từ vựng tiếng anh lớp 2

Từ vựng là nền tảng trước tiên nhằm bé xíu học tập đảm bảo chất lượng và nắm rõ kiến thức và kỹ năng giờ Anh. Vì thế, chuẩn bị mang lại bé xíu vốn liếng kể từ vựng giờ Anh lớp 2 kể từ sớm sẽ hỗ trợ con cái dễ nắm bắt bài xích và đạt được điểm cao hơn nữa bên trên ngôi trường. Cùng tìm hiểu thêm những kể từ vựng trọng tâm nhưng mà bé xíu tiếp tục bắt gặp vô năm học tập nằm trong VUS qua loa nội dung bài viết sau.

Tổng phù hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 theo dõi sách giáo khoa

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 2

Theo lịch trình sách giáo khoa môn giờ Anh lớp 2 lúc bấy giờ thì học viên tiếp tục học tập 16 chương vô một năm học tập (8 chương/kỳ). Để bố mẹ khối hệ thống kiến thức và kỹ năng dễ dàng rộng lớn và tương hỗ con cái sẵn sàng đảm bảo chất lượng mang lại năm học tập mới nhất, bên dưới đấy là tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 theo dõi từng chương.

Từ vựng giờ Anh lớp 2 gồm:

Từ vựng giờ anh lớp 2

Unit 1 – At my birthday party

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Birthdayn/ˈbɝːθ.deɪ/Sinh nhật, ngày sinh
2Partyn/ˈpɑːr.t̬i/Bữa tiệc
3Popcornn/ˈpɑːp.kɔːrn/Bỏng ngô
4Pizzan/ˈpiːt.sə/Bánh pizza
5Caken/keɪk/Bánh ngọt
6Yummyadj/ˈjʌm.i/Ngon
7Balloonn/bəˈluːn/Bóng bay
8Candyn/ˈkændi/Kẹo
9Drinkv/drɪŋk/Đồ uống
10Friendn/frend/Bạn bè
11Happy birthdayn/ˈhæp.i/ /ˈbɝːθ.deɪ/Chúc mừng sinh nhật

Unit 2 – In the backyard

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Backyardn/ˌbækˈjɑːrd/Sân sau
2Playv/pleɪ/Chơi
3Kiten/kaɪt/Con diều
4Biken/baɪk/Xe đạp
5Kittenn/ˈkɪt̬.ən/Mèo con
6Runv/rʌn/Chạy
7Grassn/ɡræs/Cỏ
8Flowern/ˈflaʊ.ɚ/Hoa
9Puppyn/ˈpʌp.i/Chó con

Unit 3 – At the seaside

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Seasiden/ˈsiː.saɪd/Bờ biển
2Sandn/sænd/Cát
3Sean/siː/Biển
4Sunn/sʌn/Mặt trời
5Skyn/skaɪ/Bầu trời
6Waven/weɪv/Sóng biển

Unit 4 – In the countryside

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Countrysiden/ˈkʌn.tri.saɪd/Nông thôn
2Rainbown/ˈreɪn.boʊ/Cầu vồng
3Rivern/ˈrɪv.ɚ/Dòng sông
4Roadn/roʊd/Con đường
5Friendlyadj/ˈfrend.li/Thân thiện
6Peacefuladj/ˈpiːs.fəl/Yên bình
7Fieldn/fiːld/Đồng ruộng
8Villagen/ˈvɪl.ɪdʒ/Ngôi làng
9Chickenn/ˈtʃɪk.ɪn/Con gà

Unit 5 – In the classroom

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Classroomn/ˈklæs.rʊm/Phòng học
2Boardnbɔːrd/Bảng
3Tablen/ˈteɪ.bəl/Bàn
4Teachern/ˈtiː.tʃɚ/Giáo viên
5Questionn/ˈkwes.tʃən/Câu hỏi
6Squaren/skwer/Hình vuông
7Penn/pen/Bút mực
8Penciln/pen/Bút chì
9Rulern/ˈruː.lɚ/Thước kẻ

Unit 6 – On the farm

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Farmn/fɑːrm/Nông trại
2Duckn/dʌk/Con vịt
3Farmern/ˈfɑːr.mɚ/Bác nông dân
4Pign/pɪɡ/Con lợn
5Cown/kaʊ/Con bò
6Sheepn/ʃiːp/Con cừu
7Donkeyn/ˈdɑːŋ.ki/Con lừa
8Windmilln/ˈwɪnd.mɪl/Cối xay gió

Unit 7 – In the village

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Kitchenn/ˈkɪtʃ.ən/Phòng bếp
2Pann/pæn/Cái chảo
3Spoonn/spuːn/Cái thìa
4Breadn/bred/Bánh mì
5Fruitn/fruːt/Trái cây
6Juicen/dʒuːs/Nước ngược cây
7Jamn/dʒæm/Mứt

Unit 8 – In the kitchen

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Villagen/ˈvɪlɪdʒ/Ngôi buôn bản, buôn bản quê
2Vann/væn/Xe khẩn khoản (xe chuyển vận nhỏ)
3Volleyballn/ˈvɑːlibɔːl/Môn bóng chuyền
4Oxn/ɑːks/Con trườn đực
5Cown/kaʊ/Bò cái
6Chickenn/ˈtʃɪkɪn/Con gà
7Roadn/rəʊd/Con đường
8Rivern/ˈrɪvər/Dòng sông

Unit 9 – In the grocery store

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Storen/stɔːr/Cửa hàng
2Candyn/ˈkæn.di/Kẹo
3Yogurtn/ˈjoʊ.ɡɚt/Sữa chua
4Potaton/pəˈteɪ.t̬oʊ/Khoai tây
5Tomaton/təˈmeɪ.t̬oʊ/Cà chua
6Snackn/snæk/Đồ ăn vặt
7Applen/ˈæp.əl/Quả táo
8Orangen/ˈɔːr.ɪndʒ/Quả cam

Unit 10 – At the zoo

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Zoon/zuː/Sở thú
2Zebran/ˈziː.brə/Ngựa vằn
3Monkeyn/ˈmʌŋ.ki/Con khỉ
4Elephantn/ˈel.ə.fənt/Con voi
5Tigern/ˈtaɪ.ɡɚ/Con hổ
6Birdn/bɝːd/Con chim

Unit 11 – In the playground

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Playv/pleɪ/Chơi
2Sliden/slaɪd/Cái cầu trượt
3Riding a bikev/ˈraɪdɪŋ ə baɪk/Đang cút xe pháo đạp
4Driving a carv/ˈdraɪvɪŋ ə kɑːr/Đang tài xế xe hơi (đồ chơi)
5Biken/baɪk/Xe đạp
6Playgroundn/ˈpleɪɡraʊnd/Sân chơi
7Swingn/swɪŋ/Xích đu
8Footballn/ˈfʊtbɔːl/Môn bóng đá

Unit 12 – At the café

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Caken/keɪk/Bánh ngọt
2Tablen/ˈteɪbl/Cái bàn
3Fruitn/fruːt/Trái cây
4Grapen/ɡreɪp/Quả nhỏ
5On the tableprep/Ɑːn ðə ˈteɪbl/Trên bàn
6Watern/ˈwɔːtər/Nước lọc
7Yogurtn/ˈjəʊɡərt/Sữa chua
8Ice screamn/aɪs kriːm/Kem

Unit 13 – In the Maths class

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Numbern/ˈnʌm.bɚ/Con số
2Mathsn/mæθs/Môn toán
3Tenn/ten/Số 10
4Elevenn/əˈlev.ən/Số 11
5Twelven/twelv/Số 12
6Thirteenn/θɝːˈtiːn/Số 13
7Fourteenn/ˌfɔːrˈtiːn/Số 14
8Fifteenn/ˌfɪfˈtiːn/Số 15

Unit 14 – At home

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Homen/hoʊm/Nhà
2Brothern/ˈbrʌð.ɚ/Anh trai/ em trai
3Sistern/ˈsɪs.tɚ/Chị gái/ em gái
4Grandmothern/ˈɡræn.mʌð.ɚ/
5Agen/eɪdʒ/Tuổi
6Grandfathern/ˈɡræn.fɑː.ðɚ/Ông
7Mothern/ˈmʌð.ɚ/Mẹ
8Fathern/ˈfɑː.ðɚ/Bố

Unit 15 – In the clothes shop

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Shopn/ʃɑːp/Cửa hàng
2Shirtn/ʃɝːt/Áo sơ mi
3Shortsn/ʃɔːrts/Quần đùi
4Shoesn/ʃuː/Giày
5Heren/hɪr/Ở đây
6Theren/ðer/Ở đó
7Bluen/bluː/Xanh domain authority trời
8Redn/red/Màu đỏ
9Blackn/blæk/Màu đen

Unit 16 – At the campsites

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Tentn/tent/Lều cắm trại
2Blanketn/ˈblæŋ.kɪt/Chăn đậy, mền
3Fencen/fens/Hàng rào
4Teapotn/ˈtiː.pɑːt/Ấm trà
5Firen/faɪr/Lửa
6Funnyadj/ˈfʌn.i/Vui, thú vị
7Darkn/dɑːrk/Tối
8Campsiten/ˈkæmp.saɪt/Khu cắm trại

Học tập dượt bên trên ngôi trường đem hỗ trợ đầy đủ kiến thức và kỹ năng giờ Anh mang lại con cái không?

Tại ngôi trường học tập, bé xíu sẽ tiến hành dạy dỗ những kiến thức và kỹ năng đơn giản và giản dị như cấu hình câu, ngữ pháp và kể từ vựng giờ Anh lớp 2. Con hiểu rằng cơ hội gọi, viết lách, nghe và viết lách cơ bạn dạng. Tuy nhiên, chỉ học tập bên trên ngôi trường được xem là không đủ nhằm con cái rất có thể thạo giờ Anh.

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi mang lại trẻ con thoải mái tự tin khơi ngỏ sau này tươi tắn sáng sủa tại: Tiếng Anh mang lại trẻ con em

Hơn 1,3 tỷ người và đa số những vương quốc bên trên toàn cầu đều đang được người sử dụng giờ Anh hằng ngày mang lại việc làm, học hành và cuộc sống. Để con cái bắt nhịp và phát triển thành một công dân toàn thế giới, việc thông thuộc nước ngoài ngữ là chính yếu. Thầy u nên góp vốn đầu tư mang lại bé xíu môi trường xung quanh dạy dỗ nâng cao, suốt thời gian học tập không ngừng mở rộng và môi trường xung quanh thực hành thực tế nhiều hơn thế nữa nhằm con cái đem nền tảng nước ngoài ngữ vững vàng vàng.

Từ vựng giờ anh lớp 2

Vì sao nên mang lại con cái học tập giờ Anh kể từ sớm?

Trong lứa tuổi kể từ 4 – 11 tuổi, trẻ con đem tài năng thu nhận và trở nên tân tiến ngôn từ đặc biệt thời gian nhanh. hầu hết nghiên cứu và phân tích khoa học tập tiếp tục chỉ ra rằng tài năng “bắt chước” tiếng động siêu phàm của trẻ nhỏ vô lứa tuổi này. Vì vậy, việc học tập giờ Anh kể từ sớm sẽn mang lại mang lại bé xíu thật nhiều quyền lợi như:

 • Tiếp thu ngôn từ một cơ hội tự động nhiên: Tại lứa tuổi này, con cái học tập những kể từ vựng giờ Anh lớp 2 và nhiều kiến thức và kỹ năng không ngừng mở rộng không giống đặc biệt thời gian nhanh. Bé tiếp tục đơn giản và dễ dàng tạo hình kĩ năng nghe, thưa, gọi, viết lách nhưng mà ko cần thiết tiêu tốn nhiều sức lực. 
 • Phát triển trí não: Phát triển tuy vậy song nhiều loại nước ngoài ngữ gom kích ứng tài năng suy nghĩ của trẻ con. Con tâm lý và hành động tự nhiên thời gian nhanh với cả những ngôn từ bao hàm cả giờ Anh.
 • Hình trở thành sự tự động tin: Ngại tiếp xúc là chướng ngại vật rộng lớn của rất nhiều người học tập giờ Anh. Tuy nhiên, trẻ nhỏ được học tập giờ Anh kể từ nhỏ với vốn liếng kiến thức và kỹ năng vững vàng vàng sẽ hỗ trợ con cái tạo hình sự thoải mái tự tin và tiếp xúc trôi chảy với những người quốc tế.
 • Học đảm bảo chất lượng bên trên trường: Không chỉ tóm được những kể từ vựng giờ Anh lớp 2, con cái tiếp tục đơn giản và dễ dàng học tập đảm bảo chất lượng và đạt được rất nhiều kết quả cao bên trên ngôi trường. Đây là bước đệm nhằm con cái tiếp cận với những môi trường xung quanh dạy dỗ đảm bảo chất lượng hơn hoàn toàn như lớp chuyên nghiệp, ngôi trường quốc tế hoặc du học tập.
Từ vựng giờ anh lớp 2

Cách khơi ngỏ hào hứng và niềm yêu thích học tập giờ Anh ở trẻ

Giảng dạy dỗ và truyền đạt kiến thức và kỹ năng mang lại học viên tè học tập là một trong việc ko hề đơn giản và dễ dàng. Trẻ em tiếp tục mau ngán với những kiến thức và kỹ năng học tập thuật và cơ hội dạy dỗ kể từ vựng giờ Anh lớp 2 một cơ hội không ẩm mốc. Vì thế, khóa đào tạo SuperKids với “phương pháp học tập công ty động” (Discovery-based Learning) để giúp đỡ khơi dậy sự rộn ràng và yêu thích học hành mang lại trẻ con.

Xem thêm: 2 nghe si bi bat o tay ban nha la ai

Phương pháp học tập dữ thế chủ động là gì? Đây là cách thức dạy dỗ học tập tích đặc biệt gom học tập viên tự động kiến thiết kiến thức và kỹ năng mới nhất dựa vào sự nắm vững của tớ trải qua nhiều hoạt động và sinh hoạt tương tác. Quá trình học tập tiếp tục bao gồm:

 • Khơi mở: Giáo viên và học viên tiếp tục bịa thắc mắc lẫn nhau về chủ thể bài học kinh nghiệm mới nhất nhằm khơi khêu gợi sự tò lần và trí tưởng tượng của trẻ con.
 • Tìm hiểu: Con tiếp tục thảo luận với bạn hữu hoặc tự động tìm hiểu trải qua những bài xích gọi hiểu, hình hình ảnh, đoạn Clip, bài xích hát… chân thật.
 • Luyện tập: Thông qua loa những hoạt động và sinh hoạt tương tác vừa phải học tập vừa phải sướng sẽ hỗ trợ gia tăng kiến thức và kỹ năng và tập luyện những kĩ năng mang lại trẻ con.
 • Sáng tạo: Con tiếp tục áp dụng kiến thức và kỹ năng học tập được và kĩ năng ngôn từ của tớ nhằm tạo ra những dự án công trình học hành lênh láng tạo ra của tớ hoặc nằm trong chúng ta nhỏ không giống.

Trang bị giờ Anh kể từ sớm được xem là hành trang quý giá chỉ mang lại con cái nhằm vững vàng bước vô sau này. Hiểu được sự quan trọng của giờ Anh so với mới trẻ con nên kề bên việc gia tăng nền tảng giờ Anh cung cấp 1, VUS cũng đan ghép những bài học kinh nghiệm kĩ năng mang lại con cái trong những lớp học tập. Bé được khơi ngỏ tiềm năng tối năng với cỗ kĩ năng chuẩn chỉnh toàn cầu:

 • Kỹ năng suy nghĩ phản biện: Con tâm lý logic những sự vật, vấn đề xung xung quanh và đem ánh nhìn song lập về từng việc. Bé biết nhận định và đánh giá trúng sai và suy nghĩ một cơ hội song lập.
 • Kỹ năng gửi gắm tiếp: Con thoải mái tự tin thể hiện nay được tâm lý và xúc cảm của bạn dạng đằm thắm qua loa lời nói thưa một cơ hội rõ nét. Đây là chiếc chìa khóa gom con cái giành được những quan hệ đảm bảo chất lượng và thành công xuất sắc vô học hành, cuộc sống đời thường.
 • Kỹ năng sáng sủa tạo: Trẻ học tập được cơ hội tâm lý vượt lên trước phạm vi, đột huỷ với tài năng tạo ra vô hạn nhằm dò thám rời khỏi biện pháp và phương pháp gom từng việc đơn giản và dễ dàng hoặc thú vị rộng lớn.
 • Kỹ năng phù hợp tác: Con rất có thể thao tác một những hiệu suất cao vô tập dượt thể, trẻ con hiểu về sức khỏe của sự việc liên minh và thể hiện nay được những ưu điểm cá thể của tớ.

VUS đạt kỷ lục nước Việt Nam với trên 178.888 học tập viên (nhiều nhất bên trên toàn quốc) dành riêng được chứng từ quốc tế về nước ngoài ngữ như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS… Không chỉ thực hiện công ty kĩ năng Anh ngữ, SuperKids với suốt thời gian học tập chuẩn chỉnh Cambridge còn chuẩn bị mang lại con cái khá đầy đủ kiến thức và kỹ năng nhằm bé xíu sẵn sàng đoạt được những kỳ thi đua Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers… 

Từ vựng giờ anh lớp 2

Cùng VUS khơi ngỏ sau này tươi tắn sáng sủa mang lại con

Hơn 25 năm tạo hình và trở nên tân tiến, VUS tiếp tục vươn bản thân phát triển thành khối hệ thống trung tâm Anh ngữ lớn số 1 việt nam. Anh Văn Hội Việt Mỹ tiếp tục dành riêng được sự tin cẩn yêu thương của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình nước Việt Nam gửi gắm con em của mình học hành và sát cánh trong vô số năm ngay tắp lự. Để lưu giữ vững vàng được đáng tin tưởng và unique, VUS không ngừng nghỉ nâng lên unique giảng dạy dỗ và trình độ của tớ qua:

 • Quy trình tuyển chọn dụng gắt gao: Để được sát cánh nằm trong con cái, những nghề giáo tiếp tục nên trải qua loa 3 vòng tuyển chọn dụng Đánh Giá từng kĩ năng. Hơn 98 giờ tiến hành giảng dạy trình độ và hướng dẫn nâng lên unique kế hoạch.
 • Đội ngũ nghề giáo nhiều kinh nghiệm: 100% nghề giáo nên đem tự giảng dạy dỗ giờ Anh quốc tế như TESOL, TEFL, CELTA… với tay nghề giảng dạy dỗ đa dạng và phong phú.
 • Cơ sở học hành hóa học lượng: Với rộng lớn 67 hạ tầng bên trên toàn nước và 100% những hạ tầng giảng dạy dỗ đều đạt unique quốc tế được ghi nhận tự NEAS.
 • Giáo trình độc quyền chuẩn chỉnh quốc tế: Giáo trình SuperKids là phiên bạn dạng độc quyền được design tự ngôi nhà xuất bạn dạng National Geographic Learning. Với kho báu nội dung đa dạng và phong phú trải qua nhiều nghành nghề gom trẻ con vừa phải học tập vừa phải tìm hiểu, khai ngỏ toàn cầu quan tiền vô con cái.
 • Ứng dụng technology 4.0: Với phần mềm học hành V-HUB tiếp tục mang đến những hưởng thụ học hành lý thú trải qua những trò đùa sắc tố. Con rất có thể ôn luyện kiến thức và kỹ năng và tập dượt thưa với AI từng khi từng điểm. Cha u đơn giản và dễ dàng theo dõi dõi được tiến trình học hành và sát cánh nằm trong trẻ con qua loa V-HUB.

Hơn cả một tấm học tập Anh ngữ, con cái được khơi ngỏ những hưởng thụ học tập và đùa lênh láng rộn ràng với rất nhiều hoạt động và sinh hoạt như V – Champion Dash, Summer Stars Contest,… Con không những nắm rõ những kể từ vựng giờ Anh lớp 2 mà còn phải được ngỏ khóa tài năng Anh ngữ trọn vẹn với môi trường xung quanh học hành 100% dùng giờ Anh bên trên VUS.

Từ vựng giờ anh lớp 2

Bên bên trên là tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 trọng tâm nhưng mà bố mẹ cần thiết sẵn sàng mang lại con cái Khi phi vào năm học tập mới nhất. Đồng thời, nhằm con cái rất có thể học tập và dùng được giờ Anh, bố mẹ nên góp vốn đầu tư mang lại trẻ con được học hành bên trên những môi trường xung quanh giảng dạy dỗ Anh ngữ có tính chuyên nghiệp. Cùng VUS khơi ngỏ sau này tươi tắn sáng sủa mang lại bé!

Có thể phụ huynh quan tiền tâm:

Xem thêm: đạt ma là ai

 • Tổng phù hợp ngữ pháp giờ Anh lớp 3 kèm cặp bài xích tập dượt (có đáp án)
 • Ngữ pháp giờ Anh lớp 4 cả năm học tập và bài xích tập dượt ứng dụng
 • Trọn cỗ ngữ pháp giờ Anh lớp 5 cả năm học tập và bài xích tập dượt thực hành