sap toi se la ai

[Am] Anh vẫn thế vẫn tiếp tục lặng [Em] lẽ ở phía trên

[F] Chứng loài kiến từng [G] chuyện đang được thay đổi [C] thay cho

Bạn đang xem: sap toi se la ai

[Am] Anh mong muốn thấy khoảng tầm [Em] rỗng em cần thiết

[F] Sắp cho tới được xem là [G] ai?

[Am] Em cứ bước cứ mò mẫm hạnh [Em] phúc của em

[F] Đừng thực hiện từng [G] chuyện phiền nhiễu [C] tăng

[Am] Anh tiếp tục lấp khoảng tầm [Em] rỗng em cần thiết

[F] phẳng những miếng [G] vỡ trái tim [Am] này

Dù gì cút [Am] nữa có lẽ rằng anh van nài chúc [Em] em thiệt mừng rỡ

Xem thêm: ai la triệu phú năm 2022

[F] Đổi lại là [G] niềm nhức của [C] anh

Dù gì cút [Am] nữa có lẽ rằng người nằm trong [Em]

em bước tiếp bên trên tuyến phố phía [F] trước

Chẳng tương quan anh nên [G] ko em?

Dù gì cút [Am] nữa toàn cầu tớ đang được [Em] chia thành nhị

Xem thêm: áp lực tạo nên kim cương là câu nói của ai

[F] Chẳng còn gì [G] lẫn nhau nữa [C] đâu

Cứ như [Am] vậy hãy [Em] cứ như thế

[F] Anh đơn thuần quy tắc [G] test của nhị [Am] người