sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là

  1. Lớp 9

  2. Sự khiếu nại ghi lại sự thay đổi nhập cuộc sống hoạt động và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc là:

hint-header

Cập nhật ngày: 16-09-2021


Chia sẻ bởi: Đỗ phương thanh


Sự khiếu nại ghi lại sự thay đổi nhập cuộc sống hoạt động và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc là:

A

Đưa yêu thương sách cho tới Hội nghị Véc xai (18/6/1919).

B

Bỏ phiếu nghiền trở thành việc tham gia Quốc tế thứ tía và nhập cuộc tạo nên Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

C

Đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lê-nin (7/1920 ).

D

Hình ảnh tận hưởng của cách mệnh mon Mười Nga (1917) cho tới tư tưởng cứu vớt nước của Nguyễn Ái Quốc .

Chủ đề liên quan

Những hoạt động và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc trong mỗi năm 1919-1925 tăng thêm ý nghĩa gì?

A

Xây dựng quan hệ liên minh thân thiện người công nhân và dân cày nhập cuộc đấu tranh giành giải hòa dân tộc bản địa.

B

Nguyễn Ái Quốc tiêu thụ tư tưởng công ty nghĩa Mác-Lê nin nhằm quảng bá về nội địa.

C

Chuẩn bị về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc thành lập và hoạt động của chủ yếu đảng vô sản ở VN.

D

Cách mạng VN phát triển thành một phần tử của cách mệnh trái đất.

Đóng chung lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh VN trong mỗi năm 1919- 1925 là gì?

A

Sáng lập Đảng nằm trong sản VN.

B

Truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin về VN.

C

Chuẩn bị về mặt mày tư tưởng- chủ yếu trị cho việc xây dựng Đảng.

D

Tìm thấy tuyến đường cứu vớt nước đích đắn mang đến cách mệnh VN – cách mệnh vô sản.

Sự khiếu nại nào là ghi lại khuynh phía cách mệnh vô sản đang được giành quyền điều khiển độc nhất so với cách mệnh Việt Nam?

A

Đảng Cộng sản VN được xây dựng.

B

Hội VN Cách mạng Thanh niên thành lập và hoạt động.

C

Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hóa.

D

Sự thành lập và hoạt động của tía tổ chức triển khai nằm trong sản.

Sự khiếu nại nào là xác định giai cung cấp vô sản VN đang được trưởng thành và cứng cáp và vừa sức điều khiển cách mệnh ?

A

Đảng Cộng sản VN được xây dựng.

B

Hội VN Cách mạng Thanh niên thành lập và hoạt động.

C

Ba tổ chức triển khai nằm trong sản theo lần lượt thành lập và hoạt động.

D

Luận cương chủ yếu trị (10/1930) được trải qua.

Đến đầu xuân năm mới 1930, tía tổ chức triển khai nằm trong sản ở VN rất cần được thống nhất là do

A

thực dân Pháp đẩy mạnh đàn áp, xịn thân phụ, rất cần được thống nhất nhằm tách tổn thất.

B

cần cần thống nhất nhằm điều khiển cuộc đấu tranh giành của những lực lượng yêu thương nước.

C

ba tổ chức triển khai nằm trong sản hoạt động và sinh hoạt riêng biệt rẽ, tranh giành giành đảng viên, tranh giành giành tác động cho nhau.

D

cùng công cộng tư tưởng Mác – Lê-nin, nằm trong mục tiêu điều khiển trào lưu cách mệnh VN.

Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng xác lập giai cung cấp người công nhân là lực lượng điều khiển cách mệnh VN vì:

A

Công nhân là lực lượng thay mặt đại diện mang đến cách thức phát hành mới mẻ.

B

Giai cung cấp người công nhân với ý thức cách mệnh triệt nhằm

C

Công nhân với ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ giai cấp

D

Giai cung cấp người công nhân là lực lượng đông đúc đảo

Nội dung nào là tiếp sau đây thể hiện tại tính đích đắn của Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng?

A

Đánh giá chỉ đích tài năng điều khiển của giai cung cấp người công nhân.

B

Tạo rời khỏi côn trùng contact ràng buộc thân thiện người công nhân và dân cày.

C

Độc lập dân tộc bản địa nối sát với công ty nghĩa xã hội.

D

Thể hiện tại rõ rệt ý thức quốc tế vô sản.

Pháp cần kí hiệp ước quá nhận trị xít Nhật với quyền dùng trường bay và cửa ngõ phát triển thành ở Đông Dương nhập mục tiêu quân sự chiến lược vì như thế

A

Nhân dân Đông Dương đấu tranh giành mạnh mẽ và tự tin .

B

Phát xít Nhật lấn lướt Pháp ở VN.

C

Phát xít Nhật trị động cuộc chiến tranh ở điểm Tỉnh Thái Bình Dương .

D

Thực dân Pháp ham muốn nằm trong trị xít Nhật bóc tách lột được nhiều hơn thế .

Sự khiếu nại đa phần nào là ra mắt nhập năm 1946 đang được gia tăng chân móng mang đến chính sách mới mẻ ?

A

Thành lập quân group Quốc gia .

B

Bầu cử Hội đồng dân chúng những cung cấp .

C

Thành lập Ủy phát hành chủ yếu những cung cấp .

D

Tổng tuyển chọn cử bầu Quốc hội nhập toàn quốc .

Khó khăn lớn số 1 nhưng mà nước VN Dân công ty Cộng hoà cần đương đầu sau Cách mạng mon Tám năm 1945 là gì ?

Xem thêm: avg là của ai

A

Ngoại xâm và nội phản hủy hoại .

B

Hơn 90 % dân sinh thong manh chữ .

C

Ngân quỹ non nước rỗng tuếch trống rỗng .

D

Nạn đói đe doạ nguy hiểm cuộc sống đời thường của dân chúng tớ .

Ý nghĩa cần thiết của nhị cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì là

A

thể hiện tại tài năng đấu tranh giành vị vũ trang của dân chúng tớ .

B

thể hiện tại ý thức yêu thương nước của dân chúng tớ .

C

nhằm lại nhiều bài học kinh nghiệm quý mang đến cách mệnh .

D

báo hiệu cuộc đấu tranh giành vũ trang chống Pháp – Nhật chính thức .

Hậu ngược áp lực về mặt mày văn hoá tự chính sách thực dân phong loài kiến nhằm lại sau Cách mạng mon Tám năm 1945 là

A

rộng lớn 90 % dân sinh ko biết chữ , những tệ nàn xã hội tràn ngập .

B

tác động của văn hoá văn minh theo phong cách phương Tây .

C

văn hoá đem nặng nề tư tưởng phong loài kiến lỗi thời .

D

văn hoá truyền thống lâu đời dân tộc bản địa bị mai một .

Trước những trở ngại sau Cách mạng mon Tám năm 1945 , nhà nước Lâm thời đang được công thân phụ mệnh lệnh

A

phát hành cỗ luật mới mẻ .

B

xây dựng chính phủ nước nhà mới mẻ .

C

phát hành Hiến pháp .

D

Tổng tuyển chọn cử nhập toàn quốc .

Việc thỏa thuận Hiệp ấn định Sơ cỗ ( 6-3-1946 ) đang được thể hiện tại

A

tầm quan trọng điều khiển thông minh của Đảng và Chủ tịch Sài Gòn .

B

thoả hiệp của Đảng và nhà nước tớ .

C

sự giới hạn nhập điều khiển của tớ .

D

sự nhượng cỗ của tớ trong các việc phân hoá quân thù .

Thực dân Pháp thỏa hiệp với Nhật nhằm chống dân chúng Đông Dương vì:

A

Pháp thời điểm này ko vừa sức ngăn chặn Nhật

B

Pháp ham muốn share quyền lợi và nghĩa vụ với Nhật.

C

Pháp ham muốn phụ thuộc Nhật để lưu lại quyền cai trị ở Đông Dương.

D

Pháp và Nhật đều phải sở hữu công cộng mục tiêu là ngăn chặn cách mệnh Đông Dương.

Con lối đi lần chân lý cứu vớt nước của Nguyễn Ái Quốc với gì không giống với lớp người lên đường trước?

A

Đi quý phái phương Tây lần đàng cứu vớt nước.

B

Đi quý phái Lục địa Châu Mỹ lần đàng cứu vớt nước.

C

Đi quý phái Châu Phi lần đàng cứu vớt nước.

D

Đi quý phái phương Đông lần đàng cứu vớt nước.

Điểm không giống nhau cơ bạn dạng thân thiện Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất (2/1930)và Luận cương chủ yếu trị (10/1930)của Đảng là gì?

A

Xác ấn định lực lượng cách mệnh VN.

B

Xác ấn định trọng trách và lực lượng cách mệnh.

C

Xác xác định trí cách mệnh VN.

D

Xác ấn định kế hoạch cách mệnh VN.

Việc thỏa thuận Hiệp ấn định Sơ cỗ ( 6-3-1946 ) thân thiện nhà nước tớ với Pháp đang được chứng minh điều gì ?

A

Chủ trương đích đắn và kịp lúc của Đảng và nhà nước .

B

Sự thắng lợi của Pháp bên trên mặt mày trận nước ngoài gửi gắm .

C

Sự thoả hiệp của Pháp so với nhà nước tớ .

D

Ta nhân nhượng nhằm bảo toàn lực lượng cách mệnh .

Sự khiếu nại nào là đang được buộc nhà nước VN Dân công ty Cộng hoà gửi kể từ tiến công Pháp quý phái hoà dừng nhân nhượng với Pháp ?

A

Vì Pháp và Trung Hoa dân quốc kí Hiệp ước Hoa – Pháp .

B

Vì Pháp được bọn phản động tay sai trợ giúp .

C

Vì tớ tách biểu hiện một khi ứng phó với tương đối nhiều quân thù .

D

Vì Pháp được Anh hậu thuẫn .

Sự khiếu nại nào là ghi lại Nguyễn Ái Quốc những bước đầu nhìn thấy tuyến đường cứu vớt nước đích đắn ?

A

Nguyễn Ái Quốc phát âm sơ thảo luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa ( 7/1920 )

B

Nguyễn Ái Quốc nhập cuộc tạo nên Đảng nằm trong sản Pháp ( 12/1920 )

C

Nguyễn Ái Quốc fake yêu thương sách cho tới Hội nghị Vecxai ( 18/6/1919 )

D

Nguyễn Ái Quốc xây dựng tổ chức triển khai Hội VN cách mệnh thanh niên ( 6/1925 )

Xem thêm: huyền cò là ai