã hội phát sinh nhập quy trình hội nhập tài chính quốc tế- trách nhiệm trọng yếu đuối ở trong phòng nước

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2009

Tác giả

8

Tái tổ chức cơ cấu nền tài chính VN sau rủi ro tài chính toàn thị trường quốc tế

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2011

Tác giả

9

Kinh nghiệm của một vài nước Đông Á sau thời điểm thâm nhập WTO

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2012

Tác giả

10

Một số lý thuyết thương nghiệp quốc tế và kỹ năng áp dụng ở Việt Nam

Kỷ yếu đuối hội thảo chiến lược Các HTKT và kỹ năng phần mềm nhập VN, NXB ĐHKTQD, 2013

2013

Tác giả

11

Cần tách cường độ dựa vào về xuất, nhập vào của VN nhập thị ngôi trường Trung Quốc

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2014

Tác giả

12

Chủ trương của Đảng về thay đổi tài chính và hội nhập tài chính quốc tế qua chuyện những kỳ Đại hội Đảng

Hội thảo khoa học tập quốc gia: Quán triệt Văn khiếu nại ĐH XII ĐCS VN nhập giảng dạy dỗ những môn LLCT bên trên những ngôi trường Đại học

2016

Tác giả

13

Hỗ trợ công ty nhỏ và vừa phải nhập toàn cảnh VN hội nhập thâm thúy rộng lớn với tài chính chống và thế giới

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2016

Tác giả

14

Kinh nghiệm quốc tế về phân phát triên công ty nhỏ và vừa: bài học kinh nghiệm mang lại tỉnh Nam Đinh

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

2017

Tác giả

14. Sách, giáo trình và những ấn phẩm không giống đang được công bố

TT

Tên công trình

(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố

(Nhà xuất phiên bản, điểm xuất bản)

Năm công bố

Chủ biên, đồng ngôi nhà biên, nhập cuộc

1

Vai trò ở trong phòng nước so với hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam

Nxb Chính trị quốc gia

2012

Chủ biên

2

Giáo trình môn LSCHTKT

Nxb ĐHKTQD

2016

Tham gia ghi chép chương X

3

Một vài ba yếu tố về FDI nhập toàn cảnh VN hội nhập thâm thúy rộng lớn với tài chính chống và thế giới

Sách xem thêm,

Nxb ĐHKTQD

2016

Tham gia viết

15. Các vấn đề, dự án công trình, trách nhiệm đang được ngôi nhà trì hoặc tham lam gia

Tên vấn đề, dự án công trình, trách nhiệm đang được tham lam gia

Thời gian ngoan

(ngày, mon, năm theo dõi Hợp đồng ký kết)

thuộc lịch trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu sát hoạch, sản phẩm đạt được, xếp loại)

Cấp quản lí lý

(cấp ngôi nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

Tham gia biên soạn: Giáo trình năng lượng điện tử lần thứ nhất môn Những nguyên tắc cơ phiên bản của ngôi nhà nghĩa Mác-Lênin (học phần 2) mang lại hệ kể từ xa cách ngôi trường KTQD (EDUTOP).

2012

Đã nghiệm thu sát hoạch và đi vào sử dụng

Tham gia dịch sách Tiếng Anh môn Lịch sử những thuyết giáo kinh tế: những chương 7, 24

2012-2013

Tham gia ghi chép Chuyên đề 1 (Kinh tế chủ yếu trị học tập tư sản cổ điển: sự xuất hiện nay, khối hệ thống ý kiến và độ quý hiếm hiện nay thực)

2013

Nghiệm thu năm trước đạt loại xuất sắc

Đề tài khoa học tập trọng tâm cung cấp ngôi trường, MS: T2012-03TĐ

Tham gia ghi chép vấn đề cung cấp cơ sở: “ Phát triển những công ty cơ phiên bản đáp ứng nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam”

2015

Nghiệm thu năm ngoái đạt loại tốt

Đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập cung cấp ngôi trường . MS KTQD/V năm ngoái.27

Chủ trì đề tài: “Phát triển DNNVV ở tỉnh Tỉnh Nam Định nhập toàn cảnh VN hội nhập tài chính quốc tế thâm thúy rộng”

2017

Nghiệm thu 2017 đạt loại tốt

Đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập cung cấp ngôi trường MS: K TQD/V2017.26

Xem thêm: ái nhi là gì