Bạn đã tìm kiếm bí quyết tính thể tích khối lập phương cạnh a, cạnh 2a, cạnh 3a. Công thức tính thể tích khối lập phương a căn 3. Cách làm tính thể tích khối lập phương biết độ dài mặt đường chéo. Thể tích khối lập phương có diện tích toàn phần. Thể tích khối lập phương có diện tích s một mặt. Thể tích khối lập phương gồm có diện tích s mặt chéo. Thể tích thân khối lập phương với khối cầu ngoại tiếp, thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương. Vớ cả sẽ sở hữu câu vấn đáp dưới đây, thuộc xem nhé!


Khối lập phương là gì?

Khối lập phương là Hình Khối tất cả 8 đỉnh,6 mặt bên là hình vuông vắn bằng nhau,12 cạnh bao gồm chiều dài bằng nhau, đường chéo hình khối cũng dài bằng nhau.

Bạn đang xem: Thể tích của khối lập phương

Công thức tính thể tích khối lập phương

Công thức tính thể tích khối lập phương sau đây áp dụng cho những câu hỏi khi có các dữ liệu về những cạnh, diện tích, đường chéo cánh mặt bên, đường chéo cánh hình khối.

*
*
*
*
*
*

Diện tích bao quanh hình lập phương

Công thức:

Diện tích xung quanh hình lập phương = diện tích một phương diện x 4

Diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức:

Diện tích toàn phần hình lập phương = diện tích một khía cạnh x 6

Ví dụ:

Cho hình lập phương 6 cạnh KLMNOP với các cạnh đều phải sở hữu kích thước đều bằng nhau với chiều lâu năm là 5cm. Hỏi diện tích của hình lập phương này bởi bao nhiêu?

Trả lời:

Gọi chiều dài các cạnh của hình lập phương đều bằng nhau: a = 5cm.

Áp dụng theo phương pháp tính diện tích hình lập phương, ta có

S (toàn phần) = 6a² = 6 x (5)2 = 6 x 25 = 150 cm2

S (xung quanh) = 4a² = 4 x (5)2 = 4 x 25 = 100 cm2

Lời kết

Trên đó là những share của TTMOBILE về phương pháp tính thể tích khối lập phương, công thức tính thể tích giữ lại khối lập phương và khối ước ngoại tiếp, bí quyết tính thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương và công thức tính diện tích hình lập phương. Mong mỏi rằng qua nội dung bài viết bạn sẽ nỗ lực được những công thức cụ thể và chi tiết nhất. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và học tập tốt.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu công thức tính thể tích khối lập phương, bí quyết tính diện tích s hình lập phương, mời chúng ta tham khảo.


Công thức tính diện tích s hình lập phương

Tính diện tích toàn phần của hình lập phương

Stp=6.a²

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Sxq = 4. A²

a: những cạnh của hình lập phương.

Ví dụ: Tính diện tích s của một hình lập phương tất cả 6 cạnh đều có kích thước đều nhau với chiều lâu năm là 4cm.

Trả lời:

Gọi a là chiều dài những cạnh của hình lập phương.

Áp dụng theo bí quyết tính diện tích hình lập phương, ta có:

Stp = 6a² = 6 x (4)² = 6 x 16 = 96 cm2

Sxq = 4a² = 4 x (4)² = 4 x 16 = 64 cm2

Công thức tính thể tích khối lập phương

*

Công thức tính độ nhiều năm đường chéo cánh hình lập phương

*

Công thức tính độ nhiều năm đường chéo các mặt mặt của hình lập phương

*

Công thức tính chu vi hình lập phương

P= 12.a

Trong đó:

S là diện tích s hình lập phương.V là thể tích khối lập phương.P là chu vi hình lập phươnga là độ dài các cạnh hình lập phương.D là đường chéo cánh khối lập phương.d là đường chéo các mặt bên.

Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là khối hình có toàn bộ 8 đỉnh với 6 mặt gần như là hình vuông bằng nhau, 12 cạnh bao gồm chiều dài bởi nhau.

Hình lập phương cũng là hình khối lục diện vuông, hình hộp chữ nhật có những cạnh bởi nhau, hoặc hình khối phương diện thoi vuông.

Lưu ý:

Đường chéo cánh các mặt mặt của khối có độ dài bởi nhau.Đường chéo cánh của hình khối cũng dài bằng nhau.6 mặt phẳng đối xứng bởi nhau
Có 12 cạnh bằng nhau

Chúng ta tất cả hình lập phương gồm độ dài những cạnh là a như sau:

Bài toán về tính chất thể tích khối lập phương

Bài 1: 

Một hình lập phương A có diện tích s toàn phần là 384 cm². Hỏi hình lập phương đó rất có thể tích bao nhiêu?

Bài giải:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là: 384 : 6 = 64 cm²

Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương là 8cm bởi vì 64 = 8 x 8.

Vậy, thể tích của hình lập phương là 8 x 8 x 8 = 5126 cm³

Bài 2: 

Diện tích lòng của một bể kính hình vỏ hộp chữ nhật là 250cm² và bể đang cất nước. Biết rằng nếu cho 1 khối lập phương bằng sắt kẽm kim loại cạnh 10cm vào bể (đáy trên khối lập phương bởi mặt nước) thì khối lập phương vừa vặn ngập trong nước . Hãy tính độ cao mực nước.

Giải:

Tổng thể tích của lượng nước gồm trong bể cùng thể tích khối lập phương là: 250 x 10 = 2500 cm³


Thể tích của khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Thể tích lượng nước có trong bể là: 2500 – 1000 = 1500cm³

Chiều cao mực nước là: 1500 : 250 = 6cm

Ví dụ 3: Hình lập phương A tất cả cạnh 4 cm. Hình lập phương B tất cả cạnh gấp gấp đôi cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương A.

Giải:

Cạnh hình lập phương B là:

4 × 2 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương B là:

8 × 8 × 8 = 512 (cm³)

Thể tích hình lập phương A là:

4 × 4 × 4 = 64 (cm³)

Ta gồm 512 ÷ 64 = 8. Vậy : Thể tích hình lập phương B gấp 8 lần thể tích hình lập phương A.

Ví dụ tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương

Ví dụ 1: tín đồ ta làm một cái hộp không có nắp đậy bằng bìa cứng hình dáng lập phương bao gồm cạnh 2,5 dm. Tính diện tích phần bìa dùng để gia công hộp.

Giải:

Vì không có nắp nên chỉ tất cả 5 mặt. Vậy diện tích s phần bìa dùng để làm hộp là:

Diện tích một phương diện của vỏ hộp là:

2,5 × 2, 5 = 6,25 (dm2)

Diện tích bìa nên dùng để gia công hộp là:

6,25 × 5 = 31,25 (dm2)

Đáp số: 31,25dm2.

Ví dụ 2: Có hai hình lập phương, diện tích s toàn phần của hình lập phương trước tiên là 486 cm², diện tích s toàn phần của hình lập phương sản phẩm công nghệ hai là 54 cm². Hỏi:

a, diện tích s toàn phần của hình lập phương đầu tiên gấp mấy lần diện tích toàn phần hình lập phương trang bị hai?

b, Cạnh của hình lập phương đầu tiên gấp mấy lần cạnh của hình lập phương máy hai?

Giải:

a, diện tích s toàn phần của hình lập phương đầu tiên gấp diện tích toàn phần hình lập phương sản phẩm hai mốc giới hạn là:

486 : 54 = 9 (lần)

b, diện tích một mặt của hình lập phương đầu tiên là:

486 : 6 = 81 (cm2)

Vì 81 = 9 x 9 đề xuất cạnh của hình lập phương thứ nhất là 9cm

Diện tích một mặt của hình lập phương trang bị hai là:

54 : 6 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 x 3 nên cạnh của hình lập phương đầu tiên là 3cm

Cạnh của hình lập phương trước tiên gấp cạnh của hình lập phương đồ vật hai chu kỳ là:

9 : 3 = 3 (lần)

Đáp số: a) 9 lần

b) 3 lần

Ví dụ 2: một căn phòng mẫu mã lập phương có độ dài cạnh là 7m. Người ta mong mỏi quét vôi trần nhà và 4 khía cạnh tường của phòng. Trên 4 phương diện tường tất cả 2 cửa đi ra vào mỗi cửa có chiều dài 1,6m và chiều rộng lớn 2,2m với 4 cửa sổ, mỗi cửa bao gồm chiều nhiều năm 1,2m và rộng 1,5m. Tiền thuê quét vôi 1 m2 hết 1500 đồng. Hỏi tiền công quét vôi căn hộ đó không còn bao nhiêu?

Giải:

Diện tích bao quanh của hình lập phương là:

4 x 7 x 7 = 196 (m2)

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

7 x 7 = 49 (m2)

Diện tích một cửa đi ra vào là:

1,6 x 2,2 = 3,52 (m2)

Diện tích một hành lang cửa số là:

1,2 x 1,5 = 1,8 (m2)

Diện tích yêu cầu sơn (chưa tính những cửa) là:

196 + 49 = 245 (m2)

Diện tích thực tiễn cần sơn là:

245 – 3,52 x 2 – 1,8 x 4 = 230,76 (m2)


Mong rằng nội dung bài viết này đã giúp các bạn biết thêm kiến thức và kỹ năng về hình lập phương. Bookmark bài viết và mở ra khi chúng ta cần nhé.

Xem thêm: Phân Tích Ý Nghĩa Nhan Đề Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (2023) Siêu Hay

Ngoài diện tích của hình lập phương, thể tích hình lập phương, các bạn có thể tìm hiểu thêm về những công thức tính diện tích, thể tích của những hình khác ví như hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, khối lăng trụ...