tần cối là ai

Tần Cối
秦檜
Thừa tướng mạo Trung Quốc

(chi tiết...)

Bạn đang xem: tần cối là ai

Tần Cối

Thừa tướng mạo Đại Tống
Tại vị1135 - 1155
Tiền nhiệmTrương Tuấn
Thông tin tưởng chung
Sinh1091
Mất1155
Lâm An, Đại Tống
Tên chan chứa đủ
 • Họ: Tần (秦氏)
 • Tên húy: Cối (檜)
 • Tên tự: Hội Chi (會之)
Thụy hiệu
 • Trung Hiến vương vãi (忠獻王) (Cao Tông truy thụy)
 • Mậu Xú (谬丑) (Ninh Tông truy thụy)
 • Mậu Ngận (谬狠) (Lý Tông truy thụy)
Tước hiệuKiến Khang vương vãi (建康王)
Thân phụKhông rõ
Tượng Tần Cối và Vương Thị quỳ trước Nhạc Miếu ở Hàng Châu, nhì tượng này dùng làm người Trung Quốc cho tới thăm hỏi nhằm mục đích mục tiêu phỉ nhổ tội trạng của nhì người

Tần Cối (giản thể: 秦桧; phồn thể: 秦檜; bính âm: Qín Kuài, 17 mon một năm 1091 - 18 mon 11 năm 1155), thương hiệu tự động là Hội Chi (會之), là thừa tướng bên dưới thời Nam Tống nhập lịch sử vẻ vang Trung Quốc, chỉ huy của phái ngôi nhà hòa nhập cuộc chiến tranh Tống - Kim. Ông thông thường bị hậu thế nhận xét là lừa lọc thần, Hán lừa lọc.

Thời Bắc Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Tần Cối sinh ra ngày 17 mon một năm 1091 thời vua Triết Tông triều Bắc Tống. Nguyên quán của ông là ở quận Giang Ninh[1]. Vào năm Chính Hòa loại 5 đời vua Huy Tông triều Bắc Tống, ông tham gia khoa cử bởi triều đình banh và đỗ TS, được phong chức Mật châu giáo thụ, tiếp sau đó gửi lịch sự thực hiện Trung Từ học tập kiêm Mậu khoa rồi Thái học tập học chánh.

Năm Tĩnh Khang vẹn toàn niên thời Tống Khâm Tông (1126), quân Kim tổ chức phái mạnh xâm, vây hãm đế đô Biện Kinh trong phòng Tống và đề nghị hạn chế khu đất thân phụ trấn Hà Gian, Thái Nguyên, Trung Sơn nhằm nghị hòa. Khi cơ Tần Cối lời khuyên tứ điều lên triều đình, đại ý bảo rằng tránh việc nhân nhượng với những người Kim, triều đình ko vấn đáp và phong ông là Phương Viên nước ngoài y sĩ. Sau cơ ông được mệnh lệnh nằm trong Trương Bang Xương thực hiện việc hạn chế khu đất, ông nhận định rằng cơ xích míc với ý kiến đề xuất thuở đầu của tôi, nên không thích thực hiện.

Sau cơ triều đình cử Tần Cối nằm trong Trình Vũ thực hiện Cát địa sứ, cùng theo với Túc vương vãi Triệu Xu (con trai loại của thượng hoàng) cho tới trại Kim bàn việc hạn chế thân phụ trấn. Khi người Kim rút quân, ông và Trình Vũ được thả về Biện, còn Túc vương vãi bị tóm gọn fake lên miền bắc nước ta luôn luôn. Sau cơ những đại thần là Ngự sử trung quá Lý Hồi, Hàn Lâm quá chỉ Ngô Khai bên nhau tiến thủ cử Tần Cối, bởi vậy ông được thăng thực hiện Điện trung thị ngự sử rồi Tả tư loại gián. Tháng 11 ÂL năm cơ, triều đình tập trung bách quan liêu cho tới năng lượng điện Diên Hòa, Phạm Tông Doãn nằm trong 70 người liên danh đề xuất hạn chế thân phụ trấn cho tới giặc Kim nhằm tách cho tới bọn chúng tấn công nhập Biện. Tần Cối nằm trong 36 người phản đối, thành quả được phong chức Ngự sử trung quá.

Đầu năm 1127, Biện Kinh thất thủ, nhì đế bị người Kim bắt mất[2]. Tháng 2 ÂL năm cơ, Ngô Khai kể từ trại Kim quay trở lại thông tin rằng người Kim mong muốn fake chúng ta không giống thực hiện vua ở Trung Nguyên. Vương Thời Ung triệu bách quan liêu cho tới đề xuất lập thừa tướng Trương Bang Xương. Tần Cối nằm trong ngự sử Mã Thân, Ngô Cáp bài xích xích Trương Bang Xương và mong muốn bảo toàn ngôi vua của Triệu thị. Niêm Một Hát bèn cho tới bắt Tần Cối nhập ngự doanh chi phí rồi lập Trương Bang Xương thực hiện vua của Ngụy Sở. Bang Xương viết lách thư cho tới người Kim van lơn thả Tần Cối nằm trong Tôn Phó, Trương Thúc Dạ tuy nhiên Niêm Một Hát ko Chịu đựng. Sau cơ người Kim rước nhì đế và toàn cỗ tông thất triều Tống lên bắc, Tần Cối cũng nằm trong số tù binh cơ. Ông bị mang lại Yến Sơn rồi gửi về Hàn châu.

Thời Nam Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Bỏ trốn về nam[sửa | sửa mã nguồn]

Giữa năm 1127, Khang vương vãi đăng vương ở Nam Kinh, trở nên Cao Tông triều Nam Tống[3][4]. Thượng hoàng ở miền bắc nước ta nghe tin tưởng bèn viết lách thư cho tới Niêm Một Hát van lơn hòa nghị, sai Cối rước thư cho tới. Gặp được Niêm Một Hát, Tần Cối giở trò hối hận lộ nhằm lấy lòng ông này. Kim ngôi nhà Ngô Khất Mãi tiếp sau đó fake Tần Cối cho tới đáp ứng cho những người em là Thát Lại. Theo sự tích dân lừa lọc, Thát Lại cử Tần Cối về phái mạnh thực hiện lừa lọc tế trong các công việc nghị hòa với triều Tống[5]. Năm Kiến Viêm loại tư (1130), khi Thát Lại tấn công Sơn Dương, Tần Cối nằm trong bà xã là Vương thị và tì bộc vẹn toàn một ngôi nhà thịt giám ngục rồi cướp thuyền, theo đòi đường thủy tuy nhiên quay trở lại phái mạnh, yết con kiến Cao Tông. Các đại thần nhập triều tỏ ý ngờ vực hoặc[6], chúng ta nhận định rằng triều sĩ nhiều vị bị tóm gọn sao có một Tần Cối trốn về được. Vả lại lối đi kể từ Yến Sơn cho tới Lâm An là 2800 dặm cần, người Kim sao không tồn tại ai truy bắt nhằm Cối trốn bay. Và Vương thị với Tần Cối bị giam cầm ở nhì điểm riêng lẻ sao hoàn toàn có thể nằm trong quay trở lại. Nhưng bọn Tham tri chính vì sự Phạm Tòng Doãn, Đồng tri quần thể mật viện Lý Hồi đi ra mức độ biện bạch, thưa Tần Cối xứng đáng tin tưởng sử dụng. Cao Tông mới nhất phong Cối thực hiện Lễ cỗ thượng thư và ban ngân bạch.

Thăng quan liêu - giáng chức[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Thiệu Hưng vẹn toàn niên (1131) Tần Cối được chỉ định là Tham tri chính vì sự. Tháng 7 ÂL Tông Doãn bị kho bãi chức, tướng mạo vị bị quăng quật trống trải. Tần Cối lại thông thường rêu rao rằng

Ta sở hữu nhì tiếp khiến cho thiên hạ thái bình.

Bè bạn thích biết nhì tiếp cơ, Cối bảo rằng ko thực hiện thừa tướng thì thưa cũng ăn hại. Cao Tông tưởng Cối sở hữu mưu mẹo hoặc nên cho tới mon 8 ÂL tiếp tục phong ông thực hiện Thượng thư Hữu bộc xạ, Đồng Trung thư môn hạ bình chương sự kiêm Tri Xu mật viện sự. Nhưng cho tới mon sau, Lã Di Hạo cũng rất được phong thực hiện thừa tướng, ngang sản phẩm với Cối, khiến cho ông ko thể núm quyền 1 mình. Cối mong muốn đoạt quyền bính, nên lập tiếp đẩy Lã Di Hạo đi ra nơi khác. Ông thưa với Cao Tông

Xưa Chu Tuyên vương vãi nội tu nước ngoài bửa nên giang sơn hưng vượng. Nay nếu như nhì tướng mạo đều ở phía bên trong thì bên phía ngoài tiếp tục thế nào?

Vì thế Cao Tông cho tới Tần Cối bồn chồn việc đối nội, Lã Di Hạo bồn chồn việc bên phía ngoài, dời cho tới Trấn Giang. Cao Tông thông thường thưa với chiếc quần thần

Di Hạo thường xuyên trị quân lữ, Cối thường xuyên việc phía bên trong, như thể Chủng, Lãi khi ở tua nếm mật vậy.

Cao Tông sở hữu thứ tự triệu Tần Cối nhập chất vấn nhì tiếp sách của ông. Ông ngôi nhà trương kí thác Hà Bắc cho tới Kim, Trung Nguyên cho tới Ngụy Tề Lưu Dự, từng mượn nhì câu ngạn ngữ xưa

Người phái mạnh ở phương phái mạnh, người bắc ở phương bắc.

Cao Tông lại bảo

Khanh thưa người phái mạnh về phái mạnh, người bắc về bắc. Vậy trẫm là kẻ bắc vậy nên về đâu?

Tần Cối ko vấn đáp được. Năm 1132, Lã Di Hạo quay trở lại Lâm An, mò mẫm cơ hội xua đuổi Tần Cối chuồn, sở hữu Chu Thắng Phi trợ canh ty. Cao Tông hạ chiếu phong Thắng Phi là Đồng đô đốc. Cấp sứ trung Hồ An Quốc thưa Thắng Phi không tồn tại tài năng tuy nhiên Thắng Phi lại được sản xuất Lễ tuyền quan liêu sứ kiêm Thị độc. Rồi An Quốc van lơn trí sĩ, Tần Cối thỉnh cầu níu lại tuy nhiên Cao Tông ko đáp. Di Hạo lại lấy Hoàng Quy Niên thực hiện Điện trung ngự sử, Lưu Phỉ là Hữu tư loại gián, mò mẫm cơ hội vô hiệu Tần Cối. Lúc này bè đảng của Tần Cối nhập triều đã biết thành kho bãi quan liêu, nên Cối không thể quyền năng. Hoàng Quy Niên lại hặc tội ngôi nhà hòa của Cối thực hiện ngăn trở đại tiếp phục sinh vương quốc, nên ông bị giáng thực hiện Quan Văn Điện học tập sĩ, Đề cử Giang châu Tỉnh Thái Bình quân. Vào năm 1133, Kim sai Lý Vĩnh Thọ, Vương Dực chuồn sứ lịch sự Tống, bàn việc nghị hòa, chủ kiến của nhì người như là với lời khuyên của Cối. Vì thế kẻ thức fake đều rõ rệt là Cối tiếp tục ăn ý mưu mẹo với những người Kim.

Năm 1135, Kim ngôi nhà Thịnh chết[7], Thát Lại đứng đầu phe ngôi nhà hòa đang được đắc thế ở Kim, nhân cơ nhì nước bàn việc nghị hòa. Đến mon 2 ÂL, Tần Cối được bửa thực hiện Tư Chánh năng lượng điện học tập sĩ. Tháng 6 ÂL thay đổi thực hiện Quan Văn năng lượng điện học tập sĩ, tri Ôn châu. Tháng 7 ÂL năm 1136 thay đổi thực hiện Tri Thiệu Hưng phủ. Sau này lại thay đổi là Lễ tuyền quan liêu sứ kiêm Thị độc, sung Hành cung lưu thủ. Sau cơ thừa tướng Trương Tuấn sở hữu điều tiến thủ cử nên những lúc Cao Tông cho tới Bình Giang lại triệu Cối cho tới hành bên trên. Đầu năm 1137, được phong Lễ tuyền quan liêu kiêm Thị độc phó giảng diên. Sau cơ Hà Tiến kể từ nước Kim quay trở lại tin báo Huy Tông đế, hậu đều tiếp tục băng, Cao Tông cho tới phân phát tang nội địa và ngay lập tức hôm cơ phong Tần Cối thực hiện Xu mật sứ, ân điển như tể thần. Tháng 4 ÂL lại sai Vương Luân lịch sự Kim bàn việc nghị hòa, đón di thể của Huy Tông đế, hậu nằm trong sinh khuôn Cao Tông là Vi thái hậu về nước.

Tháng 9 ÂL, Trương Tuấn van lơn từ nhiệm. Cao Tông mong muốn cho tới Tần Cối lên lưu giữ chức thừa tướng, tuy nhiên Trương Tuấn cho tới Cối là kẻ xấu xí ko xứng đáng sử dụng, và khuyên nhủ Cao Tông sử dụng Triệu Đỉnh là tướng mạo. Tần Cối hòng thực hiện tướng mạo tuy nhiên bị Trương Tuấn ngăn trở nên rất rất tức tức giận, bèn xúi Ngôn quan liêu hặc tội Trương Tuấn khiến cho Trương Tuấn bị mang đi an trí ở Vĩnh châu. Sau cơ cho tới mon 3 ÂL năm 1138, Tần Cối vừa được phong là Thượng thư Hữu bộc xạ kiêm tri Khu viện sự. Sử cỗ thị y sĩ Yến Đôn kêu ca rằng

Gian thần là tướng mạo thì còn gì hoặc ho nữa!

Tán trợ nghị hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng 5 ÂL năm 1138, Kim ngôi nhà sai Ô Lăng Tư Mưu nằm trong Vương Luân về Tống bắt gặp Cao Tông đồng ý nghị hòa. Tháng 6 năm cơ Tư Mưu nhập yết con kiến, Cao Tông bảo

Hài cốt tiên vương tiếp tục hứa hẹn ngày rước về tuy nhiên sở hữu trễ 2, 3 năm cũng ko có gì. Duy sở hữu thái hậu tuổi tác đã tăng cao trẫm ngày tối hòng ghi nhớ, mong muốn sớm đón về phụng chăm sóc. Vì thế mới nhất cần nhanh gọn lẹ bàn việc hòa hảo.

Tần Cối bảo

Khuất nhục Chịu đựng hòa đã cho chúng ta biết loại hiếu đạo của nhân ngôi nhà. Thấy ngôi nhà Chịu đựng nhục tuy nhiên tức tức giận, bất bình là loại trung của bề tôi.

Mỗi lúc còn lại 1 mình, Tần Cối thông thường tâu với hoàng thượng

Chư thần chuồn lút như lũ loài chuột, chả đàm luận được gì. Bệ hạ nếu như muốn ngôi nhà hòa thì van lơn cứ bàn riêng rẽ với thần

Cao Tông nói

Trẫm ủy quyền cho tới khanh là được.

Cối trả lời

Thần thấy ko tiện, Bệ hạ tâm lý tăng thân phụ ngày đã.

Ba ngày sau, ý Cao Tông vẫn như trước đó, Tần Cối lại giở trò van lơn vua nghĩ về kĩ lại tăng thân phụ ngày. Ba ngày sau vẫn như thế. sành Cao Tông tiếp tục quyết tiếp nghị hòa, Tần Cối bèn cho tới thực hiện. Khi nằm trong thực hiện tướng mạo, Tần Cối và Triệu Đỉnh bất hòa cùng nhau, nên Tần Cối thầm lặng rung rinh thừng hãm kinh khủng Triệu Đỉnh khiến cho Triệu Đỉnh bị kho bãi chức. Lúc Triệu Đỉnh đi ra chuồn, Tần Cối cho tới tống biệt, Triệu Đỉnh chỉ xin chào cho tới lấy lệ rồi loại bỏ đi luôn luôn, khiến cho Tần Cối rất rất tức tức giận. Khi Triệu Đỉnh không thể, 1 mình Tần Cối độc đoán thường xuyên quyền và nối tiếp xúc tiến thủ nghị hòa. Xu mật viện biên tu quan liêu Hồ Thuyên dưng sớ van lơn chém thân phụ thương hiệu Tần Cối, Vương Luân, Tôn Cận, Tần Cối hận thù oán, bèn hoạnh họe tội Hồ Thuyên xúi giục trăm chúng ta bội nghịch, đày ải đi ra Chiêu châu. Vương Thứ sáu thứ tự dưng sớ phản đối cũng trở nên đày ải đi ra Đàm châu. Lý Cương ở Phúc châu, Trương Tuấn ở Vĩnh châu, Nhạc Phi ở Ngạc châu cũng giã đồng chủ kiến bên trên tuy nhiên chẳng ăn nhằm. Dù vậy thì ngôi nhà Tống vẫn hoàn toàn có thể thực hiện thủ được khu đất Hà Nam, nhập cơ sở hữu Biện Kinh được vài ba mon trước lúc quân Kim phái mạnh hạ lần tiếp nữa. Trần Cương Trung cũng từ chối nghị hòa, bị đày ải đi ra thị trấn An Viễn, Cam châu, một điểm yêu tinh thiêng liêng nước độc; không nhiều lâu sau Cương Trung bị tiêu diệt ở phía trên. Hơn trăng tròn đại thần bao gồm Trương Thọ, Yến Đôn, Ngụy Cang, Lý Di Tôn, Lâu Chiếu... dưng sớ phản đối hòa nghị cũng chẳng ăn nhằm. Xu mật viện biên tu quan liêu Triệu Ung cũng giã đồng với Hồ Thuyên, người này còn có đáng tin tưởng rộng lớn nên Tần Cối không đủ can đảm bắt tội. Tần Cối lại chỉ định Long Câu Như Uyên thực hiện Ngự sử trung quá nhằm hoạnh họe tội những người dân chống đối. Giám thương thống chế Vương Thứ bảo Tần Cối

Ông quên thời Đông Đô chống giặc, hủy diệt nước ngoài bang rồi sao

Tần Cối đày ải Vương Thứ đi ra Đàm Châu. Cao Tông cử Sĩ Niệu và Trương Đảo cho tới Củng Lạc (đã bị Kim chiếm) thăm hỏi nom lăng mộ những đời tiên vương, thì thấy người Kim tiếp tục hủy hoại đập lăng không thể gì. Trương Đảo về nước tâu lên Cao Tông, điều lẽ chan chứa thống hận. Tần Cối ghét bỏ lắm, bèn giáng Trương Đảo thực hiện Tri phủ Thủ Đô. Kim ngôi nhà sai Trương Thông Cổ, Tiêu Triết thực hiện Giang Nam chiêu dụ sứ, Cối bàn với Tiêu Triết thay đổi chữ Giang Nam trở thành chữ Tống vì thế kinh khủng Cao Tông khó tính. Khi nhập Lâm An bọn chúng mong muốn Cao Tông lấy lễ với tướng mạo tuy nhiên đãi. Tần Cối thấy nhập quốc thư sở hữu sắc phong, khuyên nhủ Cao Tông quỳ nhận. Cao Tông nói

Xem thêm: võ sư đoàn bảo châu là ai

Trẫm thừa kế cơ nghiệp của Thái Tổ Thái Tông cớ sao cần quỳ nhận sắc của những người Kim.

Tần Cối lại bảo Long Câu Như Uyên nghĩ về đi ra được một tiếp thưa nhập thân phụ năm tang chế (thượng hoàng một vừa hai phải thất lạc năm 1135) nhà vua ko tiếp khách hàng, ko bàn luận. Rồi Tần Cối lấy thân thiết phận nhiếp trùng tể tuy nhiên nhận thư. Cối sai Lễ cỗ thị y sĩ kiêm Trực học tập sĩ viện Tăng Khai thảo thư phúc đáp như 1 nước phiên nằm trong, Tăng Khai kể từ chối, bị kho bãi chức. Tần Cối nhận thư rồi tiến hành nhập cung dưng Cao Tông. Hòa nghị thành công xuất sắc, triều Tống được sản xuất ngôi nhà lại những vùng Hà Nam, Thiểm Tây tăng vài ba mon trước lúc bị quân Kim cướp lại.

Lấn át bề bên trên, hãm kinh khủng trung lương[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1140, Kim ngôi nhà sai Ngột Truật và Tản Li Hát phân tách quân nhì lộ tiến công Hà Nam, Thiểm Tây. Ngột Truật liên tục đoạt được chục bao nhiêu châu quận, thế như chẻ tre. Hai kinh Đông, Tây nằm trong toàn cỗ Hà Nam của triều Tống lại rớt vào tay người Kim chỉ nhập có một mon. Triều đình sai Ngô Thế Tương cho tới lưu giữ Thiểm Tây thay cho cho tới Ngô Giới tiếp tục bị tiêu diệt. Bấy giờ sở hữu Ngô Lân bàn nên quyết đấu, núm chân được Tản Li Hát ở Lĩng Thục. Trong Khi cơ, Lưu Kĩ cũng vượt mặt luôn luôn quân Kim bên trên Thuận Xương, buộc Ngột Truật tháo lui về Biện. Nhạc Phi được tin tưởng Lưu Kĩ thắng trận cũng ngay lập tức sai quân kinh lược Tây Kinh với mọi châu Nhữ, Trịnh, Dĩnh, Xương, Trần, Tào, Quang, Thái, sẵn sàng tiến thủ cho tới phục sinh Trung Nguyên. Thấy Nhạc Phi thắng trận liên tiếp, Tần Cối rất rất lo ngại, lại thấy cỗ tướng mạo của Trương Tuấn là Vương Đức tiếp tục giành lại Túc, Bạc đãi nhì châu, kinh khủng Trương Tuấn được sử dụng lại nên mò mẫm cơ hội khích Cao Tông ko sử dụng Trương Tuấn, rồi lại ngầm sai Vương Thứ Ông vu cáo Triệu Đỉnh, khiến cho Đỉnh bị giáng chức Thanh Viễn quân tiết phỏng sứ, đày ải cho tới Triều châu. Khi cơ Ngột Truật còn mong muốn quăng quật Biện Kinh, đại nghiệp phục sinh Trung Nguyên tiếp tục chuẩn bị trở thành thì bị Tần Cối ngăn chặn. Cối say mê hoặc được Cao Tông, khiến cho Cao Tông hạ mệnh lệnh triệu Hàn Thế Trung, Lưu Kĩ, Dương Nghi Trung hàng loạt về triều, lại sai sứ triệu Nhạc Phi, Nhạc Phi không thích chuồn. Cao Tông phân phát liên tục 12 đạo kim bài xích đôn đốc giục Nhạc Phi về thời gian nhanh. Nhạc Phi không thể cách tiếp, đành nuốt nước đôi mắt tuy nhiên về. Sau trận này, Cao Tông phong cho tới Hàn Thế Trung, Trương Tuấn là Khu mật sứ, Nhạc Phi phó sứ, Dương Nghi Trung là Khai phủ ngờ vực đồng tam ti, thay tên là Dương Tồn Trung[8], này đều là tiếp của Tần Cối nhằm mục đích tước đoạt quăng quật binh quyền của chư tướng mạo. Tần Cối lại mò mẫm cơ hội kinh khủng những tướng mạo này, thuở đầu là tận dụng Trương Tuấn và Nhạc Phi nhằm kinh khủng Hàn Thế Trung, tiếp sau đó là sử dụng Trương Tuấn thịt Nhạc Phi. Nhạc Phi ko Chịu đựng, rước báo việc với Hàn Thế Trung, nhờ cơ Thế Trung bay nàn. Tần Cối tức lồng lên, mong muốn trả thù oán Nhạc Phi cho tới kì được. sành Trương Tuấn ghen tuông ganh với Nhạc Phi, vì thế trước cơ Phi là thủ hạ của Tuấn, ni thì nhì người tiếp tục gần như là ngang sản phẩm, nên Tần Cối tận dụng điểm đó, trước tiên là dụ Vương Quý, cỗ tướng mạo của Nhạc Phi vu cáo Trương Hiến nằm trong Nhạc Phi mưu mẹo cướp Tương Dương ngăn chặn triều đình, kí thác cho tới Trương Tuấn tra xét. Trương Tuấn sử dụng hình rất là thảm khốc rồi fake một bạn dạng khẩu cung fake cho tới Tần Cối. Dựa nhập cơ, Tần Cối cho tới bắt phụ thân con cái Nhạc Phi và Trương Hiến giam cầm nhập ngục. Các đại thần Chu Tam Úy được mệnh lệnh xét án, hiểu rõ sâu xa nỗi oan của Nhạc Phi nên tiếp tục treo nón kể từ quan liêu. Tần Cối kí thác việc xét án cho tới Mặc Kỳ Tiết. Tiết sở hữu thánh thiện khích với Nhạc Phi, nên gia hình cực mạnh tuy nhiên Nhạc Phi vẫn không sở hữu và nhận tội. Cuối nằm trong thì thực hiện một bạn dạng khẩu cung fake nữam kí thác cho tới Tần Cối. Nhưng bởi triệu chứng cớ ko rõ nét nên ko thể xét tội. Việc này kéo dãn dài đến tới thời điểm cuối năm Thiệu Hưng loại 11 (1141). Việc nhằm nhiều ngày, nhiều đại thần lên giờ phản chưng và cầu van lơn ân xá cho tới Nhạc Phi. Hàn Thế Trung đích thân thiết chất vấn trực tiếp là Nhạc Phi tội phạm gì, Cối đáp

Nhạc Vân con cái của Phi di chuyển thư kể từ với Trương Hiến nhằm bàn việc tạo ra phản, tuy rằng ko cớ triệu chứng cớ, tuy nhiên "không tức là ko có" việc đó.

Hàn Thế Trung tức tức giận nói

Mấy chữ "không tức là ko có" của ông thì quý khách tiếp tục nghĩ về sao đây?

Tần Cối yên ổn bặt, ko thưa được điều nào là. Đầu năm 1142, nghe tin tưởng Lưu Doãn Thăng ở Kiến Khang thay cho mặt mũi trăm chúng ta kêu oan cho tới Nhạc Phi, Tần Cối cảm nhận thấy hồi hộp. Vợ ông là Vương thị khuyên nhủ ông nên hạ thủ ngay lập tức với Nhạc Phi nhằm tách sinh lắm chuyện. Tần Cối nghe theo đòi. sai thịt Nhạc Phi nhập ngục, Nhạc Vân và Trương Hiến bị chém ở chợ. Một số đại thần thân thiện với Nhạc Phi như Vu phẳng phiu, Tiết Nhân Phụ, Hà Ngạn Du... bị không bổ nhiệm hoặc bị thịt.

Tháng 6 ÂL năm 1141, Tần Cối được phong thực hiện Tả bộc xạ, Đồng trung thư môn hạ bình chương sự, tiến thủ phong Khánh quốc công (có mối cung cấp ghi là Ký quốc công). Ông lại sai sứ lịch sự Kim bàn việc hòa nghị. Năm 1142, Kim ngôi nhà Đán lại phái Ngột Truật tiến thủ xuống vùng phái mạnh, áp sát Hoài Hà. Cao Tông kinh khủng hãi, đưa ra quyết định nghị hòa. Kim ngôi nhà sai Tiêu Nghị, Hình Kì Chiêm cho tới Lâm An bàn việc nghị hòa; buộc triều đình xưng thần, lấy sông Hoài thực hiện mốc và cần triều cống từng năm. Tần Cối được mệnh lệnh chuồn thương lượng với những người Kim. Tất cả đòi hỏi của bọn chúng Tần Cối đều thỏa mãn nhu cầu không còn, ký nhập hòa ước Thiệu Hưng bao gồm những khoản chủ yếu, hoàn toàn có thể tóm tắt như sau

 1. Đông kể từ Hoàng Thủy, Tây cho tới Thương châu lấy thực hiện biên thuỳ, bắc của Kim, phái mạnh nằm trong Tống.
 2. Tiền triều cống từng năm là 250.000 lạng ta bạc, 250.000 tấm lụa
 3. Tống ngôi nhà nhận sắc phong, xưng thần với Kim ngôi nhà, xưng đế nhập nước
 4. Kim gật đầu cho tới trả tro cốt tiên vương và Vi thái hậu về phái mạnh.

Sau Khi thỏa thuận hòa nghị, Cao Tông cho tới kho bãi binh quyền của những tướng soái từng giao đấu với những người Kim trước đó. Tần Cối kể từ cơ thả cửa lộng quyền, khuynh hòn đảo triều chủ yếu. Cuối năm 1141, Cối biếm chức Phạm Đồng, một người tuy rằng cỗ vũ hòa nghị tuy nhiên ko lấy được lòng Cối, sau này lại đày ải Hồ Thuyên cho tới Tân châu. Ngày Ất Tị (10) mon 9 năm Nhâm Tuất (6 mon 10 năm 1142), Tần Cối được phong thực hiện Thái sư, tước đoạt Ngụy quốc công, mon sau thăng là Tần, Ngụy lưỡng quốc công. Cối thấy rằng tước đoạt vị này tương tự như Thái Kinh, Đồng Quán thời Huy Tông nên van lơn thay đổi phong cho tới u bản thân là quốc phu nhân.

Năm 1143, Tần Cối dưng biểu van lơn lập hậu. Cao Tông đưa ra quyết định lập Quý phi Ngô thị thực hiện vợ vua. Hậu vẹn toàn là kẻ Khai Phong. Phụ thân thiết là Ngô Cận trước cơ thông thường ở mơ thấy bản thân lạc vào một trong những dinh thự thự, sở hữu đại dương đề nhì chứ: Thị Khang, nhì mặt mũi dinh thự trồng thật nhiều thược dược, tuy nhiên có duy nhất một nhành hoa rất rất đẹp nhất, tiếp sau đó ko lâu thì hậu thành lập. Sau Khi tăng trưởng thì vừa khít người vừa khít nết, xuất sắc chữ nghĩa thơ phú, chẳng bại xoàng gì Cao Tông. Khi Cao Tông chạy giặc về phái mạnh thì hấp thụ hậu nhập cung, thăng dần dần cho tới chức Quý phi và ni là vợ vua.

Tần Cối vốn liếng là người kinh khủng bà xã. Cối sở hữu một người thiếp yêu thương, tiếp tục có thai thì bị Vương thị xua đuổi cổ, mới nhất tục hôn người chúng ta Lâm, sinh đi ra con cái là Phi lấy theo đòi chúng ta Lâm. Tần Cối kinh khủng Vương thị, không đủ can đảm nhận về, chỉ ngầm giúp đỡ Phi, thực hiện quan liêu cho tới Cấp sự trung, còn bạn dạng thân thiết thì đem giờ không tồn tại con cái. Lúc cơ em Vương thị là Vương Vãn sở hữu người bà xã cũng hoặc ghen tuông, nên mới nhất nhằm con cái là Hi lịch sự thực hiện con cái Tần Cối. Lúc bà xã ông chồng Tần Cối kể từ Kim về, Hi cho tới trình làng, gọi là phụ thân u, bởi vậy Tần Cối hí hửng mừng, cho tới Hi thực hiện con cái bản thân.

Tần Cối nối tiếp hãm kinh khủng những người dân ko ăn cánh với bản thân. Trước cơ Triệu Đỉnh bị biếm đi ra Triều châu, Vương Thứ biếm đi ra Đạo châu, Hồ Thuyên biếm đi ra Tân châu; Cối lại mệnh lệnh sở hữu đại xá cũng ko được xá. Lại kho bãi chức của Tăng Khai, Lý Di Tốn. Trương Tuấn cỗ vũ hòa nghị, được Cối tin tưởng tuy nhiên về sau cứ bo bo ko Chịu đựng quăng quật binh quyền nên cũng trở nên Cối giáng chức. Chu Thắng Phi bởi sở hữu xích mích với Tần Cối nên liên tiếp bị Cối chèn lấn, cần cho tới ở nhập một ngôi miếu bên trên Hồ châu rồi thất lạc năm 1144. Năm 1146, sở hữu tuệ tinh nghịch xuất hiện tại ở phương đông đúc, Khang Trác dưng sớ cho tới cơ là vấn đề thông thường, Tần Cối lý tưởng phong thực hiện quan liêu kinh trở thành, rồi khuyên nhủ Cao Tông xuống chiếu đại xá. Trương Tuấn - thời điểm hiện tại đang được là Hòa quốc công, mong muốn vạch tội lân quyền của Tần Cối tuy nhiên chưa tồn tại thời điểm, cho tới phía trên mới nhất dưng biểu bảo rằng cơ là việc chú ý của khu đất trời, khuyên nhủ Cao Tông sử dụng người thánh thiện, quăng quật kẻ ác. Tần Cối hiểu rằng tức giận lắm, bèn rung rinh thừng cho tới trung quá Hà Nhược cáo giác Trương Tuấn, khiến cho Trương Tuấn cần bị đày ải cho tới Liên châu[9]. Tần Cối còn hặc tội và giáng chức nhiều người khác ví như Mặc Kỳ Tiết, Lý Văn Hội, Lâu Chiếu, Hồng Hạo,... Triệu Đỉnh bị đày ải đi ra Cát Dương quân tuy nhiên cũng ko bay. Cối nhắn gửi Cát Dương quân cần mò mẫm cơ hội hành hạ và quấy rầy Triệu Đỉnh. Năm 1147, Triệu Đỉnh bệnh trở nặng biết bản thân không thể lối bay tiếp tục tự động kiêng ăn tuy nhiên thất lạc, thiên hạ nghe tin tưởng không người nào ko thương xót. Triệu Đỉnh bị tiêu diệt rồi, Tần Cối càng ngày càng tai ngược bất pháp, hãm kinh khủng nhiều đại thần chống đối, fake thân thiết tín lên sở hữu những phục vụ cần thiết, dần dần dà thu tóm giang đập triều Tống. Cuối nằm trong thì quyền nghiêng triều dã, Cao Tông từ các việc tin tưởng cho tới đấy là cần kinh khủng Tần Cối.

Cao Tông vốn liếng bị liệt dương nên ko thể sở hữu con cái, nên nhận nhì trẻ con nhập tông thất nuôi nhập cung để tham dự chống trong tương lai. sành thế tuy nhiên Cối vẫn thông thường tâu với Cao Tông hóng Khi hậu cung sinh hoàng tử thì lập tự động sau, chớ bộp chộp lấy người không giống. Đến Khi Vi thái hậu về nước, kể lại rằng Khâm Tông từng van lơn cho tới được về khiến cho Cao Tông ko hí hửng, vì vậy Cối nhân cơ khuyên nhủ Cao Tông chớ lúc nào đón Uyên Thánh về nữa để lưu lại đế vị thiệt vững chãi. Tần Hi con cái của Cối thăng quan liêu nhanh gọn lẹ, năm 1145 là Hàn lâm học tập sĩ, năm 1148 là Quan Văn năng lượng điện học tập sĩ. Tần Cối rất rất được ân sủng, chẳng không giống gì Thái Kinh thời Tống Huy Tông vậy. Các quan liêu viên nhập triều thông thường đón ý Tần Cối, bảo ông là thánh tướng mạo ngang với Cao, Quỳ, Tắc, Khiết. Từ cơ thuyết về điềm tốt rộ lên. Đến cả mưa tuyết, đại dương lặng, nhật thực cũng xem như là điềm tốt. Tri phủ Kiềm Châu Tiết Bật dưng một cây mộc mục sở hữu năm chữ thiên hạ thanh bình thiên, Tần Cối gọi sử quan liêu đánh giá. Vì thế Cao Tông cho tới Lâm An là mảnh đất nền thần tiên, bảo là công trạng của Cối nên càng hậu thưởng. Cối lại mò mẫm cơ hội quét tước sạch sẽ phe phái nhằm con cái con cháu đời đời kiếp kiếp được yên lặng. Lúc trước fake Lý Quang tham ô chủ yếu nhằm cỗ vũ nghị hòa, sau thấy Lý Quang tỏ ý chống đối, Cối giáng chức, đày ải Lý Quang đi ra Đằng Châu. Năm 1151 lại cáo giác con cái Quang là Mạnh Kiên biên chép sách sở hữu nội dung bỉ báng rồi phân phát vãng đi ra Hạp châu, sở hữu đại xá cũng ko được xá.

Năm 1145, Cao Tông cho tới phủ đệ của Cối, gia ân cho tất cả gia tộc, Vương thị được phong Lưỡng quốc phu nhân. Cối mong muốn cấm vẽ hình sư tử, nên cho tới mon 7 ÂL năm cơ tâu rằng sư tử kinh khủng chánh đạo nên cấm chuồn. Cao Tông cho tới mon 10 ÂL lại đích thân thiết viết lách tứ chữ Nhất Đức Cách Thiên rồi ban cho tới Cối treo phong thư hòng. Đầu năm 1146, Cối được lập gia miếu nhập trở thành Lâm An, được ban vật thờ, cúng tế. Năm 1147 cải phong Ích quốc công. Vào năm 1148, Tần Hi được phong Tri Khu mật viện sự. Tần Cối chất vấn Hồ Ninh

Con tớ nhập Khu mật viện, bên phía ngoài sở hữu điều bàn gì?

Đáp

Họ bảo phụ thân con cái tướng mạo công ko không giống gì bọn Thái Kinh khi trước.

Tần Cối ko hí hửng, mới nhất bàn với Hi nhằm Hi dưng sớ van lơn từ nhiệm, được thay đổi là Quan Văn năng lượng điện học tập sĩ, bên dưới Hữu bộc xạ. Năm 1149, Cao Tông còn đi ra mệnh lệnh xây tượng của Cối nhằm thờ. Cối còn mệnh lệnh cấm sáng sủa tác dã sử, tư gia viết lách sách, người cáo giác những việc thực hiện cơ sẽ có được thưởng.

Qua đời[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1150, Khi Cối lên triều thì găp Điện chi phí tè hiệu Thi Toàn đang được tấp tểnh hành quí bản thân. Cối cho tới bắt lại, tra khảo Thi Toàn thì bị Thi Toàn chửi là người lừa lọc tặc, bất trung. Cối tức vượt lên, nhốt nhập Đại lý tự động, bữa sau rước chém đầu. Từ cơ từng thứ tự ra bên ngoài, Cối đều rước gia tướng mạo 50 người mạnh bạo nhằm bảo đảm bản thân. Năm 1151, Triều giã y sĩ Dương Anh dưng thư tiến thủ cử Tần Hi là thừa tướng, được Tần Cối thăng thực hiện Tri Thái châu. Tháng 6 ÂL năm 1152, sở hữu Vương Tuần dưng sớ cáo giác Tần Cối cũng trở nên Cối đày ải đi ra Đằng châu. Vương Địch cầu van lơn cho tới Lý Quang cũng trở nên an trí ở Thần châu, Phương Trù sở hữu thư kể từ hỗ tương với Hồ Thuyên thì bị biếm đi ra Vĩnh châu.

Năm Thiệu Hưng loại 25 (1155), Tần Cối nối tiếp tấp tểnh vu cáo Uông Triệu Tích và Triệu Lệnh Kim, đày ải chúng ta đi ra Định châu. Con Triệu Đỉnh là Triệu Phần cho tới tống biệt, Cối nhân cơ sai Thị ngự sử Từ Gia dưng tấu hặc tội Triệu Phần, Triệu Lệnh Kim thủ đoạn tạo ra phản, kí thác cho tới Đại lý tự động thẩm vấn. Cối lại nhắn gửi giám ngục cần xay cung cho tới Triệu Phần khai khống cho tới Trương Tuấn, Hồ Dần, Hồ Thuyên, Lý Quang... cả thảy 53 người thủ đoạn đại nghịch ngợm nhằm thịt không còn chuồn, tuy nhiên việc ko trở thành thì Cối bị bệnh trở nặng.

Sau cơ Cao Tông cho tới phủ Tần Cối thăm hỏi căn bệnh. Lúc cơ Cối không thể thưa được nữa, tuy nhiên trí nhớ vẫn tươi tỉnh, nên nhảy khóc. Cao Tông về cung và sai Thẩm Hư Trung thảo chiếu mệnh lệnh cho tới phụ thân con cái Tần Cối được trí sĩ, gia phong Cối là Kiến Khang quận vương vãi, con cái là Hi thực hiện Thiếu sư, con cháu là Viên, Kham, Quân được đề cử Giang Tô Tỉnh Thái Bình Hưng Quốc cung. bầy phe đảng của Cối là Lâm Nhất Phi, Trịnh Nam, Từ Phảng, Trương Phù tấu van lơn cho tới Tần Hi thực hiện thừa tướng thay cho Cối tuy nhiên Cao Tông ko nghe. Đêm cơ Tần Cối bị tiêu diệt, lâu 66 tuổi tác, truy phong Kiến Khang quận vương vãi, thụy là Trung Hiến.

Điển tích Phong Tăng Tảo Tần[sửa | sửa mã nguồn]

Tương truyền thời bấy giờ, nhân vật chống quân Kim là Nhạc Phi bị lừa lọc thần Tần Cối hãm hại; ông tớ bịa bịa tội danh "mạc tu hữu" nhằm giam cầm Nhạc Phi nhập đại lao. Sau cơ, Tần Cối ko đưa ra quyết định được cần thực hiện thế nào là với Nhạc Phi, vì vậy ông tớ tiếp tục cho tới miếu Linh Ẩn cầu van lơn quẻ và bắt gặp Phong Ba hòa thượng. Vừa thấy Tần Cối, Phong Ba hòa thượng tiếp tục mỉm cười ầm lên, chất vấn Tần Cối: "Tào Tháo lừa lọc hùng cả đời, ngày hôm nay chất vấn đã đi vào đâu?" Tần Cối thiếu hiểu biết sao; Phong Ba đáp: "Đạo Trời rõ nét, trung-gian tự động thấy, thiện ác hữu báo. Tướng công thân thiết là Tể tướng mạo, một tay hoàn toàn có thể nâng cả khung trời, cớ sao cần sát kinh khủng trung thần lương bổng đống? An nguy nan của vương quốc, lẽ nào là ko thèm kiểm điểm xỉa tới?" Tần Cối hỏi: "Ai là lương bổng đống?" Phong Ba hòa thượng ngặt mặt mũi nói: "Nhạc Phi tướng mạo quân!" Tần Cối táng tận lương bổng tâm vẫn fake thực hiện ngơ; Phong Ba hòa thượng mỉm cười lớn: "Thật là ngu xuẩn, vẫn ko tỉnh ngộ, về sau hối hận hận e rằng tiếp tục muộn." Sau cơ thịnh nộ, lấy cây thanh hao cùn quét tước lia lịa nhập mặt mũi Tần Cối, quét tước đoạn ngênh ngang loại bỏ đi, đột chốc thất lạc bú mớm bóng hình. Tần Cối bị quét tước cho tới hồn xiêu lòng phách lạc, nhếch nhác loại bỏ đi. Đây đó là cố sự có tiếng "Phong tăng tảo Tần".

Đánh giá[sửa | sửa mã nguồn]

Cối nhì thứ tự thực hiện tướng mạo, tổng số 19 năm. Tống sử liệt kê ông nhập hạng lừa lọc thần. Trước cơ thời Tĩnh Khang, khi nhị đế bị tóm gọn, Cối dưng tấu van lơn bảo toàn ngôi vị của Triệu thị với những người Kim, thiên hạ khâm phục. Nhưng khi về phái mạnh phò tá Cao Tông, Cối hãm kinh khủng vô số trung thần lương bổng tướng mạo, thay cho thế vày lũ thủ công. Phần rộng lớn những đơn hặc tội thời cơ bởi Cối thao túng. Khi Thái loại gián sở hữu sứ dơ lên, Cối ko trình lên Cao Tông tuy nhiên tự động ghi cho tới trở thành chuyện, bậc thức fake coi đoạn đều bảo

Đây là cây viết tích của lão Tần.

Phụ chủ yếu đại thần sở hữu chút vô ý là bị giáng. Trong 19 năm Cối núm quyền, tham ô chủ yếu thay cho thay đổi cho tới 28 người. Phàm những biểu hặc tội thời cơ phần nhiều bởi Cối thao túng. Cối lại sử dụng quá công quỹ, nhận hối hận lộ, nhiều hơn hết vua. Đến cuối đời thì sinh không giống ý mong muốn thay cho thay đổi triều đại. Cao Tông dần dần nhìn thấy Cối là lừa lọc thần vẫn cần lo ngại mới nhất cần truy phong tước đoạt vương vãi. Sau Khi Cối bị tiêu diệt, Cao Tông thông thường thưa với Dương Tồn Trùng

Lúc này trẫm mới nhất thấy như không thể con cái dao nhọn mặt mũi sườn.

Cối bị tiêu diệt chuồn tuy nhiên phe đảng nhập triều vẫn tồn tại thật nhiều. Mặc cho dù Cao Tông mò mẫm cơ hội vô hiệu vẫn ko trừ dứt được. Khi Hiếu Tông đăng vương thì thủ công của Cối vẫn chan chứa triều. Mặc Kỳ Tiết bị Tần Cối thất sủng, lại tăng Thang Tư Thoái trước dường như không nhận 1000 lạng ta vàng của Cối, nên được Cao Tông trọng dụng, kì thực bọn bọn chúng cũng chính là lừa lọc thần. Năm Khai Hi đời Tống Ninh Tông, Hàn Thác Trụ phân phát động bắc trừng trị tiếp tục tước đoạt vương vãi vị của Cối, cải thụy Mậu Sửu. Sau Khi Thác Trụ bị thịt, Sử Di Viễn lên bắt quyền cho tới phục sinh lại vương vãi tước đoạt và thụy hiệu. Vào trong thời điểm Thành Hóa triều Minh, sở hữu lũ cướp hướng đến được mộ bà xã ông chồng Tần Cối mới nhất thấy thi thể nhì đứa ướp thủy ngân nên vẫn tươi tỉnh vẹn toàn. Người tớ băm xác nhì đứa, ném vào trong nhà tiêu xài, hạn chế tội cho tới bọn trộm, người nào cũng hoan lạc. Mãi về sau, việc vứt xác Tần Cối nhập hố phấn được xem như là trái ngược báo quí xứng đáng cho tới lũ lừa lọc thần.

Người Hán tiếp sau đó coi Tần Cối là người phản bội, đáp ứng cho tới Kim. Cho đến tới thời buổi này, khoản bánh giò cháo quẩy của những người Hoa được sản xuất vày bột rán nhập dầu, luôn luôn trực tiếp thực hiện từng cặp bám nhau, này đó là biểu tượng cho tới bà xã ông chồng Tần Cối bị trói cùng nhau và ném nhập vạc dầu hành tội.

Sau Khi Tống Cao Tông thất lạc, Nhạc Phi vừa được tẩy oan, người tớ rước tro cốt Nhạc Phi chôn chứa chấp bên trên gò mặt mũi bờ Tây Hồ cảnh quan tươi tỉnh đẹp nhất, về sau lại dựng Nhạc Miếu ở phía đông đúc ngôi mộ, tượng Nhạc Phi nhập cỗ nhung giáp ngồi ở tại chính giữa năng lượng điện, phía bên trên tượng sở hữu một bức hoành phi tứ chữ "Hoàn trượt đập hà" cây viết tích của Nhạc Phi. Tượng Tần Cối được đúc vày gang, nằm trong bà xã là Vương Thị bị còng tay quỳ trước mộ nhằm người trải qua nhổ nước miếng hoặc lấy những loại dơ dơ nhét nhập mồm. Trước mộ Nhạc Phi sở hữu vế đối:
Thanh đập hữu hạnh mai trung cốt
Bạch thiết vô cô chú nịnh hót thần
(Núi xanh rớt như mong muốn được sản xuất điểm chôn chứa chấp người trung lương/ Sắt White uổng thay cho đúc tượng thương hiệu nịnh hót thần)

Một người chúng ta Tần sau triều Tống cho tới trước tượng Nhạc Phi sở hữu câu thơ:
"Nhân tòng Tống hậu hãn danh Cối,
Ngã đáo phần chi phí hối hận tính Tần."
(Từ sau đời Tống không nhiều người thương hiệu là Cối,
Ta cho tới trước mộ tuy nhiên ngượng bản thân đem chúng ta Tần)

Sự tích về quẩy[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Quẩy

Tại Quảng Đông, quẩy mang tên 油炸鬼 (Yau ja gwai, Phiên âm Hán Việt: Du tạc quỷ) tức là quỷ sứ bị rán vày dầu - dầu thiêu quỷ. Theo truyền thuyết Trung Quốc thì cái brand name này bắt mối cung cấp kể từ mẩu chuyện Nhạc Phi bị bà xã ông chồng Tần Cối và Vương thị hãm kinh khủng. Để chửi rủa nhì bà xã ông chồng Tần Cối, người Trung Quốc thực hiện một đồ ăn bao gồm nhì viên bột nhiều năm nhìn giống hình người được rán nhập dầu, biểu tượng cho tới hình tượng bà xã ông chồng Tần Cối là nhì quỷ sứ bị rán nhập vạc dầu ở địa ngục.

Xem thêm: trần hoàng tùng novaland là ai

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tống sử, quyển 473, liệt truyện 232
 • Tục tư trị thông giám

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc hiện tại nay
 2. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 97
 3. ^ Tống sử, quyển 24
 4. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 98
 5. ^ Hứa Mộ Hi, Tống cung chục tám triều, hồi 72
 6. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 108
 7. ^ Kim sử, quyển 3
 8. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 124
 9. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 127