toán lớp 5 trang 128

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 128 (gồm cách thức giải)

1. Giải bài xích 1 – Giải Toán 5 trang 128

Đề bài:Một bể kính nuôi cá hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.a) Tính diện tích S kính dùng để bể cá cơ (bể không tồn tại nắp).b) Tính thể tích bể cá cơ.c) Mức nước vô bể cao vày 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước vô bể cơ (độ dày kính ko xứng đáng kể)

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 128

giai bai 1 trang 128 sgk toan 5

Phương pháp giải:– Đổi những đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm kể từ mét/ xen-ti-mét rời khỏi đề-xi-mét.- Cách giải:a) Tính diện tích S xung xung quanh của bể kính bằng phương pháp nằm trong diện tích S xung xung quanh của bể kính với diện tích S mặt mũi lòng.b) Tính thể tích của bể cá bằng phương pháp áp dụng công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: V = a x b x c (Thể tích vày chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn, nhân chiều cao).c) Muốn biết thể tích nước vô bể, tao lấy thể tích bể cá lấy nhân với 3/4.

Đáp án:Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.a) Diện tích xung xung quanh của bể kính là:(10 + 5) x 2 x 6 = 180 (dm2)Diện tích lòng của bể kính là:10 x 5 = 50 (dm2)Diện tích kính dùng để bể cá là:180 + 50 = 230 (dm2)b) Thể tích bể cá là:10 x 5 x 6 = 300 (dm3)300 dm3 = 300 lítc) Thể tích nước vô bể là:300 x 3/4 = 225 (lít)Đáp số:a) 230 dm2;b) 300 lít;c) 225 lít.Lưu ý: Ta hoàn toàn có thể thám thính độ cao mực nước vô bể là 6 : 4 x 3 = 4,5 (dm). Thể tích nước vô bể vày thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 10dm, chiều rộng lớn 5cm, độ cao 4,5dm.

2. Giải bài xích 2 – Giải Toán lớp 5 bài xích rèn luyện công cộng trang 128

Đề bài:Một hình lập phương đem cạnh 1,5m. Tính:a) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương;b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;c) Thể tích của hình lập phương.

Phương pháp giải:– Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình lập phương: S = a x a x 4 (Diện tích xung xung quanh của hình lập phương vày bình phương phỏng nhiều năm cạnh nhân với 4).- Công thức tính diện tích S toàn phần của hình lập phương: S = a x a x 6 (Diện tích toàn phần của hình lập phương vày bình phương phỏng nhiều năm cạnh nhân với 6).- Công thức tính thể tích của hình lập phương: V = a x a x a (trong đó: V là thể tích; a là cạnh của hình lập phương).

Đáp án:a) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)c) Thể tích hình lập phương là:1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)Đáp số:a) 9m2;b) 13,5m2;c) 3,375m3.

3. Giải bài xích 3 – Giải Toán lớp 5 rèn luyện công cộng trang 128

Đề bài: Có nhì hình lập phương. Hình M đem cạnh nhiều năm vội vã 3 phen cạnh hình N.a) Diện tích toàn phần của hình M vội vã bao nhiêu phen diện tích S toàn phần của hình N?b) Thể tích của hình M vội vã bao nhiêu phen thể tích của hình N?

giai bai 3 trang 128 sgk toan 5

Xem thêm: khỉ bubu là ai

Phương pháp giải:– Công thức tính diện tích S toàn phần hình lập phương: S = a x a x 6 (S là diện tích; a là cạnh).- Công thức tính thể tích hình lập phương: V = a x a x a (S là diện tích; a là cạnh).

Đáp án:Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.a) Diện tích toàn phần của hình N là:a x a x 6Diện tích toàn phần của hình M là:(a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9Vậy diện tích S toàn phần của hình M vội vã 9 phen diện tích S toàn phần của hình N.b) Thể tích của hình N là:a x a x aThể tích của hình M là:(a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3) = (a x a x a) x 27Vậy thể tích hình M vội vã 27 phen thể tích hình N.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 128 (ngắn gọn)

Bài 1 – Giải Toán 5 rèn luyện công cộng trang 128Một bể kính nuôi cá hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.a) Tính diện tích S kính dùng để bể cá cơ (bể không tồn tại nắp).b) Tính thể tích bể cá cơ.c) Mức nước vô bể cao vày 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước vô bể cơ (độ dày kính ko xứng đáng kể)giai bai tap trang 129 sgk toan 5 luyen tap chungLời giải:Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.a) Diện tích xung xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)Diện tích lòng của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)Diện tích kính dùng để bể cá là: 180 + 50 = 230 (dm3)b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x 6 = 300 (dm3)300dm3 = 300lc) Số lít nước đem vô bể cá là: 300 x 3/4 = 225lĐáp số: a) 230dm3; b) 300l ; c) 225l.Bài 2 trang 128 SGK Toán 5Một hình lập phương đem cạnh 1,5m. Tính:a) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương;b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;c) Thể tích của hình lập phương;Lời giải:a) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)c) Thể tích hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3.

Chương I tất cả chúng ta thích nghi với những đơn vị chức năng đo, vô cơ Héc-ta được dùng nhiều. Cùng coi khêu ý Giải Toán lớp 5 trang 29, 30 nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 3 trang 128 SGK Toán 5Có nhì hình lập nhiều năm phương. Hình M đem cạnh nhiều năm vội vã 3 phen cạnh hình N.giai bai tap trang 129 sgk toan 5 luyen tap chunga) Diện tích toàn phần của hình M vội vã bao nhiêu phen diện tích S toàn phần của hình N ?b) Thể tích của hình M vội vã bao nhiêu phen thể tích của hình N ?Lời giải:Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.a) Diện tích toàn phần của:Hình N là : a x a x 6Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9Vậy diện tích S toàn phần của hình M vội vã 9 phen của hình N.b) Thể tích của:Hình N là: a x a x aHình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27Vậy thể tích hình M vội vã 27 phen hình N.

– HẾT –

Trên đấy là khêu ý Giải Toán lớp 5 trang 128, Luyện luyện chung không thiếu cụ thể. Các em hoàn toàn có thể tái hiện những bài xích giải Toán lớp 5 trang 127 và sẵn sàng trước nội dung bài xích Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn qua chuyện phần Giải Toán lớp 5 trang 130, 131 nhằm học tập chất lượng tốt Toán 5 rộng lớn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-128-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38617n.aspx

Xem thêm: sương nguyệt anh là con ai