tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Câu hỏi:

05/02/2020 9,048

Bạn đang xem: tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chủ yếu trị tự Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đầu xuân năm mới 1930 phát triển thành nguyên lý không thay đổi vô quy trình chỉ huy cách mệnh nước ta của Đảng tớ là gì?

A. Độc lập và tự tại.

Đáp án chủ yếu xác

B. Đoàn kết với giai cấp cho vô sản toàn cầu.

C. Tự tự đồng đẳng có nhân.

D. Độc lập dân tộc bản địa, ruộng khu đất nông dân.

Đáp án A

Độc lập và tự tại là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chủ yếu trị tự Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo (đầu năm 1930). Trong trong cả giai đoạn sau của cách mệnh, song lập tự tại luôn luôn là yếu tố cần thiết, cốt lõi cần thiết xử lý, phát triển thành nguyên lý không thay đổi vô quy trình chỉ huy cách mệnh của Đảng tớ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này tại đây không thuộc lối lối thay đổi của Trung Quốc kể từ 1978?

A. Lấy trở nên tân tiến tài chính thực hiện trung tâm.

B. Tiến hành cách tân và xuất hiện.

C. Chuyển nền tài chính plan hóa triệu tập quý phái nền tài chính thị ngôi trường xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Thực hiện tại lối lối “ba ngọn cờ hồng”.

Câu 2:

Mục chi phí đấu giành của dân chúng Mỹ Latinh sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhì là gì?

A. Chống ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, giải tỏa dân tộc bản địa.

B. Chống cơ chế phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

C. Chống cơ chế độc tài đằm thắm Mỹ, bảo đảm song lập.

D. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 3:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa ở nước ta sau khi

A. Đã dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Xem thêm: nữ thần kim ưng 2022 là ai

B. Đã hoàn mỹ máy bộ cai trị ở Đông Dương.

C. Đã đặt điều nền bảo lãnh lên toàn cỗ việt nam.

D. Đã cơ bạn dạng bình toan được nước ta về quân sự chiến lược.

Câu 4:

Từ năm 1973 cho tới năm 1991, điểm mới mẻ vô quyết sách đối nước ngoài của Nhật Bản là

A. Chú trọng trở nên tân tiến mối liên hệ với những nước ở chống Đông Bắc Á.

B. Tăng cường mối liên hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN.

C. Chỉ quan tâm mối liên hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn.

D. Không còn chú ý liên minh với Mỹ và những nước Tây Âu.

Câu 5:

Những vương quốc giành được song lập dân tộc bản địa nhanh nhất ở châu Phi sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhì là

A. Ănggôla và Môdămbích

B. Marốc và Xuđăng

C. Ai Cập và Libi

D. Angiêri và Tuynidi

Câu 6:

Kết trái khoáy cuộc đấu giành giành song lập của những nước Khu vực Đông Nam Á vô năm 1945 triệu chứng tỏ

A. Điều khiếu nại khách hàng quan liêu lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

B. Lực lượng vũ trang lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

C. Điều khiếu nại khinh suất lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

D. Tầng lớp trung lừa lọc vào vai trò nòng cột.

Xem thêm: người ấy là ai tập đặc biệt

TÀI LIỆU VIP VIETJACK