thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc bấy giờ là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc bấy giờ là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN (Hình kể từ internet)

Bạn đang xem: thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc bấy giờ là ai?

Ngân mặt hàng Nhà nước nước Việt Nam là phòng ban ngang cỗ của nhà nước, Ngân mặt hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa Việt Nam; triển khai tính năng vận hành nước non về chi phí tệ, sinh hoạt ngân hàng và nước ngoài hối; triển khai tính năng của Ngân mặt hàng Trung ương về phát triển chi phí, ngân hàng của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và đáp ứng cty chi phí tệ mang đến Chính phủ; vận hành nước non những cty công nằm trong phạm vi vận hành của Ngân mặt hàng Nhà nước. (Điều 1 Nghị toan 102/2022/NĐ-CP)

Còn bên trên Điều 3 Nghị toan 123/2016/NĐ-CP quy định: Sở trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Sở là member nhà nước và là kẻ hàng đầu Sở, phòng ban ngang Sở, chỉ đạo công tác làm việc của Sở, phòng ban ngang Bộ; phụ trách vận hành nước non về ngành, nghành nghề dịch vụ được phân công; tổ chức triển khai thực hành và theo đòi dõi việc thực hành pháp lý tương quan cho tới ngành, nghành nghề dịch vụ được kí thác nhập phạm vi cả nước.

Thủ trưởng phòng ban ngang Sở tùy từng từng phòng ban tiếp tục mang tên gọi không giống nhau như: Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống Chính phủ; Tổng Thanh tra nhà nước và Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc bấy giờ là bà Nguyễn Thị Hồng.

Cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước

Tại Điều 3 Nghị toan 102/2022/NĐ-CP quy toan về tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước như sau:

- Vụ Chính sách chi phí tệ.

Vụ Chính sách chi phí tệ với 6 chống.

- Vụ Quản lý nước ngoài ăn năn.

Vụ Quản lý nước ngoài ăn năn với 4 chống.

- Vụ Thanh toán.

Vụ Thanh toán với 4 chống.

- Vụ Tín dụng những ngành tài chính.

Vụ Tín dụng những ngành tài chính với 5 chống.

- Vụ Dự báo, đo đếm.

Vụ Dự báo, đo đếm với 4 chống.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế với 5 chống.

- Vụ Ổn toan chi phí tệ - tài chủ yếu.

- Vụ Kiểm toán nội cỗ.

Vụ Kiểm toán nội cỗ với 4 chống.

- Vụ Pháp chế.

Vụ Pháp chế với 3 chống.

Xem thêm: có cảm tình với ai đó là gì

- Vụ Tài chủ yếu - Kế toán.

Vụ Tài chủ yếu - Kế toán với 5 chống.

- Vụ Tổ chức cán cỗ.

Vụ Tổ chức cán cỗ với 5 chống.

- Vụ Truyền thông.

- Văn chống.

- Cục Công nghệ vấn đề.

- Cục Phát hành và kho quỹ.

- Cục Quản lý dự trữ nước ngoài ăn năn nước non.

- Cục Quản trị.

- Sở Giao dịch.

- Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Các Trụ sở bên trên tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW.

(20 phòng ban này là đơn vị chức năng hành chủ yếu gom Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước triển khai tính năng vận hành nước non và tính năng Ngân mặt hàng Trung ương)

- Viện Chiến lược ngân hàng.

- Trung tâm tin tức tín dụng thanh toán Quốc gia nước Việt Nam.

- Thời báo Ngân mặt hàng.

- Tạp chí Ngân mặt hàng.

- Học viện Ngân mặt hàng.

(05 phòng ban, đơn vị chức năng này là đơn vị chức năng sự nghiệp đáp ứng tính năng vận hành nước non của Ngân mặt hàng Nhà nước)

Xem thêm: tchaikovsky là ai

Thông đốc Ngân mặt hàng Nhà nước trình Thủ tướng mạo nhà nước phát hành Quyết toan quy toan tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng và list những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập không giống nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước.

Thông đốc Ngân mặt hàng Nhà nước phát hành đưa ra quyết định quy toan tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của những đơn vị chức năng nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước theo đòi quy toan của pháp lý, trừ Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi giành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].