Nắm vững các loại tự trong giờ Anh là phần quan trọng đặc biệt để đặt nền tảng gốc rễ cho các bạn phát triển vốn ngữ pháp của mình về sau. Bài học lúc này sẽ khiến cho bạn củng cố kỹ năng về danh từ cũng giống như cách sử dụng những loại danh từ bỏ trong bài bác thi IELTS như vậy nào nhằm mục tiêu học tập đúng hướng và hiệu quả hơn, ôn thi IELTS xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Sau danh từ là gì trong tiếng anh

Bài họcngữ pháp yêu cầu chú ýkhác:

ARTICLE (Mạo từ) là gìvà cách áp dụng trong IELTS

PRONOUN (Đại từ) là gì? các loại đại từ trong IELTS

Tương lai solo và gần - Cách sử dụng trong IELTS và bài tập

Noun là gì, vị trí, những loại danh từ

1. Noun - Danh tự là gì?

Noun - Danh tự trong giờ đồng hồ Anh tựa như với giờ đồng hồ Việt dùng để làm chỉ sự vật, sự việc, nhỏ người. Danh tự được áp dụng trong câu với đông đảo vị trí khác nhau. Danh từ chia thành 5 loại trong đó có danh từ bỏ chung,danh trường đoản cú riêng, danh trường đoản cú trừu tượng, tập hợp với danh tự ghép.

Danh từ trong giờ đồng hồ Anh phân minh danh tự đếm được cùng không đếm được. Ví dụ như sau:

Countable nouns (danh trường đoản cú đếm được)

Thường có cả hai dạng số ít và số những (a cat, many cats). Tuy nhiên, bao hàm danh từ chỉ gồm dạng số các (clothes, scissors, jeans)

- rất có thể được phân chia động tự số ít với số nhiều.

The mèo is cute.

Those cats are cute.

- rất có thể được thay thế sửa chữa bằng đại từ số không nhiều hoặc số nhiều.

I love dogsbecause they’revery friendly & playful.

I don’t lượt thích that cat. Shedoesn’t lượt thích me either.

- rất có thể đo được bằng trọng lượng và chiều dài, hoặc đếm được bằng con số (2 tons of potatoes, 3 dogs)

- Dạng số không nhiều của danh từ rất có thể đứng sau các mạo từ a, an(a table, an orange)

Uncountable nouns (danh từ không đếm được)

- hay chỉ sinh hoạt dạng số ít (information, không phải informations). Mặc dù nhiên, có một số danh từ không đếm được có dạng số các (news, maths, physics)

- Chỉ rất có thể được chia động từ số ít.

Maths isprobably my least favorite subject.

- Chỉ có thể được thay thế sửa chữa bằng đại tự số ít.

I don’t lượt thích Maths. Itgives me headaches.

- Chỉ có thể đo đếm qua đơn vị chức năng đo trung gian như chiều dài, cân nặng, hoặc một vài từ như a phối of, a piece of, a cup of(2 tons of feather, a piece of advice)

- quan trọng đứng sau những mạo từ bỏ a, an(information, chưa phải an information)

2. Vị trí trong câu

- Danh tự là đơn vị (subject), đứng trước đụng từ chính.

e.g: The Brazilian governmentisunwillingto ban logging & forest clearing.

Snoun V O

- Danh từ bỏ là tân ngữ (direct object), đứng sau động trường đoản cú chính.

e.g.: Early educationplaysan important rolein the development of a child.

S V Onoun

- Danh trường đoản cú là tân ngữ của giới từ (object of preposition), đứng trong các giới từ.

3. Phân nhiều loại danh từ

Trong tiếng Anh, danh tự được tạo thành 5 một số loại cơ bản như sau:

Proper nouns

(Danh trường đoản cú riêng)

Chỉ tên riêng rẽ của người, địa điểm, vật, chữ cái đầu nên viết hoa.

David Beckham,

London, Buddhism

Common nouns

(Danh từ chung)

Chỉ tên chung cho một nhiều loại đối tượng, đồ vật dụng…

school, hospital, table, house…

Abstract nouns

(Danh trường đoản cú trừu tượng)

Chỉ phần lớn thứ trừu tượng không nhìn thấy được mà cảm thấy được

love, sadness, opinion, knowledge

Collective nouns

(Danh tự tập hợp)

Chỉ thương hiệu một nhóm, một tập hợp những cá thể khác nhau

family, class, group, crowd,

Compound nouns

(Danh tự ghép)

Là các danh từ bỏ ghép lại với nhau để trở nên 1 danh từ khác

bedroom, mineral water, mother-in-law

Cách hiện ra danh từ

1. Chế tác danh trường đoản cú từ những hậu tố

Ngoài những danh từ có sẵn, ta rất có thể hình thành danh từ bỏ từ các loại từ khác ví như động từ và tính từ.

Hậu tố

Động tự - Danh từ

Hậu tố

Tính từ bỏ - Danh từ

-al

arrive – arrival

-ness

sad – sadness

-ance/-ence

perform – performance

-ity/-ty/-y

national – nationality

-ion

educate – education

-ism

minimal – minimalism

-ure

fail – failure

-th

long – length

-ment

agree – agreement

-ery

slave – slavery

-age

marry – marriage

-ion

perfect – perfection

-ing

end – ending

-er/or

act – actor

2. Tạo nên danh từ tốn danh từ

(A/an/the) + Noun1 + Noun2

Noun1: Đóng vai trò như tính từ ngã nghĩa cho Noun2

Noun2: Danh trường đoản cú chính

Ví dụ: The city center (Trung thực tâm phố)

A taxi driver (Người tài xế taxi)

3. Sinh sản danh nhàn V-ing

Những danh từ tất cả V-ing đứng trước thường xuyên để biểu lộ mục đích thực hiện của danh từ bỏ đó.

Ví dụ: A frying pan (= a pan used for frying)

A washing machine (= a machine used for washing clothes)

4. Chế tạo ra danh khoan thai số đếm (Dạng: Number + Noun + Noun)

Ví dụ: A ten-hour flight (Chuyến bay kéo dài 10 tiếng)

A seven-storey building (Tòa đơn vị cao 7 tầng)

A four hundred-page dictionary (Quyển từ điển dày 400 trang)

A ten-year old boy (Cậu bé bỏng 10 tuổi)

Lưu ý:

Danh trường đoản cú đứng ngay tắp lự sau số đếm với dấu gạch ngang Ở DẠNG SỐ ÍT. (A ten-year old boy)

Luyện tập danh từ gồm đáp án

Exercise 1: đến dạng đúng của các từ vào ngoặc ở mọi câu bên dưới đây.

1. Detroit is renowned for the _____________ of car. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark & there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old khổng lồ go to college and gain some _______________. ( qualify)

6. My greatest ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a strong _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really into eating dairy______________. (produce)

10. Due khổng lồ the pilot"s _____________, the copilot managed to lớn land safely. (guide)

Exercise 2: Chọn dạng tương thích của danh từ giữa những chố trống sau để sản xuất thành một bài xích IELTS Writing task 2 trả chỉnh.

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views và give your own opinion.

People seem lớn be either excited or worried about the future impact of artificial (1-intelligent)………... Personally I can understand the two (2-oppose)……….points of view; I am both fascinated by developments in artificial intelligence và apprehensive about its possible negative effects.

On the one hand, the increasing intelligence of giải pháp công nghệ should bring some obvious benefits. Machines are clearly able to bởi many jobs better than humans can, especially in areas that require high levels of (3-accurate)…………or calculations using large amounts of data. For example, robots are being developed that can carry out surgical procedures with greater (4-precise)………..than a human doctor, and we already have cars that use sensors & cameras to drive themselves. Such technologies can improve safety by reducing the (5-likely)…………..of human errors. It is easy to lớn imagine how these developments, và many others, will steadily improve our chất lượng of life.

On the other hand, I share the concerns of people who believe that artificial intelligence may harm us if we are not careful. In the short term, it is likely that we will see a rise in (6-employ)…………..as workers in various industries are replaced by machines or software programs. For example, self-driving vehicles are expected lớn cause (7-redundant)…………….in driving jobs, such as lorry drivers, xe taxi drivers and bus drivers. In the medium term, if intelligent technologies gradually take jobs away from humans, we may find that people become deskilled và lose their sense of purpose in life. A longer term fear is that computers become so intelligent that they begin khổng lồ make (8-decide)…………without human oversight and without regard for our well-being.

In conclusion, while intelligent machines will no doubt improve our lives in many ways, the potential risks of such technologies should not be ignored.

Exercise 3: Đoạn văn sau bao hàm 3 lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

In many thành phố all over the world, spectacular fireworks displays take place as soon as the clock passes midnight on 31 December. In recent years, Sydney in australia has been the host lớn one of the first of these celebrate as New Year arrives there before most other major international cities. The display takes place in Sydney Harbor, with the Opera House and Harbor Bridge making it a stunning set. Fireworks light up the skies in hundreds of cities as 12 midnight strikes around the globe.

1………………. 2………………. 3………………….

Exercise 4: phụ thuộc vào những từ mang lại sẵn, hãy viết thành câu trả chỉnh.

1. The bar chart/ illustrate/ gross domestic product generated from the IT and Service Industry/the UK from 1992 to 2000. ………………………………………………………………………………………..

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen/ both increase/ as a percentage/ GDP, but/ IT/ remain/ at/ higher rate throughout/ time.………………………………………………………………………………………..

3. At/ beginning/ the/ period, in 1992, the Service Industry account/ for/ 4 per cent/ GDP, whereas IT exceed/ this, at just over 6 per cent. ………………………………………………………………………………………..

4. Over/ next four/ year/, the levels become/ more/ similar, with/ both/ components/ standing/ between 6 / just/ over/ 8 per cent. ………………………………………………………………………………………..

5. IT/ still/ higher/ overall, though it/ drop/ slightly/ 1994/ 1996.……………………………………………………………………………………….. 

Exercise 5: từng câu sau đựng một lỗi sai. Tìm cùng sửa chúng.

1. There are many dirts on the floor.…………………………………………2. We want more fuels than that.…………………………………………3. He drank two milks.…………………………………………4. Ten inks are needed for our class.…………………………………………5. He sent me many foods.…………………………………………6. Many golds are found there.…………………………………………7. He gave me a great giảm giá of troubles.…………………………………………8. Cows eat grasses.…………………………………………9. The rain has left many waters.…………………………………………10. I didn"t have many luggages.…………………………………………

Exercise 6: Chọn lời giải đúng cho mỗi câu sau.

1. If you want to lớn hear the news, you can read (paper/ a paper).

2. I want to write some letters but I haven"t got (a paper/ any paper) to lớn write on.

3. I thought there was somebody in the house because there was (light/a light) on inside.

4. (Light/a light) comes from the sun.

5. I was in a hurry this morning. I didn"t have (time/ a time) for breakfast.

6. "Did you enjoy your holiday?" - "Yes, we had (wonderful time/ a wonderful time)."

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful (advice/advices).

8. We had (very bad weather/a very bad weather) while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had (bad luck/a bad luck).

10. It"s very difficult khổng lồ find a (work/job) at the moment.

11. I had to buy (a/some) bread because I wanted khổng lồ make some sandwiches.

12. Bad news (don"t/doesn"t) make people happy.

13. (Your hair is/ your hairs) are too long. You should have (it/them) cut.

14. Nobody was hurt in the accident but (the damage / the damages) lớn the oto (was/were) quite bad.

15. She gives me (a piece of advice/ an advice) about this.

Exercise 7: Điền mạo từ phù hợp vào hầu hết chỗ trống sau.

(1)……………..bar chart shows the number of British people who emigrated to lớn five destinations over (2)…………….period 2004 lớn 2007. It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place lớn move to lớn was Australia.

Emigration to australia stood at just over 40,000 people in 2004, which was approximately 6,000 higher than for Spain, and twice as high as the other three countries. Apart from a jump to around 52,000 in 2006, it remained around this level throughout the period.

(3)…………….next most popular country for Britons khổng lồ move khổng lồ was (4)………….Spain, though its popularity declined over the time frame to finish at below 30,000 in 2007. Despite this, the figure was still higher than for the remaining three countries. Approximately 20,000 people emigrated to lớn New Zealand each year, while the USA fluctuated between 20-25,000 people over the period.

Although (5)………….number of visitors khổng lồ France spiked to nearly 35,000 in 2005, it was the country that was the least popular to emigrate to lớn at the kết thúc of the period, at just under 20,000 people.

Exercise 8: Điền mạo từ phù hợp vào nơi trống để sinh sản thành một bài bác Writing task 2 hoàn chỉnh.

There are several reasons that are causing the environmental harms và this has become (1)………….urgent issue to discuss and bring (2)……………..solution about. The number of ever increasing cars is one of (3)…………….reasons that leads lớn affect the environment negatively và there are some assumptions that increasing the fuel price would solve this problem. But the reality would be different, & increased fuel price will cause lots of other problems while it would contribute very little to lớn reduce the environmental pollutions and hazards. So this can’t be the best solution in any way.

First of all, the maximum numbers of cars are owned by the rich people và fuel price would not restrain them from using the cars. The price of (4)…………..fuel, in fact, increased significantly over the past 12 years và that has done nothing khổng lồ reduce the car usages. On the contrary, the number of cars running on the roads has increased more than expected. Besides, (5)…………fuel price determines the market prices of other daily necessary products and increasing the price would only bring misery khổng lồ the low và medium earning class population. Electronic wastages, industries, household electrical devices, deforestation, chemical wastages, unthoughtful activities of people are causing more damage khổng lồ the mother earth than the gas omission by the cars. We should focus on those aspects as well before increasing the price of fuel just based on (6)……………assumption.

The main idea of increasing the fuel price is to lớn reduce (7)…………….number of cars running in the street và to restrain the oto owners from using the cars less. But that would prove khổng lồ be (8)………..ridiculous solution especially when car owners are mostly high earning class và they would not bother about the fuel price.

The best solution to lớn address this utmost concerning issue is khổng lồ introduce (9)…………environment friendly energy source like solar energy system, to lớn improve the public transportation system & train system so that people mostly use these systems instead of always using their own cars, increasing the awareness of the people so that they vì not directly contribute to harm the environment, & making strict rules so that deforestation, chemical wastages và other harmful ways of (10)……….environmental pollutions get reduced.

Exercise 9: mang đến dạng đúng của các từ trong ngoặc.

1. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

2. My father"s death left me with a great_________________ in my heart. (empty)

3. Americans fought hard to lớn earn their _________________from Britain. (free)

4. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy và windy! (cast)

5. The new job is a ___________ for her. (promote)

6. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

7. He came first in the poetry __________. (compete)

8. After considerable ______________ they decided to accept our offer.(discuss)

9. Fill in your name, address & __________ on the form. (nation)

10. Can I see your ____________card, please ? (identify)

Exercise 10: Tìm cùng sửa 5 lỗi sai trong bài viết sau để tạo thành thành một nội dung bài viết IELTS Writing task 1 trả chỉnh.

The line graph shows the percent of tourists to England who visited certain Brighton attracts between 1980 và 2010. We can see that in 1980 and in 2010 the favorite attractions were the pavilion và the festival. In 1980 the least popular attraction was the pier but in 2010 this changed and the art gallery was the least popular.

During the 1980s và 1990s there was a sharpen increase in visitors to lớn the pavilion from 28% khổng lồ 48% and then the percentage gradually went down khổng lồ 31% in 2010. The trend for the art gallery was similar lớn the pavilion. Visitors increased rapidly from 22% to lớn 37% from 1980 khổng lồ 1985 then gradually decreased lớn less than 10% over the next twenty-five years. The amount of tourists who visited the Brighton Festival fluctuated slightly but in general remained steady at about 25%. Visitor lớn the pier also fluctuated from 1980 khổng lồ 2000 then rose significantly from 12% to lớn 22% between 2000 và 2010.

Exercise 11: Dịch các câu dưới đây sang giờ đồng hồ Anh có sử dụng dạng Noun + Noun.

1. Tôi mới mua một quyển trường đoản cú điển dày 500 trang.

=>________________________________________________________________

2. Chuyến bay 3 giờ đồng hồ từ nước ta sang Singapore tạo nên cô ấy mệt nhọc mỏi.

=>________________________________________________________________

3. Tất cả một tòa nhà 9 tầng sinh sống cuối phố.

=>______________________________________________________________

4. Hotel 5 sao là số đông khách sạn cực kỳ sang trọng.

=>______________________________________________________________

5. Sarah bao gồm một cậu con trai 3 tuổi.

=>______________________________________________________________

Exercise 12: cho dạng đúng của các từ vào ngoặc để sản xuất thành một bài bác IELTS Speaking part 2 hoàn chỉnh.

Let me tell you about a language I’ve always wanted lớn learn, which is (1-Russia)___________. It’s spoken in Russia, obviously, but also in many other countries which have been influenced by Russia including places like Mongolia & Kazakhstan. It’s quite a difficult language to learn because the (2-alphabetical)_____________is not the Roman one, which means that you have to learn lớn read và write from scratch, a but lượt thích studying Chinese or Japanese. Well, the reason I would like to learn Russian is that the energy (3-industrial)___________is huge and there are lots of jobs. A lot of my country’s oil and gas comes from Russia so it’s really useful khổng lồ be able lớn speak that language if you want lớn work in the energy field. I have actually been to lớn Russia before so I know from experience that a lot of Russians can’t speak English very well, so that’s another good (4-reasonable)__________to learn their language. The only (5-problematic)____________ is I’m already thirty years old và I’ve spent more than fifteen years learning English. I don’t know if I would ever be able to lớn learn Russian successfully because it’s a difficult language for anyone khổng lồ learn, especially someone older like me. But it would be really great to try.

ĐÁP ÁN

1. Exercise 1

1. Production2. Impression3. Entrance4. Knowledge5. Qualifications6. Achievement7. Possibility8. Disability9. Products10. Guidance

Exercise 2

1. Intelligence2. Opposing3. Accuracy4. Precision5. Likelihood6. Unemployment7. Redundancies8. Decisions

Exercise 3

1. City => cities2. Celebrate => celebrations3. Phối => setting

Exercise 4

1. The bar chart illustrates the gross domestic product generated from the IT & Service Industry in the UK from 1992 lớn 2000.

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen that both increased as a percentage of GDP, but IT remained at a higher rate throughout this time.

3. At the beginning of the period, in 1992, the Service Industry accounted for 4 per cent of GDP, whereas IT exceeded this, at just over 6 per cent.

4. Over the next four years, the levels became more similar, with both components standing between 6 và just over 8 per cent.

5. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 lớn 1996.

Exercise5

1. There are many dirts on the floor. => There is a lot of dirt on the floor.

2. We want more fuels than that. => We want more fuel than that.

3. He drank two milks. => He drank two bottles of milk.

4. Ten inks are needed for our class. => Ten bottles of ink are…

5. He sent me many foods. => He sent me a lot of food.

6. Many golds are found there. => A lot of gold is found there.

7. He gave me a great giảm giá khuyến mãi of troubles. => He gave me a number of troubles.

8. Cows eat grasses. => Cows eat grass.

9. The rain has left many waters. => The rain has left a lot of water.

10. I didn"t have many luggages. => I didn’t have much luggage.

Exercise6

1. A paper2. Any paper3. Light4. Light5. Time6. A wonderful time7. Advice8. Very bad weather9. Bad luck10. Job11. Some12. Doesn"t13. Your hair; it14. The damage; was15. A piece of advice

Exercise7

1. The2. The 3. The4. X5. The

Exercise8

1. An 2. A 3. The 4. X 5.the6. An 7. The 8. A 9. An 10. X

Exercise9

1. Citizenship2. Emptiness3. Freedom4. Forecast5. Promotion6. Solidarity7. Competition 8. Discussion9. Nationality10. Identity

Exercise10

1. Percent => percentage2. Attracts => attractions 3. Sharpen => sharp 4. Amount => number 5. Visitor => Visitors

Exercise11

1. I have just bought a 500-page dictionary.2. The three-hour flight from Vietnam lớn Singapore made her tired/ exhausted. 3. There is a nine-storey building at the corner of the street. 4. Five-star hotels are very luxurious. 5. Sarah has a three-year-old son.

Exercise12

1-Russian 2-alphabet3-industry 4-reason5-problem

Trên đây là bài học tập và bài tập về danh từ, phương pháp sử dụng các loại danh tự trong giờ Anh và áp dụng bài thi IELTS của mình. Chúng ta hãy ghi lưu giữ để đã có được nền tảng vững chắc và kiên cố cho kiến thức của bản thân mình nhé!

Bài viết tổng hợp và phân biệt những trường vừa lòng giới từ lép vế danh từ, bao hàm các giới từ: of, in , with and between, for, on, to hẳn nhiên ví dụ minh hoạ gắng thể
*

Tiếp nối hai nội dung bài viết ‘giới từ lép vế động từ’ và ‘giới từ lép vế tính từ’, ở nội dung bài viết này tác giả sẽ đề cập cho cách áp dụng giới từ thua cuộc danh từ. Cơ chế viết thường bắt gặp là danh từ là 1 + giới từ + danh trường đoản cú 2, và cụm danh từ một + giời từ sẽ là tâm điểm của nội dung bài viết này.

Đôi khi hiệ tượng trên miêu tả một cụm danh từ, mang một nghĩa tổng thể, nhưng đôi khi nó là các danh từ đối chọi được kết nối với nhau vì giới từ. Bài viết sau trên đây sẽ sáng tỏ và làm rõ từng tình huống cụ thể.

Key takeaways

Giới tự là đa số từ mang công dụng kết nối, hay đứng trước một danh từ hoặc một cụm danh tự để kết nối danh trường đoản cú hoặc nhiều danh từ kia với những thành phần không giống của câu.

Cách áp dụng 7 giới từ phổ biến với danh từ.

Giới trường đoản cú là gì?

Giới trường đoản cú là hồ hết từ mang tính năng kết nối, chúng thường sẽ có vị trí đứng trước một danh từ bỏ hoặc một nhiều danh từ bỏ để kết nối danh từ hoặc nhiều danh từ kia với những thành phần khác của câu.

Ví dụ:

Australia depended on coal lớn provide energy in the 80s. (Australia phụ thuộc vào than nhằm sản xuất năng lượng vào trong thời hạn 80)

Đây là lấy một ví dụ của Verb + preposition + Noun.

Our customers are satisfied with our services. (Khách mặt hàng của chúng tôi rất hài long với dịch vụ thương mại được cung cấp.)

Đây là lấy một ví dụ của Adj + preposition + Noun.

*

She has showed her passion about sports since she was very young. (Cô ấy biểu thị đam mê cùng với thể thao kể từ khi còn cực kỳ nhỏ.)

Đây là lấy một ví dụ của Noun 1 + Preposition + Noun 2.

Nội dung tiếp theo sau sẽ nêu ra hầu như trường hợp rõ ràng khi thực hiện giới từ bỏ đứng sau danh từ.

Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới trường đoản cú chỉ khu vực chốn

Giới tự chỉ mục đích

Giới trường đoản cú chỉ lý do

Giới trường đoản cú chỉ sự nhượng bộ

Giới từ chỉ sự đưa động

Cách áp dụng giới trường đoản cú sau danh từ

Of

Of là một trong những giới từ rất hay được dùng sau danh từ, với cùng 1 luật thường thấy là Noun 1 + of + Noun 2 để tạo ra thành các danh từ, có nghĩa tổng thể. Vào đó, Noun 1 là danh tự chính, noun 2 là danh từ xẻ nghĩa.

Ví dụ:

The cost of living: ngân sách sống

Families who have low income cannot bear the cost of living.

(Những hộ mái ấm gia đình có thu nhập trung bình không thể chịu được chi phí sống.)

The price of fruit: giá bán hoa quả

The price of fruit can be affected by the weather.

(Giá hoa quả hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết.)

Một số ví dụ không giống như:

A picture of flowers: bức ảnh vẽ hầu hết bông hoa.

A lack of experience: Sự thiếu gớm nghiệm.

An bản đồ of an village: bạn dạng đồ của ngôi làng.

Người đọc có thể tham khảo thêm hai quy tắc sau thời điểm sử dụng danh từ với giới trường đoản cú of phía sau.

Một số danh từ có nghĩa ám có một đại lượng hay số lượng, hay được kết phù hợp với giới trường đoản cú of với được áp dụng làm đại lượng đo lường và thống kê những sự vật dụng khác, ví dụ như the number of, the amount of, the percentage of, the proportion of, the volume of, the quantity of, …

Ví dụ:

The volume of traffic has been increased in recent years.

(Lượng xe cộ tham gia giao thông vận tải đang gia tăng giữa những năm sát đây.)

The quantity of goods transported by ships had gradually increased by 2000.

(Khối số lượng sản phẩm chuyên chở bởi đường tàu dần dần tăng lên cho tới năm 2000.)

Một số danh trường đoản cú khác thực hiện với giới từ of nhằm kể đến tính hóa học của một vụ việc nào đó, như mặt tác dụng hoặc mặt bất lợi, điển hình nổi bật là những cụm danh từ bỏ như: benefits of, drawbacks of, advantages of, disadvantages of, …

*
Ví dụ:

The drawback of living in urban area is pollution.

(Bất lợi của bài toán sống ở thành phố là phải đương đầu với ô nhiễm.)

In

Một số danh từ miêu tả xu hướng biến hóa xảy ra tại một địa điểm nào đó hoặc xẩy ra với đối tượng người tiêu dùng nào đó, ví dụ như: change, increase, rise, growth, decline, decrease, drop, fall, development, transformation, … thường được theo sau do giới từ bỏ ‘in’.

Ví dụ:

There have been several changes in the đô thị I live in.

(Có một vài ba sự chuyển đổi ở thành phố mà tôi phệ lên.)

2012 was seen an increase in the amount of fast food consumed.

(2012 tận mắt chứng kiến một sự gia tăng ở lượng thức ăn nhanh được tiêu thụ.)

Ngoài ra một trong những danh trường đoản cú khác cũng rất được theo sau vị giới trường đoản cú ‘in’ như: ability in, interest in, confidence in, belief in.

Ví dụ:

She doesn’t have any confidence in her son’s words.

(Bà ấy không có một chút tinh thần nào vào tiếng nói của cậu con trai.)

With and between

Giới từ bỏ with với between hay được theo sau bởi những danh tự chỉ quan hệ hay sự liên kết, tiếp xúc với ai đó, cái gì đó, hoặc thân ai với ai, giữa cái gì và mẫu gì, điển ngoài ra a relationship, a connection, a contact, a bond, a resemblance …

Ví dụ:

I appreciate the relationship between my mom và her friends.

(Tôi vẫn ngưỡng mộ quan hệ giữa mẹ thôi và đồng đội của bà.)

Jeremy doesn’t have a strong connection with his dad.

(Jeremy không tồn tại mối liên kết mạnh bạo với thân phụ của cậu ấy.)

Khi thể hiện sự không giống biệt, xuất xắc sự trái ngược, xung đột các danh từ bỏ difference, contrast, conflict, … thường xuyên đươc theo sau bởi hai giới trường đoản cú là with cùng between.

Lee’s arts showed a striking contrast with mine.

(Nghệ thuật của Lee cho thấy sự trái ngược hoàn toàn so với tôi.)

Lưu ý: Contrast là danh từ áp dụng được với tương đối nhiều giới từ phía sau. Đặc biệt, bạn học cần xem xét khi sử dụng cụm giới trường đoản cú in contrast + to something.

In contrast khổng lồ wine, the consumption of beer has risen this year.

(Trái với rượu, lượng tiêu thụ beer trong năm này đã tăng lên.)

For

Danh tự được theo sau vì chưng for (noun 1 + for + noun 2) khi danh tự đi trước diễn đạt lý do, tốt nhu cầu, etc cho danh từ thứ hai, nổi bật như: Excuse, reason, explanation, ideas, need, demand, responsibility, passion, love…

Ví dụ:

We always admire her passion for arts.

(Chúng tôi luôn ngưỡng chiêu tập đam mê của cô ấy giành riêng cho nghệ thuật.)

Reputation (sự nổi tiếng) và notoriety (sự tai tiếng) cũng là hai danh từ nổi bật được theo sau do giới trường đoản cú ‘for’.

Ví dụ:

The restaurant achieved the reputation for services.

(Nhà mặt hàng rất nổi tiếng với khâu ship hàng của mình.)

On

Giới tự on thường xuyên được theo sau những danh từ có nghĩa là sự việc tác động, tác động lên trên sự đồ nào đó, điển hình nổi bật như: effect, impact, influence, attack,…

Ví dụ:

He has a big influence on his students.

(Ông ấy có tầm tác động lớn mang đến các học viên của mình.)

To

Giới từ to được áp dụng (noun 1 + khổng lồ + noun 2) khi danh trường đoản cú đi trước mô tả một tác động hoặc hành động nào đó đối với danh từ đi sau, ví dụ như như: a solution khổng lồ (a problem), an answer lớn (a question), an invitation to (a party), a reply to (a letter), an attitude to, a reaction to, damage to, …

Ví dụ:

I need a sensible solution lớn this problem.

(Tôi buộc phải một phương án hợp lý cho sự việc này.)

He showed a negative attitude to lớn that company.

(Anh ấy cho thấy một thể hiện thái độ tiêu cực đối với công ty.)

Bài tập ứng dụng

Sử dụng các danh từ sau đây để xong câu. Lưu lại ý, thêm vào đầy đủ giới từ cần thiết sau danh từ đang chọn.

resemblance, proportion, reaction, contrast, demand, attack, developments

1/ Urban residents have a huge ……………………… food & accommodation.

2/ It’s quite interesting to lớn know the …………………. Western và Eastern cultures.

3/ There have been some ………………………… my hometown over the last đôi mươi years.

4/ The …………………….. Children living in an extended family has increased in recent years.

5/ People say that I have a striking ……………………………. My mom.

6/ I don’t appreciate Jane’s …………………… her manager.

7/ Did you heard news about terrorist …………………………. The Middle-East Asian countries.

Gợi ý trả lời

1 – demand for: nhu yếu về thức ăn uống và nơi ở.

2 – contrast between: Sự trái lập trong văn hóa truyền thống của phương Đông và phương Tây.

3 – developments in: phần nhiều sự cải cách và phát triển ở quê hương tôi.

4 – proportion of: phần trăm trẻ em sinh sống trong gia đình đa cầm hệ.

5 – resemblance with: nhìn rất giống với bà bầu của mình.

6 – reaction to: phản ứng của Jane với sếp của cô ấy.

7 – attack on: tấn công khủng ba vào các nước Trung Đông.

Xem thêm: Cách Viết Ngày Tháng Tiếng Anh Chuẩn Nhất, Nằm Lòng Cách Viết Ngày Tháng Trong Tiếng Anh

Tổng kết

Bài viết trên đã tổng kết cách áp dụng giới từ lép vế danh từ. Mong muốn rằng các bài viết về giới từ bỏ sẽ đóng góp phần củng cố hệ thống ngữ pháp của người học, hỗ trợ cho việc thực hiện tiếng anh trở cần thành thạo và tự tin hơn.

Người đọc có thể đọc thêm hai nội dung bài viết cùng chủ đề, ‘Cách thực hiện giới tự sau đụng từ’ cùng ‘Cách thực hiện giới từ sau tính từ) để có cái quan sát tổng quan rộng về chủ đề này trong ngữ pháp giờ Anh.