nguyễn viết dũng là ai

Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu HĐND tỉnh - người tiến công nữ giới nhân viên cấp dưới đáp ứng (caddie) bên trên sảnh golf BRG TP Đà Nẵng hôm 6.12.2012 - hiện nay tóm nhiều dự án công trình rộng lớn bên trên Quảng Nam.