Chắc hẳn, phần nhiều người học tiếng Anh số đông đã khá quen thuộc với nhị thì: Quá khứ Đơn cùng Quá khứ Tiếp diễn trong 12 thì trong giờ đồng hồ Anh cơ bản. Tuy nhiên, liệu các bạn đã biết là nhị thì này còn có thể kết hợp với nhau để miêu tả một trường hợp rất hay gặp trong đời sống? Trong bài viết hôm nay, bọn họ cùng ôn tập lại cấu trúc và học cách phối kết hợp thì quá khứ Đơn cùng thì thừa khứ tiếp diễn một cách cụ thể nhé!


*
Sự phối kết hợp giữa thì quá khứ đối chọi và vượt khứ tiếp diễn

1. Kết cấu của thì vượt khứ solo và quá khứ tiếp diễn

Trước hết, ta hãy cùng ôn lại cấu tạo của thì vượt khứ đơn cùng thì quá khứ tiếp diễn nhé!

Quá khứ đơn
Quá khứ tiếp diễn
Khẳng địnhSubject + verb (v-ed/v2) + (object) + …Subject + was/were + v-ing + (object) + …
Phủ địnhSubject + did not/didn’t + verb (nguyên mẫu) + (object) + …Subject + was not/were not + v-ing + (object) + …Subject + wasn’t/weren’t + v-ing + (object) + …
Nghi vấnDid + subject + verb (nguyên mẫu) + (object) + … ?Was/Were + subject + v-ing + (object) + … ?
Cấu trúc của thì quá khứ đối chọi và quá khứ tiếp diễn

2. Chức năng của việc phối kết hợp Quá khứ Đơn với vượt khứ Tiếp diễn

Khi ta muốn diễn tả một hành động đang ra mắt trong thừa khứ và đùng một phát bị một hành động khác cắt theo đường ngang ta sẽ kết hợp thì Quá khứ Tiếp diễn (hành rượu cồn đang diễn ra) với thì Quá khứ Đơn (hành động cắt ngang). Hãy thuộc xem qua đầy đủ ví dụ sau:

Ví dụ 1:While I was presenting our new project, the kinh doanh Manager entered the room.(Trong lúc tôi đang biểu đạt về dự án mới của chúng tôi, Trưởng phòng marketing bước vào phòng.)Phân tích:– hành động đang diễn ra: “Tôi đang biểu hiện về dự án”.– hành vi cắt ngang: “Trưởng phòng marketing bước vào”.

Bạn đang xem: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Ví dụ 2:I was typing a report when my leader asked me to lớn go lớn the meeting room with her.(Tôi vẫn đánh máy report khi trưởng nhóm của tôi bảo tôi cho phòng họp thuộc cô ấy.)Phân tích:Hành động đang diễn ra: “tôi đang đánh thứ báo cáo”.Hành động giảm ngang: “trưởng nhóm của mình bảo tôi cho phòng họp”.

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn là 1 phần thường xuyên mở ra nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắc chắn phần kỹ năng ngữ pháp đặc biệt quan trọng này, TOPICA Native giữ hộ đến bạn Trọn bộ bài tập thì thừa khứ tiếp nối từ cơ bản đến nâng cấp (có đáp án) (Past Continuous Tense) dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nắm tắt lý thuyết thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

1.1. Cách áp dụng thì thừa khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang xảy ra tại 1 thời điểm trong vượt khứ.

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi vẫn xem TV vào thời gian 8 giờ tối qua.)

Diễn tả những hành vi xảy ra đôi khi trong quá khứ.

VD: John was listening khổng lồ music while his mother was cooking in the kitchen. (John sẽ nghe nhạc khi mẹ anh ấy nấu ăn uống trong bếp.)

Diễn tả hành vi đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang đợi xe buýt khi tai nạn xảy ra.)

Diễn tả một hành vi từng lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến bạn khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các chúng ta của tôi lúc nào thì cũng phàn nàn về bà xã của họ.)


TOPICA Native
X – học tiếng Anh toàn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp phát âm sâu cùng nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và tập trung qua những bài học cô ứ 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 tiếng thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning với Macmillan Education.


1.2. Vệt hiệu nhận biết thì vượt khứ tiếp diễn

Trong câu ở thì thừa khứ tiếp diễn có các trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong vượt khứ kèm theo thời điểm cụ thể:

At + tiếng + thời hạn trong vượt khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời gian trong thừa khứ. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Những mẫu câu thì thừa khứ tiếp diễn

2. Bài tập thì thừa khứ tiếp tục cơ bản

Dưới đó là những bài bác tập thì vượt khứ tiếp tục chọn lọc bao quát tương đối đầy đủ cách thực hiện thường chạm chán và phổ cập nhất. Hãy làm cho nhiều bài xích tập quá khứ tiếp diễn để đạt điểm cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Phân chia động từ sinh sống trong ngoặc nghỉ ngơi thì thừa khứ tiếp nối để chấm dứt câu

I lost my keys when I ________ (walk) home.  It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) lớn her new boss.  My friends ________ (drive) to work when they heard the news on the radio.  He ________ (ride) his bicycle when the cat ran across the road.  We couldn’t go to the beach yesterday because it ________. (rain)  It was a lovely day. The sun was shining & the birds ________ (sing) in the trees.  The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began lớn rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a party in the other room. Mary and I _________ (dance) the house when the telephone rang.Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing
*

Bài tập về thì quá khứ tiếp tục có đáp án


Bài 2. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì thừa khứ tiếp tục dựa bên trên từ gợi ý

(they / take the exam?)  (when / he / work there?)  (you / make dinner?)  (they / drink coffee when you arrived?)  (when / we / sleep?)  (they / study last night)  (we / talk when the accident happened)  (he / not / exercise enough)  (I / talk too much?)  (it / not / snow)  (how / they / feel?)  (they / not / talk)  (where / I / stay?)  (why / he / study on a Saturday night?)  (I / go to lớn school when you saw me)  (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called)  (we / not / leave when you called)  (I / not / stay in a hotel)  (we / make too much noise?) Đáp án
Were they taking the exam?  When was he working there?  Were you making dinner?  Were they drinking coffee when you arrived?  When were we sleeping?  They were studying last night.  We were talking when the accident happened.  He wasn’t exercising enough.  Was I talking too much?  It wasn’t snowing.  How were they feeling?  They weren’t talking.  Where was I staying?  Why was he studying on a Saturday night?  I was going to lớn school when you saw me.  You were sleeping at 6am.  She was working when I called.  We weren’t leaving when you called.  I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?

TOPICA Native
X – học tiếng Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần chạm “điểm loài kiến thức”, giúp phát âm sâu cùng nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và triệu tập qua những bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning và Macmillan Education.


2. Bài tập thì thừa khứ tiếp nối nâng cao

Bài tập thì quá khứ đối kháng và thừa khứ tiếp diễn phối kết hợp là dạng bài bác tập tiếp tục xuất hiện. Cần để các bạn thành thành thục dạng bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp nối nâng cao; TOPICA Native đẫ tổng hòa hợp nhiều câu hỏi để các bạn thực hành!

Bài 1. Phân tách động từ trong ngoặc sống thì vượt khứ đối kháng hoặc thừa khứ tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone call my name. I ______________ around và ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm & I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband and I _____________ to lớn have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. Was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 
*

Làm nhiều bài tập thì thừa khứ tiếp diễn để thuần thục


Bài 2. Dứt đoạn đối thoại sau bằng cách điền vào chỗ trống dạng đúng của cồn từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim và Matt | do) (1)Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)Julie: He was diving in the pool.Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)Julie: You’re right. He was just trying to do it. Và all his friends were watching it.Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.Sue: _____________________ faces when he came up khổng lồ the surface of the pool? (Matt | make) (6)Julie: Yes, he was. He was grinning and making faces at me.Sue: At you? Vow! & what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)Julie: Not really. He was looking at me instead.Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)Julie: Yes, I was. Why?
Sue: Now I know why Tim và Matt were watching you, Julie.Đáp ánWhat were Tim và Matt doing
Were you swimming
What was he doing
Was he not just trying
Were they laughing
Matt was making
He was watching
Was you wearing

Bài 3. Phân chia động từ vào ngoặc sinh hoạt dạng phù hợp (quá khứ 1-1 hoặc quá khứ tiếp diễn)

Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath and ________ (answer) the phone.I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.________(you, watch) television when I phoned you?
Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my hand
Đáp ánwas having – rang – answeredsaw – was sitting – readingwas walking – hurtburnt – was cookingfell – was paitingwas reading – heard
Were you watchingwas waiting – arrivedwasn’t driving – happenedbroke – was doing – slipped

Bài 4. Thay đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và vấn đáp các câu hỏi đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….They were working when she came yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….She was painting a picture while her mother was making a cake.………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….He was typing a letter when his quái nhân went into the room.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….Đáp ánCâu 1He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?
Yes, he was./ No, he wasn’t.Câu 2They were working when she came yesterday.They weren’t working when she came yesterday.Were they working when she came yesterday?
Yes, they were./ No, they weren’t.Câu 3She was painting a picture while her mother was making a cake.She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.Was she painting a picture while her mother was making a cake?
Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 4Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Was Anne riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday?
Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 5He was typing a letter when his monster went into the room.He wasn’t typing a letter when his quái nhân went into the room.Was he typing a letter when his monster went into the room?
Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Lựa chọn đúng thì của các câu sau

I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.What were you doing/ did you vị when I phoned?
They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.It rained/ was raining heavily last July.While people were talking to each other, he read/ was reading his book.Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.While we were running/ run in the park, Mary fell over.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
Who was she dancing/ did she dance with at the buổi tiệc ngọt last night?
They were watching/ watched football on TV all day.

Xem thêm: 30+ Mẫu Giường Ngủ Giá Rẻ 1 Triệu Fngn1M, Giường Ngủ Giá Rẻ Từ 1 Triệu

Đáp ánsawwere you doingdid’nt visitrainedwas readingatewere running
Did you finddid she dancewere watching

Bài 6. Tìm các lỗi sai trong số câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?
What was she vì while her mother was making lunch?
Where did you went last Sunday?
They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go khổng lồ the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.Đáp ánplay thành playingstudy thành studyingdo thành doingwent thành gosleep thành sleepinghave thành hadbroke thành breakgo thành wentam thành wasturn thành turned