sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

THI247.com ra mắt cho tới độc giả tệp tin PDF Sách giáo khoa Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) (tải xuống miễn phí), nhằm mục đích gom chúng ta tra cứu vãn thời gian nhanh lý thuyết, kỹ năng và kiến thức và nội dung lịch trình SGK Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang xem: sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Mục lục Sách giáo khoa Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 1. Tập ăn ý.
Bài 2. Cách ghi số bất ngờ.
Bài 3. Thứ tự động nhập tụ hội những số bất ngờ.
Bài 4. Phép nằm trong và phép tắc trừ số bất ngờ.
Bài 5. Phép nhân và phép tắc phân tách số bất ngờ.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài 6. Luỹ quá với số nón bất ngờ.
Bài 7. Thứ tự động triển khai những phép tắc tính.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương I.
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN.
Bài 13. Tập ăn ý những số nguyên vẹn.
Bài 14. Phép nằm trong và phép tắc trừ số nguyên vẹn.
Bài 15. Quy tắc vết ngoặc.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài 16. Phép nhân số nguyên vẹn.
Bài 17. Phép phân tách không còn. Ước và bội của một vài nguyên vẹn.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương III.
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN.
Bài 21. Hình sở hữu trục đối xứng.
Bài 22. Hình sở hữu tâm đối xứng.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương V.
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 8. Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm.
Bài 9. Dấu hiệu phân tách không còn.
Bài 10. Số thành phần.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài 11. Ước cộng đồng.
Ước cộng đồng lớn số 1.
Bài 12. Bội cộng đồng.
Bội cộng đồng nhỏ nhất.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương II.
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN.
Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Bài đôi mươi. Chu vi và diện tích S của một vài tứ giác vẫn học tập.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương IV.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tấm thiệp và chống học tập của em.
Vẽ hình đơn giản và giản dị với ứng dụng GeoGebra.
sử dụng PC di động cầm tay.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: tobu là ai

[ads]

Xem thêm: phạm dũng youtube là ai