theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

Bài tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12 lượng tử ánh sáng

Bài tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12
Bài tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12

Bài tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12

Bạn đang xem: theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

Câu 1.

Nội dung đa phần của thuyết lượng tử thẳng trình bày về

[A]. sự tạo hình những vạch quang đãng phổ của nguyên vẹn tử.
[B]. sự tồn bên trên những hiện trạng giới hạn của nguyên vẹn tử hiđrô.
[C]. cấu tạo ra của những nguyên vẹn tử, phân tử.
[D]. sự vạc xạ và hít vào độ sáng của nguyên vẹn tử, phân tử.

Hướng dẫn

Nội dung đa phần của thuyết lượng tử thẳng trình bày về việc vạc xạ và hít vào độ sáng của nguyên vẹn tử, phân tử.

[collapse]

Câu 2.

Theo thuyết lượng kể từ độ sáng thì tích điện của

[A]. một phôtôn vị tích điện ngủ của một êlectrôn.
[B]. một phôtôn tùy theo khoảng cách kể từ phôtôn cơ cho tới mối cung cấp vạc rời khỏi nó.
[C]. các phôtôn nhập chùm sáng sủa đơn sắc vị nhau
[D]. một phôtôn tỉ lệ thành phần thuận với bước sóng độ sáng ứng với phôtôn cơ.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Theo thuyết lượng kể từ độ sáng thì tích điện của những phôtôn nhập chùm sáng sủa đơn sắc vị nhau

[collapse]

Câu 3.

Khi nói tới thuyết lượng tử độ sáng, tuyên bố nào là sau đó là đúng?

[A]. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi độ mạnh chùm độ sáng càng nhỏ.
[B]. Phôtôn hoàn toàn có thể hoạt động hoặc đứng yên ổn tùy nằm trong nhập mối cung cấp sáng sủa hoạt động hoặc đứng yên ổn.
[C]. Năng lượng của phôtôn càng rộng lớn khi tần số của độ sáng ứng với phôtôn cơ càng nhỏ.
[D]. Ánh sáng sủa được tạo ra vị những phân tử gọi là phôtôn.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Ánh sáng sủa được tạo ra vị những phân tử gọi là phôtôn là phương án đúng

[collapse]

Câu 4.

Theo thuyết lượng tử độ sáng, tuyên bố nào là bên dưới đó là sai?

[A]. Ánh sáng sủa được tạo ra trở nên vị những phân tử gọi là phôtôn.
[B]. Năng lượng của những phôtôn độ sáng là như nhau, ko dựa vào tần số của độ sáng.
[C]. Trong chân ko, những phôtôn cất cánh dọc từ tia sáng sủa với vận tốc \[c={{3. 10}^{8}}m/s. \]
[D]. Phân tử, nguyên vẹn tử vạc xạ hoặc hít vào độ sáng, cũng Có nghĩa là bọn chúng vạc xạ hoặc hít vào phôtôn.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Theo thuyết lượng tử độ sáng, tuyên bố sai là : Năng lượng của những phôtôn độ sáng là như nhau, ko dựa vào tần số của độ sáng. Vì tích điện W=hf nên nó đem dựa vào tần số.

[collapse]

Câu 5.

Theo thuyết lượng tử độ sáng, tuyên bố nào là sau đó là sai?

[A]. Trong chân ko, phôtôn cất cánh với vận tốc \[c={{3. 10}^{8}}m/s\] dọc từ những tia sáng sủa.
[B]. Phôtôn của những độ sáng đơn sắc không giống nhau thì đem tích điện không giống nhau.
[C]. Năng lượng của một phôtôn ko thay đổi khi truyền nhập chân ko.
[D]. Phôtôn tồn bên trên nhập cả hiện trạng đứng yên ổn và hiện trạng hoạt động.

Hướng dẫn

Phôtôn tồn bên trên nhập cả hiện trạng đứng yên ổn và hiện trạng hoạt động là phương án sai, nó ko tồn bên trên ở hiện trạng đứng yên

[collapse]

Câu 6.

Khi nói tới photon tuyên bố nào là sau đây đúng:

[A]. Với từng độ sáng đơn sắc đem tần số xác lập, những photon đều đem tích điện như nhau.
[B]. Photon hoàn toàn có thể tồn bên trên nhập hiện trạng đứng yên ổn.
[C]. Năng lượng của photon càng rộng lớn khi bước sóng độ sáng ứng với photon cơ càng rộng lớn.
[D]. Năng lượng của photon độ sáng tím nhỏ rộng lớn tích điện của photon độ sáng đỏ rực.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Với từng độ sáng đơn sắc đem tần số xác lập, những photon đều đem tích điện như nhau

[collapse]

Câu 7.

Theo thuyết lượng tử độ sáng thì điều nào là tại đây ko đúng?

[A]. Phôtôn chỉ tồn bên trên ở hiện trạng hoạt động. Không đem phôtôn đứng yên ổn.
[B]. Trong chân không chỉ phôtôn hoạt động dọc từ tia sáng sủa với vận tốc vị vận tốc độ sáng.
[C]. Năng lượng của những phôtôn như nhau với từng chùm độ sáng.
[D]. Cường chừng chùm sáng sủa tỉ lệ thành phần với số phôtôn vạc rời khỏi trong một giây.

Hướng dẫn

Năng lượng của những phôtôn như nhau với từng chùm độ sáng là đáp án sai. Vì chùm sáng sủa không giống nhau thì tần số photon không giống nhau đẫn dến tích điện của bọn chúng không giống nhau

[collapse]

Câu 8.

Tất cả những phôtôn truyền nhập chân không tồn tại cùng

[A]. tần số.
[B]. bước sóng.
[C]. tốc chừng.
[D]. năng lượng.

Hướng dẫn

Tất cả những phôtôn truyền nhập chân không tồn tại nằm trong tốc độ

[collapse]

Câu 9.

Phôtôn đem tích điện 0,8 eV ứng với phản xạ nằm trong vùng

[A]. tia tử nước ngoài.
[B]. tia mặt trời.
[C]. tia X.
[D]. sóng vô tuyến.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Phôtôn đem tích điện 0,8 eV ứng với phản xạ nằm trong vùng tia hồng ngoại

[collapse]

Câu 10.

Trong chân ko, phản xạ đơn sắc vàng đem bước sóng là \[0,589\mu m\]. Lấy \[h=6,{{625. 10}^{-34}}J. s\]; \[c={{3. 10}^{8}}m/s\] và \[e=1,{{6. 10}^{-19}}C\]. Năng lượng của phôtôn ứng với phản xạ này còn có độ quý hiếm là

[A]. 2,11 eV.
[B]. 4,22 eV.
[C]. 0,42 eV.
[D]. 0,21 eV.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Năng lượng của phôtôn ứng với phản xạ này còn có độ quý hiếm là $\varepsilon =\dfrac{hc}{\lambda }=\dfrac{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}{0,{{589. 10}^{-6}}}=3,{{374. 10}^{-19}}\left( J \right)=2,11\left( MeV \right)$ Chọn A

[collapse]
Theo thuyết lượng tử độ sáng được xem là những phân tử gọi là photon

Câu 11.

Trong chân ko, một độ sáng đem bước sóng là \[0,60\mu m\]. Năng lượng của phôtôn độ sáng này bằng

[A]. 2,07 eV.
[B]. 4,07 eV.
[C]. 3,34 eV.
[D]. 5,14 eV.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Năng lượng của phôtôn ứng với phản xạ này còn có độ quý hiếm là \[\varepsilon =h. f=2,07eV\] Chọn A

[collapse]

Câu 12.

Khi truyền nhập chân ko, độ sáng đỏ rực đem bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=720nm\], độ sáng tím đem bước sóng \[{{\lambda }_{2}}=400nm\]. Cho nhì độ sáng này truyền nhập một môi trường xung quanh nhập trong cả thì tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cơ so với nhì độ sáng này theo lần lượt là \[{{n}_{1}}=1,33\] và \[{{n}_{2}}=1,34\]. Khi truyền nhập môi trường xung quanh nhập trong cả bên trên, tỉ số tích điện của phôtôn đem bước sóng \[{{\lambda }_{1}}\] đối với tích điện của phôtôn đem bước sóng \[{{\lambda }_{2}}\] bằng

[A]. $\dfrac{5}{9}$.
[B]. $\dfrac{9}{5}$.
[C]. $\dfrac{133}{134}$.
[D]. $\dfrac{133}{134}$.

Hướng dẫn

Năng lượng luôn luôn ko thay đổi và vị $\dfrac{hc}{\lambda }$=hf $\Rightarrow $ tỉ lệ thành phần tích điện vị ngịch hòn đảo tỉ lệ thành phần \[\lambda \] $\Rightarrow $ Đáp án hãy chọn là A: 5/9

[collapse]

Câu 13.

Một phôtôn đem tích điện \[\varepsilon \], truyền nhập một môi trường xung quanh với bước sóng \[\lambda \]. Với h là hằng số Plăng, c là véc tơ vận tốc tức thời độ sáng truyền nhập chân ko. Chiết suất vô cùng của môi trường xung quanh cơ là:

[A]. $\dfrac{c}{\varepsilon h\lambda }$.
[B]. $\dfrac{c}{\varepsilon \lambda }$.
[C]. $\dfrac{hc}{\varepsilon \lambda }$.
[D]. $\dfrac{\varepsilon \lambda }{hc}$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi \[{{\lambda }_{0}}\] là bước sóng độ sáng nhập chân ko, tao có: $\varepsilon =\dfrac{hc}{{{\lambda }_{0}}}\Rightarrow {{\lambda }_{0}}=\dfrac{hc}{\varepsilon }$ Khi truyền nhập môi trường xung quanh đem tách suất n: $\lambda =\dfrac{{{\lambda }_{0}}}{n}=\dfrac{hc}{n\varepsilon }\Rightarrow n=\dfrac{hc}{\varepsilon \lambda }$

[collapse]

Câu 14.

Trong thực nghiệm Y-âng về phú bôi ánh sáng: nhì khe xa nhau chừng 1,2 milimet và cơ hội mùng 1,5 m. Khi tổ chức thực nghiệm ở nội địa, người tao đo được khoảng chừng vân là 0,69 milimet. tường tách suất của nước so với độ sáng đơn sắc dùng nhập thực nghiệm là 4/3. Khi truyền nội địa, phôtôn của độ sáng thực hiện thực nghiệm đem tích điện bằng

[A]. \[3,{{6. 10}^{19}}{{J}_{. }}\].
[B]. \[4,{{8. 10}^{19}}{{J}_{. }}\].
[C]. \[2,{{7. 10}^{19}}eV. \].
[D]. 1,69 eV.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Bước sóng của độ sáng khi ở nội địa là : ${{\lambda }_{n}}=\dfrac{ai}{D}=\dfrac{1,2. 0,69}{1,5}=0,552\left( \mu m \right)$ ${{\lambda }_{n}}=\dfrac{\lambda }{n}\Rightarrow \lambda =n. {{\lambda }_{n}}=\dfrac{4}{3}. 0,552=0,736\left( \mu m \right)$ Vậy tích điện được xem là : $\varepsilon =\dfrac{hc}{\lambda }=\dfrac{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}{0,{{736. 10}^{-6}}}=2,{{7. 10}^{-19}}\left( J \right)=1,69\left( eV \right)$

[collapse]

Câu 15.

Câu 15. Gọi tích điện của phôtôn độ sáng đỏ rực, độ sáng lục và độ sáng tím theo lần lượt là \[{{\varepsilon }_{}},{{\varepsilon }_{L}}\]và \[{{\varepsilon }_{T}}\] thì

[A]. ${{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{}}$
[B]. ${{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{}}>{{\varepsilon }_{L}}$
[C]. ${{\varepsilon }_{}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{T}}$.
[D]. ${{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{}}$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi tích điện của phôtôn độ sáng đỏ rực, độ sáng lục và độ sáng tím theo lần lượt là \[{{\varepsilon }_{}},{{\varepsilon }_{L}}\]và \[{{\varepsilon }_{T}}\] thì ${{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{}}$.

[collapse]

Câu 16.

Gọi \[{{\varepsilon }_{}},{{\varepsilon }_{L}},{{\varepsilon }_{T}}\] theo lần lượt là tích điện của phôtôn độ sáng đỏ rực, phôtôn độ sáng lam và phôtôn độ sáng tím. Ta có

[A]. \[{{\varepsilon }_{}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{T}}. \]
[B]. \[{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{}}. \]
[C]. \[{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{}}>{{\varepsilon }_{L}}. \]
[D]. \[{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{}}. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi \[{{\varepsilon }_{}},{{\varepsilon }_{L}},{{\varepsilon }_{T}}\]lần lượt là tích điện của phôtôn độ sáng đỏ rực, phôtôn độ sáng lam và phôtôn độ sáng tím. Ta đem \[{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{}}. \]

[collapse]
Hiện tượng quang đãng năng lượng điện là gì? Tìm hiểu về thuyết lượng tử
Khi chiếu độ sáng tương thích nhập mặt phẳng sắt kẽm kim loại tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện ngoài

Câu 17.

Gọi \[{{\varepsilon }_{D}}\]là tích điện của photon độ sáng đỏ rực, \[{{\varepsilon }_{L}}\] là tích điện của photon độ sáng lục, \[{{\varepsilon }_{V}}\] là tích điện của pho ton độ sáng vàng. Sắp xếp nào là tại đây đúng:

[A]. \[{{\varepsilon }_{V}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{D}}\]
[B]. \[{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{V}}>{{\varepsilon }_{D}}\]
[C]. \[{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{D}}>{{\varepsilon }_{V}}\]
[D]. \[{{\varepsilon }_{D}}>{{\varepsilon }_{V}}>{{\varepsilon }_{L}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi \[{{\varepsilon }_{D}}\]là tích điện của photon độ sáng đỏ rực, \[{{\varepsilon }_{L}}\]là tích điện của photon độ sáng lục, \[{{\varepsilon }_{V}}\]là tích điện của pho ton độ sáng vàng. Sắp xếp nào là tại đây đúng: \[{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{V}}>{{\varepsilon }_{D}}\]

[collapse]

Câu 18.

Với \[{{\varepsilon }_{1}},{{\varepsilon }_{2}},{{\varepsilon }_{3}}\] theo lần lượt là tích điện của phôtôn ứng với những phản xạ gold color, phản xạ tử nước ngoài và phản xạ mặt trời thì

[A]. \[{{\varepsilon }_{3}}>{{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{2}}\]
[B]. \[{{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{3}}\]
[C]. \[{{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{3}}\]
[D]. \[{{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{3}}>{{\varepsilon }_{1}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Với \[{{\varepsilon }_{1}},{{\varepsilon }_{2}},{{\varepsilon }_{3}}\]lần lượt là tích điện của phôtôn ứng với những phản xạ gold color, phản xạ tử nước ngoài và phản xạ mặt trời thì \[{{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{3}}\]

[collapse]

Câu 19.

Công suất phản xạ của Mặt Trời là \[3,{{9. 10}^{26}}W\]. Năng lượng Mặt Trời lan rời khỏi nhập một ngày là

[A]. \[3,{{3696. 10}^{30}}J. \]
[B]. \[3,{{3696. 10}^{29}}J. \]
[C]. \[3,{{3696. 10}^{32}}J. \]
[D]. \[3,{{3696. 10}^{31}}J. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Năng lượng Mặt Trời lan rời khỏi nhập một ngày là : \[Q=P. t=3,{{3696. 10}^{31}}J. \]

[collapse]

Câu đôi mươi.

Một mối cung cấp vạc rời khỏi độ sáng đem bước sóng 662,5 nm với hiệu suất vạc sáng sủa là \[1,{{5. 10}^{-4}}W\]. Số phôtôn được mối cung cấp vạc rời khỏi trong một s là

[A]. \[{{5. 10}^{14}}. \]
[B]. \[{{6. 10}^{14}}. \]
[C]. \[{{4. 10}^{14}}. \]
[D]. \[{{3. 10}^{14}}. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số phôtôn được mối cung cấp vạc rời khỏi trong một s là: $n=\dfrac{P}{\varepsilon }=\dfrac{P\lambda }{hc}=\dfrac{1,{{5. 10}^{-4}}. 662,{{5. 10}^{-9}}}{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}={{5. 10}^{14}}$

[collapse]

Câu 21.

Một mối cung cấp sáng sủa chỉ vạc rời khỏi độ sáng đơn sắc đem tần số \[{{5. 10}^{14}}Hz\]. Công suất phản xạ năng lượng điện kể từ của mối cung cấp là 10 W. Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp vạc rời khỏi nhập một giây xấp xỉ bằng

[A]. \[3,{{02. 10}^{19}}. \]
[B]. \[0,{{33. 10}^{19}}. \]
[C]. \[3,{{02. 10}^{20}}. \]
[D]. \[3,{{24. 10}^{19}}. \]

Hướng dẫn

Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp vạc rời khỏi nhập một giây xấp xỉ bằng: $n=\dfrac{P\lambda }{hc}$$=\dfrac{P}{hf}$\[=3,{{02. 10}^{19}}. \]

[collapse]

Câu 22.

Giả sử một mối cung cấp sáng sủa chỉ vạc rời khỏi độ sáng đơn sắc đem tần số \[7,{{5. 10}^{14}}Hz\]. Công suất vạc xạ của mối cung cấp là 10W. Số photon nhưng mà mối cung cấp vạc rời khỏi nhập một giây xấp xỉ bằng:

[A]. \[0,{{33. 10}^{20}}\] phôtôn.
[B]. \[0,{{33. 10}^{19}}\] phôtôn.
[C]. \[2,{{01. 10}^{19}}\] phôtôn.
[D]. \[2,{{01. 10}^{20}}\] phôtôn.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp vạc rời khỏi nhập một giây bằng: $n=\dfrac{P\lambda }{hc}$$=\dfrac{P}{hf}$= \[2,{{01. 10}^{19}}\]

[collapse]

Câu 23.

Một mối cung cấp sáng sủa vạc độ sáng đơn sắc, đem hiệu suất 1W, trong những giây vạc rời khỏi \[2,{{5. 10}^{19}}\] phôtôn. Bức xạ bởi đèn vạc rời khỏi là bức xạ

[A]. màu đỏ rực.
[B]. hồng nước ngoài.
[C]. tử nước ngoài.
[D]. màu tím.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Một mối cung cấp sáng sủa vạc độ sáng đơn sắc, đem hiệu suất 1W, trong những giây vạc rời khỏi \[2,{{5. 10}^{19}}\]phôtôn. Bức xạ bởi đèn vạc rời khỏi là phản xạ mặt trời.

[collapse]

Câu 24.

Một ngọn đèn vạc rời khỏi độ sáng đơn sắc đem bước sóng \[0,6\mu m\] tiếp tục vạc rời khỏi từng nào phôtôn trong một (s), nếu như hiệu suất vạc xạ của đèn là 10 W ?

[A]. \[1,{{2. 10}^{19}}\] hạt/s.
[B]. \[{{6. 10}^{19}}\]hạt/s.
[C]. \[4,{{5. 10}^{19}}\] hạt/s.
[D]. \[{{3. 10}^{19}}\] hạt/s.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp vạc rời khỏi nhập một giây bằng: $n=\dfrac{P\lambda }{hc}$$=\dfrac{P}{hf}$\[={{3. 10}^{19}}\] hạt/s.

Xem thêm: vật chất là nguyên tử là quan điểm của ai

[collapse]
Hiệu ứng quang đãng năng lượng điện và thực chất phân tử của ánh sáng
Photo khi phản vào hóa học quang đãng dẫn hoàn toàn có thể xẩy ra hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện trong

Câu 25.

Một cây viết laze vạc rời khỏi độ sáng đơn sắc bước sóng 532 nm với hiệu suất 5 mW. Một phiên bấm sáng sủa nhập thời hạn 2 s, cây viết vạc rời khỏi từng nào phôtôn ?

[A]. \[2,{{68. 10}^{16}}\] phôtôn.
[B]. \[1,{{86. 10}^{16}}\] phôtôn.
[C]. \[2,{{68. 10}^{15}}\] phôtôn.
[D]. \[1,{{86. 10}^{15}}\] phôtôn.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp vạc rời khỏi nhập nhì giây bằng: $n=\dfrac{2P\lambda }{hc}$$=\dfrac{2P}{hf}$\[=2,{{68. 10}^{16}}\] phôtôn.

[collapse]

Câu 26.

Để đo khoảng cách kể từ Trái Đất cho tới Mặt Trăng người tao người sử dụng một tia laze vạc rời khỏi những xung độ sáng đem bước sóng 0,52 milimet, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian giảo kéo dãn từng xung là \[{{10}^{-7}}s\] và hiệu suất của chùm laze là \[{{10}^{5}}MW\]. Số phôtôn đem trong những xung là:

[A]. \[5,{{2. 10}^{20}}\] phân tử.
[B]. \[2,{{62. 10}^{29}}\] phân tử.
[C]. \[2,{{62. 10}^{25}}\] phân tử.
[D]. \[2,{{62. 10}^{15}}\] phân tử.

Hướng dẫn

Số phôtôn đem trong những xung là: $n={{10}^{-7}}. \dfrac{P\lambda }{hc}$\[=2,{{62. 10}^{25}}\] phân tử.

[collapse]

Câu 27.

Trong thực nghiệm đo khoảng cách kể từ trái khoáy khu đất cho tới mặt mày trăng vị laze người tao đang được dùng laze đem bước sóng \[0,52\mu m\]. Thiết bị dùng nhằm đo là một trong máy vừa phải đem kĩ năng vạc và thu những xung laze. tường tích điện từng xung là 10kJ. Tính số photon vạc rời khỏi trong những xung.

[A]. \[2,{{62. 10}^{22}}\] hạt
[B]. \[0,{{62. 10}^{22}}\] hạt
[C]. \[{{262. 10}^{22}}\] hạt
[D]. \[2,{{62. 10}^{12}}\] hạt

Hướng dẫn

Tính số photon vạc rời khỏi trong những xung vị tích điện từng xung phân tách mang lại tích điện từng photon. Đáp án cần thiết mò mẫm là \[2,{{62. 10}^{22}}\] hạt

[collapse]

Câu 28.

Chiếu phản xạ tử nước ngoài đem bước sóng \[0,26\mu m\], hiệu suất 0,3 mW nhập mặt phẳng một tấm kẽm nhằm êlectron nhảy rời khỏi. tường rằng cứ 1000 phôton tử nước ngoài đập nhập kẽm thì mang trong mình một êlectron bay rời khỏi. Số êlectron bay rời khỏi kể từ tấm kẽm nhập 1s là

[A]. \[1,{{76. 10}^{11}}\]
[B]. \[3,{{925. 10}^{11}}. \]
[C]. \[3,{{925. 10}^{13}}\]
[D]. \[1,{{76. 10}^{13}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số photon vạc rời khỏi trong một s là: ${{n}_{p}}=\dfrac{P}{\varepsilon }=\dfrac{P\lambda }{hc}=\dfrac{0,{{3. 10}^{-3}}. 0,{{26. 10}^{-6}}}{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}=3,{{925. 10}^{14}}$ Số êlectron bay rời khỏi kể từ tấm kẽm nhập 1s là : $\dfrac{{{n}_{p}}}{1000}=\dfrac{3,{{925. 10}^{14}}}{1000}=3,{{925. 10}^{11}}$ Chọn B

[collapse]

Câu 29.

Hai mối cung cấp sáng sủa \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{f}_{2}}\] đem nằm trong hiệu suất vạc sáng sủa. Nguồn đơn sắc bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=0,60\mu m\] vạc rời khỏi \[3,{{62. 10}^{20}}\] phôtôn trong một phút. Nguồn đơn sắc tần số \[{{f}_{2}}={{6. 10}^{14}}Hz\] vạc rời khỏi từng nào phôtôn trong một giờ?

[A]. \[3,{{01. 10}^{20}}. \]
[B]. \[1,{{09. 10}^{24}}. \]
[C]. \[1,{{81. 10}^{22}}. \]
[D]. \[5,{{02. 10}^{18}}. \]

Hướng dẫn

Công suất nhì mối cung cấp sáng sủa đều bằng nhau nên: $P={{n}_{1}}. \dfrac{hc}{{{\lambda }_{1}}}={{n}_{2}}. h{{f}_{2}}\Rightarrow {{n}_{2}}={{n}_{1}}. \dfrac{c}{{{\lambda }_{1}}{{f}_{2}}}$ Nguồn đơn sắc tần số \[{{f}_{2}}={{6. 10}^{14}}Hz\] Hz vạc rời khỏi số phôtôn trong một giờ là : $N={{n}_{2}}. 60=60. {{n}_{1}}. \dfrac{c}{{{\lambda }_{1}}{{f}_{2}}}=60. 3,{{62. 10}^{20}}. \dfrac{{{3. 10}^{8}}}{0,{{6. 10}^{-6}}{{. 6. 10}^{14}}}=1,{{81. 10}^{22}}$

[collapse]

Câu 30.

Chiếu độ sáng đơn sắc đem bước sóng \[0,26\mu m\] với hiệu suất 0,3 mW nhập mặt phẳng một tấm kẽm thì thấy đem những eletron nhảy rời khỏi. tường cứ 1000 photon tử nước ngoài đập nhập tấm kẽm thì có một electron quang đãng năng lượng điện bay rời khỏi. Số electron bay rời khỏi kể từ tấm kẽm nhập 10 s là:

[A]. \[1,{{76. 10}^{14}}\]
[B]. \[3,{{925. 10}^{12}}\]
[C]. \[3,{{925. 10}^{15}}\]
[D]. \[1,{{76. 10}^{12}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số electron bay rời khỏi kể từ tấm kẽm nhập 10 s là: $n=\dfrac{10P\lambda }{1000hc}$\[=3,{{925. 10}^{12}}\]

[collapse]

Câu 31.

Một hóa học vạc quang đãng được kích ứng vị độ sáng đem bước sóng \[0,26\mu m\] thì vạc rời khỏi độ sáng đem bước sóng \[0,52\mu m\]. Giả sử hiệu suất của chùm sáng sủa vạc quang đãng vị 20% hiệu suất của chùm sáng sủa kích ứng. Tỉ số thân thiện số phôtôn độ sáng vạc quang đãng và số phôtôn độ sáng kích ứng nhập và một khoảng chừng thời hạn là

[A]. $\dfrac{4}{5}$.
[B]. $\dfrac{1}{10}$.
[C]. $\dfrac{1}{5}$.
[D]. $\dfrac{2}{5}$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Tỉ số thân thiện số phôtôn độ sáng vạc quang đãng và số phôtôn độ sáng kích ứng nhập và một khoảng chừng thời hạn là: $k=\dfrac{{{P}_{B}}. {{\lambda }_{B}}}{{{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}$= $\dfrac{2}{5}$

[collapse]

Câu 32.

Laze A vạc rời khỏi chùm phản xạ đem bước sóng 0,45mm với hiệu suất 0,8 W. Laze B vạc rời khỏi chùm phản xạ đem bước sóng 0,60$\mu m$ với hiệu suất 0,6 W. Tỉ số thân thiện số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A vạc rời khỏi trong những giây là

[A]. 1
[B]. $\dfrac{20}{9}$
[C]. 2
[D]. $\dfrac{3}{4}$

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Tỉ số thân thiện số phôtôn độ sáng vạc quang đãng và số phôtôn độ sáng kích ứng nhập và một khoảng chừng thời hạn là $k=\dfrac{{{P}_{B}}. {{\lambda }_{B}}}{{{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}$= 1

[collapse]

Câu 33.

Laze A vạc rời khỏi chùm phản xạ bước sóng 400 nm với hiệu suất 0,6 W. Laze B vạc rời khỏi chùm phản xạ bước sóng \[\lambda \] với hiệu suất 0,2 W. Trong và một khoảng chừng thời hạn, số photon bởi laze B vạc rời khỏi vị 50% số photon bởi laze A vạc rời khỏi. Cách sóng chùm laze B vạc rời khỏi là

[A]. 0,60$\mu m$
[B]. 0,45$\mu m$
[C]. 0,50$\mu m$
[D]. 0,70$\mu m$

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Bước sóng chùm laze B vạc rời khỏi là ${{\lambda }_{B}}=\dfrac{k. {{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}{{{P}_{B}}. }$= 0,60$\mu m$

[collapse]

Câu 34.

Chiếu phản xạ đem bước sóng \[0,3\mu m\] và một hóa học vạc quang đãng thì nó vạc rời khỏi độ sáng đem bước sóng \[0,5\mu m\]. tường hiệu suất của chùm sáng sủa vạc quang đãng vị 0,01 hiệu suất của chùm sáng sủa kích ứng. Nếu đem 3000 phôtôn kích ứng phản vào hóa học cơ thì số phôtôn vạc quang đãng được đưa đến là bao nhiêu?

[A]. 600
[B]. 500
[C]. 60
[D]. 50

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Nếu đem 3000 phôtôn kích ứng phản vào hóa học cơ thì số phôtôn vạc quang đãng được đưa đến là : $3000k=\dfrac{3000{{P}_{B}}. {{\lambda }_{B}}}{{{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}$= 50

[collapse]

Câu 35.

Chiếu phản xạ đem bước sóng \[0,3\mu m\]và một hóa học vạc quang đãng thì nó vạc rời khỏi độ sáng đem bước sóng \[0,5\mu m\]. tường hiệu suất của chùm sáng sủa vạc quang đãng vị 2% hiệu suất của chùm sáng sủa kích ứng. Khi cơ, với từng photon vạc rời khỏi ứng với từng nào photon kích thích?

[A]. 20
[B]. 30
[C]. 60
[D]. 50

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Khi cơ, với từng photon vạc rời khỏi ứng số photon kích ứng là : $k=\dfrac{{{P}_{B}}. {{\lambda }_{B}}}{{{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}$= 30

[collapse]

Câu 36.

Chất lỏng fluorexein hít vào độ sáng kích ứng đem bước sóng \[\lambda =0,48\mu m\] và vạc rời khỏi ánh đem bước sóng \[\lambda =0,64\mu m\]. tường hiệu suất của sự việc vạc quang đãng này là 9 % (hiệu suất của sự việc vạc quang đãng là tỉ số thân thiện tích điện của độ sáng vạc quang đãng và tích điện của độ sáng kích ứng nhập một đơn vị chức năng thời gian), số phôtôn của độ sáng kích ứng chiếu cho tới nhập 10 s là \[{{2015. 10}^{1}}^{1}\] phân tử. Số phôtôn của chùm sáng sủa vạc quang đãng vạc rời khỏi nhập 2 s là

[A]. \[2,{{6827. 10}^{12}}\]
[B]. \[4,{{863. 10}^{1}}^{3}\]
[C]. \[4,{{863. 10}^{1}}^{2}\]
[D]. \[2,{{6827. 10}^{11}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Công suất của độ sáng kích ứng Phường = N\[\dfrac{hc}{\lambda }\] ( N số phôtôn của độ sáng kích ứng vạc rời khỏi nhập 1s). Công suất của độ sáng vạc quang: . P’ = N’\[\dfrac{hc}{\lambda ‘}\] (N’ số phôtôn của độ sáng vạc quang đãng vạc rời khỏi nhập 1s). Hiệu suất của sự việc vạc quang: H = \[\dfrac{P’}{P}=\dfrac{N’}{N}\dfrac{\lambda }{\lambda ‘}\] $\Rightarrow $ N’ = NH\[\dfrac{\lambda ‘}{\lambda }\]\[={{2015. 10}^{10}}. 0,9. \] \[\dfrac{0,64}{0,48}\] \[=4,{{863. 10}^{1}}^{2}. \]

[collapse]

Câu 37.

Dung dịch Fluorêxêin hít vào độ sáng đem bước sóng \[0,49\mu m\] và vạc rời khỏi độ sáng đem bước sóng \[0,52\mu m\], người tao gọi hiệu suất của sự việc vạc quang đãng là tỉ số thân thiện tích điện độ sáng vạc quang đãng và tích điện độ sáng hít vào. tường hiệu suất của sự việc vạc quang đãng của hỗn hợp Fluorêxêin là 75%. Số Xác Suất của phôtôn bị hít vào đang được dẫn đến việc vạc quang đãng của hỗn hợp là:

[A]. 82,7%
[B]. 79,6%
[C]. 75,0%
[D]. 66,8%

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi số photon bị hít vào là \[{{N}_{1}}\] phân tử, đem tích điện là \[{{E}_{1}}=\]$\dfrac{hc}{{{\lambda }_{1}}}$, \[{{\lambda }_{1}}=0,49mm\] Số photon vạc quang đãng vạc rời khỏi là \[{{N}_{2}}\], đem tích điện là \[{{E}_{2}}=\]$\dfrac{hc}{{{\lambda }_{2}}}$,${{\lambda }_{2}}$\[=0,52\mu m\] Do từng photon vạc rời khỏi được là vì đang được hít vào một photon cho tới nên số phton bị hít vào đang được dẫn đến việc vạc quang đãng như bên trên đó là \[{{N}_{2}}\]. Theo đề bài bác tao có: $\begin{align} & \dfrac{{{E}_{2}}}{{{E}_{1}}}=\dfrac{{{N}_{2}}hc{{\lambda }_{1}}}{{{N}_{1}}{{\lambda }_{2}}hc}=0,75 \\ & {{N}_{2}}=0,7959{{N}_{1}} \\ \end{align}$ Phần trăm photon bị hít vào dẫn đén vạc quang: $\dfrac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=79,59%$

[collapse]

Câu 38.

Chiếu phản xạ đem bước sóng \[0,22\mu m\] và một hóa học vạc quang đãng thì nó vạc rời khỏi độ sáng đem bước sóng \[0,55\mu m\]. Nếu số photon ánh lịch sự kích ứng phản vào là 500 thì số photon độ sáng vạc rời khỏi là 4. Tính tỉ số hiệu suất của độ sáng vạc quang đãng và độ sáng kích thích?

[A]. 0,2%
[B]. 0,03%
[C]. 0,32%
[D]. 2%

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Tính tỉ số hiệu suất của độ sáng vạc quang đãng và độ sáng kích ứng : $k=\dfrac{{{n}_{B}}. {{\lambda }_{A}}}{{{n}_{A}}. {{\lambda }_{B}}}$ = 0,32%

[collapse]

Câu 39.

Chiếu độ sáng đơn sắc đem bước sóng \[0,3\mu m\] vào trong 1 hóa học thì thấy đem hiện tượng lạ vạc quang đãng. Cho biết hiệu suất của chùm sáng sủa vạc quang đãng chỉ vị 0,5% hiệu suất của chùm sáng sủa kích ứng và cứ 300 phôtôn độ sáng kích ứng mang lại 2 phôtôn độ sáng vạc quang đãng. Cách sóng độ sáng vạc quang đãng là

[A]. \[0,5\mu m\]
[B]. \[0,4\mu m\]
[C]. \[0,48\mu m\]
[D]. \[0,6\mu m\]

Hướng dẫn

Bước sóng độ sáng vạc quang đãng là: ${{\lambda }_{B}}=\dfrac{{{n}_{B}}. {{\lambda }_{A}}}{{{n}_{A}}. k}$\[=0,4\mu m\]

[collapse]

Câu 40.

Cường chừng của một chùm sáng sủa hẹp đơn sắc đem bước sóng 0,5μm khi chiếu vuông góc cho tới mặt phẳng của một tấm sắt kẽm kim loại là I (\[W/{{m}^{2}}\]), diện tích S của mặt phẳng sắt kẽm kim loại có được độ sáng cho tới là \[32m{{m}^{2}}\]. Cứ 50 phôtôn cho tới mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại thì giải tỏa được 2 electron quang đãng năng lượng điện và số electron nhảy rời khỏi nhập 1s là \[3,{{2. 10}^{13}}\]. Giá trị của I là

[A]. \[9,9375W/{{m}^{2}}. \]
[B]. \[9,9735W/{{m}^{2}}. \]
[C]. \[8,5435W/{{m}^{2}}. \]
[D]. \[8,9435W/{{m}^{2}}. \]

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12

Theo bài bác rời khỏi , hiệu suất lượng tử là H = 2/50 = 0,04 Suy phô tôn phản vào tấm sắt kẽm kim loại là \[N={{N}_{e}}/H=3,{{2. 10}^{13}}/0,04=8,{{10}^{14}}photon\] Vì đề mang lại chiếu vuông góc với tấm sắt kẽm kim loại nên Nên hiệu suất phản xạ \[P=N. hc/l={{318. 10}^{6}}W\] Cường chừng chùm độ sáng phản vào là \[I=P/S={{318. 10}^{6}}/{{32. 10}^{6}}=9,9375W/{{m}^{2}}\]

[collapse]

Câu 41.

Hai tấm sắt kẽm kim loại A, B hình trụ được bịa đặt ngay gần nhau, đối lập nhau (trong chân không). A được nối với đặc biệt âm và B được nối với đặc biệt dương của mối cung cấp năng lượng điện một chiều. Để thực hiện bứt những electron kể từ mặt mày nhập của tấm A người tao chiếu một chùm độ sáng đơn sắc hiệu suất 4,9 mW nhưng mà từng photon đem tích điện \[9,{{8. 10}^{-19}}\] J nhập mặt mày nhập của tấm A thì cứ 100 phôton phản vào mang trong mình một electron quang đãng năng lượng điện bứt rời khỏi. Một nhập số những electron bứt rời khỏi hoạt động cho tới B muốn tạo rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện đem độ mạnh \[1,6\mu A\]. Tỉ lệ Xác Suất electron quang đãng năng lượng điện bứt thoát ra khỏi A ko cho tới được B là

[A]. 30%.
[B]. 20%.
[C]. 70%.
[D]. 80%.

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12

Số electron cho tới được B nhập 1s là \[I={{n}_{e}}\left| e \right|\to {{n}_{e}}=\dfrac{I}{\left| e \right|}={{10}^{13}}\] Số photon phản vào A nhập 1s là \[P={{n}_{f}}\varepsilon \to {{n}_{f}}=\dfrac{P}{\varepsilon }=\dfrac{4,{{9. 10}^{-3}}}{9,{{8. 10}^{-19}}}={{5. 10}^{15}}\] Cứ 100 photon phản vào A thì đem 1e nhảy rời khỏi, số e nhảy rời khỏi là \[\dfrac{{{5. 10}^{15}}}{100}={{5. 10}^{13}}\]. Theo đề bài bác chỉ mất \[{{10}^{13}}\] electron cho tới được B nên Xác Suất e quang đãng năng lượng điện bức thoát ra khỏi A ko cho tới được B là \[\dfrac{{{5. 10}^{13}}-{{10}^{13}}}{{{5. 10}^{13}}}=0,8=80%\]

[collapse]

Câu 42.

Một mối cung cấp sáng sủa đem hiệu suất 2 W, vạc rời khỏi độ sáng đem bước sóng \[\lambda =0,597\mu m\] lan rời khỏi đều theo dõi từng phía. Nếu coi 2 lần bán kính con cái ngươi của đôi mắt là 4 milimet và đôi mắt còn hoàn toàn có thể cảm biến được độ sáng khi ít nhất đem 80 phôtôn lọt được vào đôi mắt trong một s. Bỏ qua loa sự hít vào phôtôn của môi trường xung quanh. Khoảng rời ra mối cung cấp sáng sủa nhất nhưng mà đôi mắt còn nhìn thấy mối cung cấp là

[A]. 470 km
[B]. 27 km
[C]. 274 km
[D]. 6 km

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12

Cường chừng sáng sủa I bên trên điểm cơ hội mối cung cấp R được xem theo dõi công thức: I =\[\dfrac{P}{4\pi {{R}^{2}}}\]. Năng lượng độ sáng nhưng mà đôi mắt hoàn toàn có thể nhận được: W = IS = I\[\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}\]= \[\dfrac{P}{4\pi {{R}^{2}}}\]\[\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}\] = \[\dfrac{P{{d}^{2}}}{16{{R}^{2}}}\](d 2 lần bán kính mắt) nhưng mà W = 80\[\dfrac{hc}{\lambda }\]$\Rightarrow $ 80\[\dfrac{hc}{\lambda }\] = \[\dfrac{P{{d}^{2}}}{16{{R}^{2}}}\] $\Rightarrow $ R = \[\sqrt{\dfrac{P{{d}^{2}}\lambda }{16. 80hc}}\] \[=0,{{274. 10}^{6}}\left( m \right)=274\left( km \right). \]

[collapse]

Câu 43.

Một mối cung cấp sáng sủa đem hiệu suất 2 W, vạc rời khỏi độ sáng đem bước sóng \[\lambda =0,6\mu m\] lan rời khỏi đều theo dõi từng phía. Nếu coi 2 lần bán kính con cái ngươi của đôi mắt là 4 milimet và đôi mắt còn hoàn toàn có thể cảm biến được độ sáng khi ít nhất đem n phôtôn lọt được vào đôi mắt trong một s. Bỏ qua loa sự hít vào phôtôn của môi trường xung quanh. Khoảng rời ra mối cung cấp sáng sủa nhất nhưng mà đôi mắt còn nhìn thấy mối cung cấp là 155,4 km. Giá trị của n là

[A]. 250
[B]. 80
[C]. 150
[D]. 70

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12

Cường chừng sáng sủa I bên trên điểm cơ hội mối cung cấp R được xem theo dõi công thức: I =\[\dfrac{P}{4\pi {{R}^{2}}}\]. Năng lượng độ sáng nhưng mà đôi mắt hoàn toàn có thể nhận được: W = IS = I\[\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}\]= \[\dfrac{P}{4\pi {{R}^{2}}}\]\[\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}\] = \[\dfrac{P{{d}^{2}}}{16{{R}^{2}}}\](d 2 lần bán kính mắt) nhưng mà W = n\[\dfrac{hc}{\lambda }\]$\Rightarrow $ n\[\dfrac{hc}{\lambda }\] = \[\dfrac{P{{d}^{2}}}{16{{R}^{2}}}\] $\Rightarrow $ n = \[\dfrac{P{{d}^{2}}\lambda }{16{{R}^{2}}hc}\] = 250 ( photon )

[collapse]

Câu 44.

Một hóa học vạc quang đãng đem kĩ năng vạc rời khỏi độ sáng color lục khi được kích ứng vạc sáng sủa. Hỏi khi chiếu độ sáng đơn sắc nào là sau đây thì hóa học này sẽ vạc quang?

[A]. Đỏ sẩm.
[B]. Đỏ tươi tỉnh.
[C]. Vàng.
[D]. Tím.

Hướng dẫn

Chỉ có màu sắc tím thỏa mãn

[collapse]

Câu 45.

Người tao người sử dụng một loại laze \[C{{O}_{2}}\] đem hiệu suất Phường = 10W nhằm thực hiện dao phẫu thuật. Tia laze phản vào khu vực phẫu thuật tiếp tục thực hiện cùng nước tại phần tế bào khu vực cơ bốc tương đối và tế bào bị tách. CHùm laze đem 2 lần bán kính r = 0,1mm và dịch rời với véc tơ vận tốc tức thời v = 0,5cm/s bên trên mặt phẳng của tế bào mượt. Nhiệt dung riêng biệt của nước: c = 4,18KJ/kg. độ; nhiệt độ hoá tương đối của nước: L = 2260J/kg, nhiệt độ chừng khung người là \[{{37}^{0}}C\]. Thể tích nước nhưng mà tia laze thực hiện bốc tương đối nhập 1s là:

[A]. \[2,892m{{m}^{3}}. \]
[B]. \[3,963m{{m}^{3}}\]
[C]. \[4,01m{{m}^{3}}\]
[D]. \[2,55m{{m}^{3}}\]

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12

Gọi m là lượng nước đang được bốc tương đối \[Q=mc\Delta t\] ; Q= L. m \[Pt=m(c\Delta t+L)\] $\Rightarrow $m = \[\dfrac{Pt}{c\Delta t+L}\] V = \[\dfrac{m}{D}\] = \[\dfrac{Pt}{D(c\Delta t+L)}\] $\Rightarrow $ V = $\dfrac{10.1}{{{10}^{3}}(4180.63+2260)}$ = 3,765.10-8 m3 = 37,65 mm3

[collapse]

Câu 46.

Người tao người sử dụng một laze hoạt động và sinh hoạt bên dưới cơ chế liên tiếp nhằm khoan một tấm thép. Công suất chùm là Phường = 10 W. Đường kính của chùm sáng sủa là d = 1mm, bề dày của tấm thép là e = 2mm. Nhiệt chừng lúc đầu của tấm thép là \[{{t}_{0}}={{30}^{0}}C\] . Khối lượng riêng biệt của thép là \[D=7800kg/{{m}^{3}}\]; nhiệt độ dung riêng biệt của thép là c = 448 J/kg. chừng. Nhiệt rét chảy của thép là L = 270 kJ/kg; điểm trung tâm chảy của thép là \[{{T}_{C}}={{1535}^{0}}C\]. Thời gian giảo ít nhất nhằm khoan là

[A]. 1,157 s
[B]. 2,125 s
[C]. 2,157 s
[D]. 2,275 s

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử độ sáng, vật lí lớp 12

Giải 1:

Ta đem phương trình thăng bằng nhiệt: \[P. t=mc\left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} \right)+m. L\] (1)

Thể tích thép cần thiết nung chảy hình trụ: \[V=\pi \dfrac{{{d}^{2}}}{4}e\]

Khối lượng của thép cần thiết hoá lỏng: \[m=D. V=D. \pi \dfrac{{{d}^{2}}}{4}e\] (2)

Thế (2) nhập (1) : \[P. t=D. \pi \dfrac{{{d}^{2}}}{4}ec\left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} \right)+D. \pi \dfrac{{{d}^{2}}}{4}e. L\] Thế số: \[P. t=7800. \pi . \dfrac{{{10}^{-6}}}{4}{{. 2. 10}^{-3}}. \left[ 448. \left( 1535-30 \right)+270000 \right]\]

\[=39\pi {{. 10}^{-7}}x944240=11,56902804\] \[=>t=11,569/10=1,1569s\approx 1,16s\]

Giải 2: Gọi t là thời hạn khoan thép. Nhiệt lượng Laze cung ứng nhập thời hạn này: $Q=Pt=10t(J)$ Khối lượng của thép cần thiết hoá lỏng: $m=SeD=\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}eD=12,{{3. 10}^{-6}}kg=12,3\mu g$ (d là 2 lần bán kính của lỗ khoan).

Nhiệt lượng cần thiết để lấy khối thép này kể từ \[{{30}^{0}}C\] lên \[{{1535}^{0}}C\] là: ${{Q}_{1}}=mc\left( {{t}_{c}}-{{t}_{0}} \right)=12,{{3. 10}^{-6}}. 448. (1535-30)=8,293J$

Nhiệt lượng cần thiết tiếp sau đó nhằm nung chảy khối thép: ${{Q}_{2}}=Lm=3,321(J)$

Theo tấp tểnh luật bảo toàn năng lượng: $Q={{Q}_{1}}+{{Q}_{2}}\Leftrightarrow 10t=8,293+3,321\Rightarrow t=1,16s$

Xem thêm: hùng vương là ai

[collapse]