người đứng đầu nhà nước ai cập cổ đại là

Câu hỏi:

24/09/2022 4,829

D. quý tộc.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Nhà nước Ai Cập cổ kính mang ý nghĩa hóa học chuyên nghiệp chế, hàng đầu là pha-ra-ông (vua), đem quyền lực tối cao vô thượng về chủ yếu trị, quân sự chiến lược, tôn giáo, là đại diện thay mặt của thần thánh. (SGK - Trang 28)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh chính ý nghĩa sâu sắc của những trở thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại?

Câu 2:

Chữ ghi chép của những người Ai Cập cổ kính là

Câu 3:

Nguyên liệu thực hiện giấy tờ ghi chép của những người Ai Cập cổ kính đa số được sản xuất từ

Câu 4:

Cư dân Ai Cập cổ kính đem tín ngưỡng nào là sau đây?

Xem thêm: Cách mở đại lý bán sỉ giày dép lời chục triệu mỗi tháng

Câu 5:

Người Ai Cập cổ kính tính được số pi (π) vì như thế bao nhiêu?

Câu 6:

Một tục lệ phổ biến vô quy trình chôn đựng người bị tiêu diệt của những người Ai Cập cổ kính là

Câu 7:

Công trình nào là sau đó là trở thành tựu chạm trổ vượt trội của dân cư Ai Cập cổ đại?

Câu 8:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh chính sinh hoạt kinh tế tài chính của dân cư Ai Cập cổ đại?

Câu 9:

Công trình phong cách thiết kế nổi trội nhất của Ai Cập cổ kính là

Câu 10:

Vào thiên niên kỉ IV TCN, sông núi Ai Cập cổ kính Thành lập và hoạt động bởi yêu cầu nào là sau đây?

Câu 11:

Nhà nước Ai Cập cổ kính theo dõi thiết chế nào là sau đây?

Xem thêm: ái nhi là gì

Câu 12:

Ai Cập cổ kính được tạo hình ở chống nào?

Câu 13:

Cư dân đa số của Ai Cập cổ kính là

Câu 14:

Ai Cập cổ kính được tạo hình bên trên lưu vực dòng sông nào?