"Gia tộc ma cà rồng" của tử tầy trẻ tốt nhất nước Mỹ

Mới 16 tuổi nhưng nhận là ma cà rồng 500 tuổi, Rod Ferrell hấp thu môn đồ, giết bạn cướp của để bước đầu cuộc sống bắt đầu cho giáo phái từ bỏ lập.

Bạn đang xem: Pháp luật và đời sống


XEks
X8d
By
Kxejd
XXA" alt="*">