phật a di đà la ai

Ai cũng đều biết rõ Đức Phật A Di Đà là giáo công ty cõi Tây phương Cực Lạc; chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ hỗ trợ sinh vô lượng công đức và được vãng sinh về cõi Cực Lạc dựa trên 48 điều đại nguyện của Ngài. Nhưng không nhiều người hiểu rằng sự tích của Đức Phật A Di Đà như vậy nào?

Bạn đang xem: phật a di đà la ai

Trong Kinh Phật, Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca (Đức Phật của hiện nay tại) ra mắt và mệnh danh đợt trước tiên nhập Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là vị Phật được tôn thờ tối đa nhập Phật giáo Đại quá.

Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là vị Phật được thờ tối đa nhập Phật giáo Đại quá. A Di Đà Tức là Ánh sáng sủa vô hạn thế cho nên Phật A Di Đà thông thường được gọi là Đức Phật khả năng chiếu sáng.

Kinh Phật ghi lại sự tích về Phật A Di Đà

Kinh ghi lại rằng:  

“Về khoảng tầm hằng rơi kiếp trước, mang trong mình một đại kiếp gọi là Thiện Trì. Khi ấy bên trên cõi Tản Đề Lam toàn cầu đem vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả tứ xứ thiên hạ:

Một là Đông thắng thần chân; 

Hai là Nam thiệm cỗ châu;

Ba là Tây ngưu hóa châu;

Bốn là Bắc cô lô châu;

Tài đức vẹn toàn, đượm nhuần từng tứ phương, nên không còn thảy quần chúng. # ai nấy cũng sẵn lòng ái kính.

Đức Phật A Di Đà ko nên là hero lịch sử hào hùng và xuất hiện bên trên cõi Ta Bà của tất cả chúng ta.

Đức Phật A Di Đà ko nên là hero lịch sử hào hùng và xuất hiện bên trên cõi Ta Bà của tất cả chúng ta.

Tại sao nên niệm Nam tế bào tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Lúc đem người mất?

Vua mang trong mình một vị đại thần thương hiệu là chỉ bảo Hải, con cái dòng sản phẩm Phạm Chí, cực kỳ tinh nghịch thông về nghề nghiệp coi thiên văn. chỉ bảo Hải mang trong mình một người đàn ông tướng mạo đảm bảo chất lượng kỳ lạ thông thường, kể từ bên dưới chân lên tới mức bên trên đầu đều phải có thân phụ mươi nhì vết đảm bảo chất lượng. Khi người con cái này sinh rời khỏi, được những sản phẩm khách hàng cao quý đem nhiều trang bị lễ phẩm cho tới dưng mang đến, nhơn vậy nhưng mà gọi là là chỉ bảo Tạng.

Lúc lớn khôn, thì chỉ bảo Tạng coi biết việc đời là thống tội nghiệp mạng lại vô thông thường, đương nhiên sinh lòng nhàm chán, quăng quật cuộc vinh hoa, ngay lập tức xuống tóc tu hành. Chẳng bao lâu tiếp tục trở thành Phật, hiệu là chỉ bảo Tạng Như Lai, đầy đủ những đạo Pháp nhiệm mầu, thần thông to lớn. Khi trở thành Phật rồi, thì Ngài dạo bước từng những điểm nhưng mà hóa phỏng bọn chúng sinh, có không ít sản phẩm môn sinh tiếp tục triệu chứng đặng ngược Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, nên nhơn dân ai nấy cũng sẵn lòng hoan nghinh.

Một ngày bại liệt, vua Vô Tránh Niệm nghe Phật chỉ bảo Tạng nằm trong môn sinh cho tới giảng Đạo bên trên vườn Diêm Phù, ngay gần mặt mũi trở thành, thì tự động nghĩ về rằng: “Nay Ta ham muốn cho tới khu vực Phật, đặng coi coi giảng Đạo lý gì nhưng mà thiên hạ tín ngưỡng tấp nập như thế!”

Nghĩ như thế rồi, vua với mọi vị vương vãi tử, đại thần và quyến nằm trong bèn cho tới vườn Diêm phù lễ Phật vừa phải xong xuôi, ngay lập tức cút công cộng xung quanh thân phụ vòng, rồi ngồi mặt mũi Ngài nhưng mà nghe Pháp.

– Vua Vô Tránh Niệm coi thấy Đức chỉ bảo Tạng Như Lai khoanh chân ngồi bên trên bảo tọa đem hình con cái sư tử, cực kỳ bực chỉnh tề, đầy đủ tướng mạo đảm bảo chất lượng đẹp nhất, công cộng xung quanh thân thích Ngài đem khả năng chiếu sáng nhiều sắc chói lòa.

Đức Phật A Di Đà là giáo công ty cõi Tây phương Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà là giáo công ty cõi Tây phương Cực Lạc

Đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà so với bọn chúng sinh cõi Sa bà

Trong Pháp hội bao gồm những người dân tiếp tục xuống tóc thực hiện môn sinh của Phật cạo tóc đắp điếm hắn, những sản phẩm vương vãi tử đại thần khoác trang bị anh lạc, cung nữ mỹ nữ giới dung mạo đảm bảo chất lượng xinh, nào là là sĩ, nông, công, thương, áo xiêm chỉnh đốn, kẻ thì chấp tay ngồi yên lặng, người thì quỳ gối thưa căn vặn, coi cỗ ai nấy cũng siêng ngó Phật nhưng mà nghe Pháp cả.

– Vua nghe đức chỉ bảo Tạng Như Lai thao diễn đầy đủ những Pháp, thì lòng tiếp tục banh thông, căn thân thích thanh tịnh, rõ rệt lối giải đau đớn, biết sự trị khỏi, ngay lập tức quỳ xuống chấp tay nhưng mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi ham muốn tậu đầy đủ những món ăn uống: áo chăn, mền nệm và thuốc thang, đặng dưng cúng mang đến Ngài và đại bọn chúng luôn luôn trọn vẹn thân phụ mon ở trên đây nhưng mà giảng đạo, van Ngài kể từ bi đát nạp”.

Vua Vô Tránh Niệm thấy Phật nhận điều, ngay lập tức quay trở lại truyền lịnh tậu sửa đầy đủ từng lễ, cứ đích buổi nhưng mà dưng cúng ko hề trễ nãi.

Vua lại khuyên nhủ những vị vương vãi tử, đại thần, quyến nằm trong và nhơn dân rằng: “Các ngươi đem biết hoặc không? Nay Trẫm tiếp tục banh lòng tía thí, kính thỉnh Đức chỉ bảo Tạng Như Lai và đại bọn chúng cho tới nhưng mà cúng nhượng bộ trọn vẹn thân phụ mon. Những trang bị báu trọng ngon đẹp nhất của Trẫm lâu dụng lâu nay ni đều đem dưng cúng toàn bộ. Các ngươi cũng thể bám theo ý Trẫm xả bớt huyễn tài nhưng mà cúng Phật Tăng đặng cầu phước báu”.

Tiền thân thích của Đức Phật A Di Đà là vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm với vô vàn công đức và lòng đại bi thương yêu thương toàn bộ bọn chúng sinh

Tiền thân thích của Đức Phật A Di Đà là vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm với vô vàn công đức và lòng đại bi thương yêu thương toàn bộ bọn chúng sinh

Nghi thức tụng kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn chỉnh nhất

Cả thảy đều vâng điều vua khuyên răn, nhiệt tình tậu sửa lễ phẩm nhưng mà dưng cúng Phật.

Có một hôm, quan liêu Đại thần chỉ bảo Hải, là phụ vương Đức chỉ bảo Tạng Như Lai, ở nằm mộng thấy vua Vô Tránh Niệm thực hiện sự tía thí thì rộng lớn, nhưng mà việc cầu phước báu thì nhỏ. Sự ước ao của vua còn thuộc sở hữu phước hữu lậu nhập cõi nhơn thiên, ko bay thoát ra khỏi luân hồi sống chết.

Vậy nên quan liêu Đại thần chẳng đặng vui sướng lòng, vì như thế ý của ông ham muốn sao cho vua phân phát tâm cầu ngược Bồ đề, tu trở thành Phật đạo nhưng mà cứu vớt vớt từng loại bọn chúng sinh, chớ không thích mang đến vua cầu phước báu nhỏ nhen như sản phẩm tè dân vậy.

Quan Đại thần tâm trí như thế, bèn cho tới khu vực Phật chỉ bảo Tạng Như Lai tỏ điềm nằm mộng ấy, và tâu với vua Vô Tránh Niệm rằng:  Ngày ni Đại Vương cúng nhượng bộ Phật Tăng, người sử dụng phước duyên này mà nguyện cầu những việc chi, van mang đến ngu thần rõ rệt.

Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà

'Tôi ko học tập qua loa bất kể cái gì, chỉ niệm A Di Đà Phật'

Nếu Đại Vương ham muốn cầu sinh về cõi Trời nhưng mà thực hiện một vị thiên tử hưởng trọn sự phước lâu.

Muốn cầu sinh về cõi Nhơn lừa lọc thực hiện vua Chuyển Luân, thống lãnh tứ châu thiên hạ như thời nay vậy, thì cũng còn ở nhập đau đớn ải, chớ ko thoát ra khỏi vòng sống chết luân hồi.

Xem thêm: bà tưng là ai

Thưa Đại Vương! Hai sự phước báu tôi tiếp tục trần tấu này đều là tướng mạo vô quyết định, đều là sự việc vô thông thường, thí như cơn dông thổi, nhượng bộ tợ đám mây tan, đem chắc chắn là lâu nhiều năm chi đâu nhưng mà nên cầu nguyện!

Nếu sinh về cõi Trời, Lúc hưởng trọn sự hoan lạc nhưng mà đem tạo ra hiểm độc, thì cũng nên đọa nhập địa ngục, đặng chịu đựng đau đớn.

Còn như sinh về cõi nhơn lừa lọc, thì lại chịu đựng từng sự đau đớn óc phần thì oán thù gặp mặt, phần thì ân ái phân tách bỏ khuôn đau đớn trạng ấy ko thể kể xiết.

Vì Đại Vương nhờ nhân duyên tu phước đời trước, nên mới mẻ hưởng trọn đặng sự tôn vinh như vọc. Nếu ni Đại vương vãi lưu giữ gìn pháp giới, thì tiếp tục đặng phước báu to hơn nữa: còn như tu học tập chánh pháp, thì tiếp tục trở thành chưởng trí.Vậy van Đại vương vãi nên phân phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề, chớ chớ nguyện cầu những việc phước nhỏ nhen như hạng người thông thường bại liệt vậy.

Phật thì hiệu là: A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số toàn cầu về bại liệt, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

Phật thì hiệu là: A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số toàn cầu về bại liệt, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

Bảo pháp A Di Đà ngàn năm tuổi tác miếu Ngô Xá

Vua Vô Tránh Niệm nghe quan liêu Đại thần chỉ bảo Hải khuyến thỉnh như vậy, thì tâm lượng đương nhiên không ngừng mở rộng, ngay lập tức đáp rằng: “ Trẫm chẳng cầu những việc như khanh rằng bại liệt đâu! Trẫm ham muốn trải từng nhập lối sống chết, thực hiện sự tía thí, trì giới, hầu nghe những pháp nhiệm mầu, tu hạnh Bồ Tát và cứu vớt vớt bọn chúng sinh, tự nhân duyên ấy nhưng mà phân phát tâm Bồ Đề”.

Vua Vô Tránh Niệm rằng như thế rồi, bèn cút với quan liêu Đại thần chỉ bảo Hải cho tới khu vực Đức chỉ bảo Tạng Như Lai. Thấy Ngài đương nhập quyết định, lại người sử dụng luật lệ thần thông biến đổi và phóng hào quang đãng thông minh, hiện nay cả mươi phương toàn cầu của Chư Phật rời khỏi trước mặt mũi mang đến bọn chúng hội xem:

Hoặc đem cõi Phật tiếp tục Niết Bàn giấy rồi, hoặc đem cõi Phật đương Niết Bàn giấy, hoặc đem những cõi vị Bồ Tát mới mẻ ngồi điểm đạo tràng bên dưới cây Bồ đề, đương thu phục bọn chúng yêu tinh, hoặc đem cõi Phật mới mẻ trở thành đạo và mới mẻ rằng Pháp, hoặc đem cõi Phật trở thành đạo tiếp tục lâu, đương còn rằng Pháp, hoặc đem toàn cầu toàn là những bực Bồ tát, hoặc đem toàn cầu toàn là những sản phẩm Thinh Văn và Duyên Giác, hoặc đem toàn cầu không tồn tại Phật, Bồ Tát, Thinh Văn và Duyên Giác chi không còn, hoặc đem toàn cầu đầy đủ năm số ác trược, hoặc đem toàn cầu đầy đủ những loại chỉnh tề, hoặc đem toàn cầu nhát dơ nhớp, hoặc đem toàn cầu đảm bảo chất lượng đẹp nhất kỳ lạ thông thường, hoặc đem toàn cầu nhưng mà nhơn dân sinh sống lâu vô nằm trong, hoặc đem toàn cầu nhưng mà nhơn dân lâu mạng ngắn ngủn ngủi, hoặc đem toàn cầu thông thường bị tai nạn ngoài ý muốn thủy hỏa, hoặc đem toàn cầu hằng bị tai nạn ngoài ý muốn dông bão, hoặc đem toàn cầu ngay gần trở thành tựu, hoặc đem toàn cầu tiếp tục trở thành tựu rồi.

Ngài ở cõi Cực Lạc Thế Giới phía Tây Phương, đương giảng dạy dỗ những Pháp Đại Thừa và hằng tiếp dẫn bọn chúng sinh mang về cõi ấy.

Ngài ở cõi Cực Lạc Thế Giới phía Tây Phương, đương giảng dạy dỗ những Pháp Đại Thừa và hằng tiếp dẫn bọn chúng sinh mang về cõi ấy.

Lời nhắn nhủ của kể từ khuôn A Di Đà Phật

Đại thần chỉ bảo Hải thấy vậy, bèn tâu với vua Vô Tránh Niệm rằng: “Nay Đại vương vãi nhờ mức độ oai vệ thần của Đức Như Lai nhưng mà đặng thấy những toàn cầu, vậy Đại vương vãi phân phát Bồ đề tâm ham muốn cầu lấy toàn cầu nào”

Vua chấp tay nhưng mà thưa với Đức chỉ bảo Tạng Như Lai rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chẳng biết những vị Bồ Tát tu hạnh gì nhưng mà cướp đặng cõi Phật đảm bảo chất lượng đẹp nhất chỉnh tề, tu nghiệp gì nhưng mà cướp đặng toàn cầu xấu xí ác trược. Do nghiệp gì nhưng mà đặng lâu mạng lâu nhiều năm, tạo ra nghiệp gì nhưng mà lâu số ngắn ngủn ngủi? Xin Ngài chỉ dạy dỗ mang đến tôi biết nhưng mà tu học”.

Đức chỉ bảo Tạng Như Lai rằng rằng: “Vì vì như thế những vị Bồ Tát đem mức độ thệ nguyện, ham muốn ở cõi toàn cầu thanh tịnh, không tồn tại những điều ác trược, nên sau thời điểm trở thành đạo được về ở cõi ấy cực kỳ chỉnh tề. Còn những vị Bồ Tát nào là tự mức độ thệ nguyện, ham muốn ở cõi toàn cầu ngũ trược đầy đủ sự phiền óc, nên sau thời điểm trở thành đạo về ở cõi ấy”.

Vua Vô Tránh Niệm lễ Phật rồi tháo lui quay trở lại nhập cung, 1 mình ngồi yên ổn lìm nhưng mà tâm trí tới việc thệ nguyện của tôi, hy vọng cầu mang đến đặng cõi hết sức đảm bảo chất lượng đẹp nhất, đặng tiếp dẫn bọn chúng sinh.

Suy nghĩ về rồi vua bèn quay về lễ Phật nhưng mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Vì tôi ham muốn triệu chứng đạo Bồ đề, nên đem công đức cúng nhượng bộ Ngài và đại bọn chúng nhập thân phụ mon nhưng mà cầu đặng cõi Phật cực kỳ thanh tịnh chỉnh tề.

Nói thế rồi vua Vô Tránh Niệm phân phát 49 điều thệ nguyện trước Đức Phật chỉ bảo Tạng Như Lai, được ghi rõ rệt nhập kinh Vô Lượng Thọ.

A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số toàn cầu về bại liệt, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số toàn cầu về bại liệt, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

Niệm A Di Đà chung ngày càng tăng quyết định lực mang đến 15 nàn nhân gặp gỡ nàn sinh nhập cõi lành

Đức chỉ bảo Tạng Như Lai nghe vua Vô Tránh Niệm nguyện bao nhiêu điều ấy rồi biểu dương rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại vương vãi phân phát nguyện thâm thúy rộng lớn, ham muốn cõi thanh tịnh. Kìa Đại vương vãi hãy nhìn qua phía Tây, cơ hội trăm ngàn muôn ức cõi Phật mang trong mình một toàn cầu gọi là Tôn Thiện Vô Cấu, giáo công ty cõi ấy hiệu là Tôn Âm Vương Như Lai, lúc bấy giờ đương vì như thế những bực Bồ Tát nhưng mà giảng dạy dỗ Pháp Đại quá, giáo hóa những người dân Thượng căn, chứ không cần thao diễn thuyết bao nhiêu Pháp quyền tiểu”.

Trong cõi ấy cũng không tồn tại bọn chúng sinh căn trí Tiểu quá và cũng không tồn tại một người nữ giới nhân. Nhưng hắn báo (y báo là cảnh vật) và chánh báo (chánh báo là căn thân) của Phật Tôn Âm Vương Như Lai thiệt thanh tịnh chỉnh tề, cực kỳ xứng hiệp với khu vực nguyện cầu của Đại vương vãi đó! Vì Đại vương vãi đem thệ nguyện muôn cõi thanh tịnh, nên ni Ta thay đổi hiệu Đại vương vãi là Vô Lượng Thanh Tịnh.

Khi Vô Lượng Thanh Tịnh mãn một trung kiếp, thì Đức Phật Tôn Âm Vương Như Lai nhập Niết Bàn giấy, Chánh Pháp quảng bá đặng mươi trung kiếp. Đến Lúc khử rồi, trải qua loa sáu mươi trung kiếp, thì cõi Tôn Thiện Vô Cấu thay tên lại là: Di Lâu Quang Minh đem Đức Phật, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai, ứng hiện nay thành lập nhưng mà hóa đạo bọn chúng sinh. Sau Lúc Đức Phật ấy nhập Niết Bàn giấy rồi, trải vô số hằng rơi kiếp và vô lượng Phật khử phỏng, thì cõi Di lâu Quang Minh thay tên lại là: An lạc. Đến thời kỳ Vô Lượng Thanh Tịnh triệu chứng ngược về cõi này mà trở thành Phật thì hiệu là: A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số toàn cầu về bại liệt, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

Chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ hỗ trợ sinh vô lượng công đức và được vãng sinh về cõi Cực Lạc dựa trên 48 điều đại nguyện của Ngài.

Chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ hỗ trợ sinh vô lượng công đức và được vãng sinh về cõi Cực Lạc dựa trên 48 điều đại nguyện của Ngài.

Giải mến thương hiệu Phật A Di Đà

Vua Vô Tránh Niệm nghe Phật chỉ bảo Tạng Như Lai lâu ký như thế ngay lập tức thưa rằng: “Bạch Đức thế Tôn! Nếu lòng thệ nguyện của tôi ngược đặng hắn như điều lâu ký của Ngài, thì tôi kỉnh lễ van nhờ Ngài người sử dụng luật lệ thần thông thực hiện cho những Đức Phật ở nhập hằng rơi toàn cầu cũng lâu ký mang đến tôi như Ngài nữa”.

Vua Vô Tránh Niệm thưa rồi, đương cúi đầu ganh đua lễ, tức thì mươi phương toàn cầu thảy đều vang động. Vua ở nhập pháp Hội nghe Chư Phật đều lâu ký na ná điều Đức Phật chỉ bảo Tạng tiếp tục rằng bên trên bại liệt, thì cực kỳ thay đổi vui sướng mừng, ngay lập tức chấp tay đảnh lễ, rồi ngồi nghe Phật chỉ bảo Tạng lâu ký cho những vị Bồ Tát không giống.

Từ bại liệt về sau, vua Vô Tránh Niệm mạng công cộng lâu sinh rời khỏi những đời không giống, kiếp nào thì cũng lưu giữ điều bổn nguyện, tu hạnh Bồ Tát cứu vớt phỏng bọn chúng sinh, trải vô lượng kiếp ngược mãn khu dã ngoại công viên hiện nay trở thành Chánh Giác, cho tới hiện nay đã mươi đại kiếp rồi, Ngài ở cõi Cực Lạc Thế Giới phía Tây Phương, đương giảng dạy dỗ những Pháp Đại Thừa và hằng tiếp dẫn bọn chúng sinh mang về cõi ấy.

Phật A Di Đà đem dáng vẻ đặc thù như vậy nào?

Phật A Di Đà trên đầu đem những cụm tóc xoắn ốc, đôi mắt nom xuống, mồm thông thoáng nụ cười cợt thông cảm cứu vớt phỏng, khoác bên trên người áo cà rơi red color (tượng trưng mang đến màu sắc mặt mũi trời lặn phương Tây).

Phật A Di Đà có thể nhập kiểu đứng, tay thực hiện ấn giáo hóa - tức là tay mặt mũi trả ngang vai, chỉ lên, tay ngược trả ngang bụng, chỉ xuống, nhì lòng bàn tay thiên về phía trước; trong những tay, ngón trỏ và ngón khuôn va nhau thực hiện trở thành vòng tròn trĩnh.

Phật A Di Đà cũng rất có thể ngồi kiết già cả bên trên tòa sen, tay bắt ấn thiền (tay nhằm ngang bụng, sống lưng bàn tay nên ở ck lên lòng bàn tay ngược, nhì ngón khuôn va nhau). Trên tay Phật rất có thể lưu giữ một chiếc chén, là tín hiệu mang đến giáo công ty.

Nhân vật cút kèm Phật A Di Đà thường được minh họa nằm trong nhì vị Bồ Tát là Quán Thế Âm (bên ngược, cố cành dương và bình nước cam lộ) và Đại Thế Chí (bên nên, cố bông sen xanh).

Trích Sự tích Đức Phật A Di Đà và bảy vị ý trung nhân tát

Xem thêm: doctor alchemy là ai