thể tích khối lập phương

Bạn đang được coi nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy vấn nhanh chóng vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Bạn đang xem: thể tích khối lập phương

Cũng tương tự với hình trụ, hình lập phương của là 1 mô hình học tập không khí, chủ yếu vậy nên nhập nội dung bài viết này công ty chúng tôi cũng tiếp tục reviews cho tới toàn bộ cả chúng ta tư liệu vè phương pháp tính diện tích S và thể tích của hình lập phương.

Tài liệu này tiếp tục gồm những: Khái niệm về hình lập phương, Cách tính diện tích S, thể tích hình lập phương. Sau phía trên, công ty chúng tôi van mời mọc toàn bộ chúng ta nằm trong xem thêm tư liệu.

Khái niệm về hình lập phương

Hình lập phương: là 1 khối nhiều diện đều phụ thân chiều với 6 mặt mũi đều là hình vuông vắn, với 12 cạnh đều bằng nhau, 8 đỉnh, cứ 3 cạnh bắt gặp nhau bên trên 1 đỉnh, với 4 lối chéo cánh rời nhau bên trên một điểm. Khối lập phương là tụ tập những điểm nằm cạnh sát nhập và những điểm phía trên những mặt mũi, cạnh, đỉnh này.

Hình lập phương

Cách tính diện tích S hình lập phương

Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương

1. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Để tính được diện tích S của hình lập phương, tao lấy bình phương của một cạnh của hình lập phương rồi tiếp sau đó nhân với 4.

S_{xq} = 4 times a^2

Trong đó:

Xem thêm: ai là người giỏi nhất thế giới

  • Sxq: Diện tích xung xung quanh của hình lập phương.
  • a: Số đo một cạnh của hình lập phương.

2. Công thức diện tích S toàn phần của hình lập phương

Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương thì tao tiếp tục lấy bình phương số đo một cạnh của hình lập phương, rồi nhân với 6.

S_{tp}=6times a^2

Trong đó:

  • Stp:Diện tích xung xung quanh của hình lập phương.
  • a: Số đo một cạnh của hình lập phương.

Cách tính thể tích hình lập phương

Thể tích của hình lập phương cạnh a tiếp tục vì thế a nón 3 chuyến.

V=atimes atimes a=a^3

Trong đó:

  • V: Thể tích của hình lập phương.
  • a: Số đo của một cạnh của hình lập phương.

Cảm ơn chúng ta đang được coi nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn chúng ta cũng có thể comment, coi thêm thắt những tham khảo thêm ở phía bên dưới và mong chờ rằng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình những vấn đề thú vị.

Xem thêm: huyền cò là ai